Mångmiljonsatsningen på Basfotbollen – BP söker ytterligare en Sportchef på heltid samt fyra assisterande sportchef till Basfotbollen

Share

Mångmiljonsatsningen på Basfotbollen – BP söker ytterligare en Sportchef på heltid samt fyra assisterande sportchef till Basfotbollen

Förra året tog vi ett första steg i vår satsning att vidareutveckla Basfotbollen där vi omorganiserade och delade upp Basfotbollen i block efter spelform samt anställde tre nya sp ...

Förra året tog vi ett första steg i vår satsning att vidareutveckla Basfotbollen där vi omorganiserade och delade upp Basfotbollen i block efter spelform samt anställde tre nya sportchefer. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen av vår Basfotboll. 

Klubbdirektör Peter Kleve berättar:
– Det blir en mångmiljonsatsning under de närmsta fem åren, målsättningen är att ge kraftigt utökat stöd till våra ideella ledare, de är våra hjältar ute på planerna, utan dem har vi ingen verksamhet. Vi kommer anställa fler sportchefer så vi kan stötta och hjälpa de ideella föräldraledarna och tillsammans med dem utveckla basverksamheten. 
– Denna satsning möjliggörs tack vare ökade transferintäkterna på herrsidan, vi vill på detta sätt använda transferintäkterna för utveckling av nya spelare inom vår ungdomsfotboll.

Om BP
IF Brommapojkarna är Europas största ungdomsförening, i vår ungdomsfotboll spelar cirka 4 000 aktiva flickor & pojkar fotboll, dessa leds av ca 750 engagerade ledare. För att ha en tydlighet i kommunikation och ansvar så har ungdomsfotbollen delats upp i fem delar; Basverksamheten, Flickakademin, Pojkakademin, DFF akademin och Bromma TFF. 

Om Basblocket 
Basblocket är BP:s samlingsnamn för föreningens breddfotboll. Våra Baslag för barn och ungdomar är stommen i BP:s verksamhet. Här finns ca 90% av föreningens spelare och ledare. Dessa lag leds och tränas i huvudsak av engagerade föräldrar. Basverksamheten är uppdelad i block där varje block har en heltidsanställd sportchef.

Sportcheferna är ytterst ansvariga för all fotbollsutbildning som bedrivs inom basblocket och ser till att spelare och ledare blir utbildade enligt klubbens utbildningsplan och att föräldrar informeras om verksamheten samt vad som förväntas av dem. Sportcheferna ansvarar även för att lagen inom respektive block genomför klubbaktiviteter samt följer upp att föreningens riktlinjer och policydokument följs.

BP mallen
Läs mer om BP ungdomsfotboll i BP mallen på vår hemsida www.BPungdom.se, hittar du under fliken föreningsinfo. 

Heltidstjänst – Sportchef/Konsulent
Vi söker ytterligare en sportchef på heltid till Basfotbollen. I rollen ingår administration på dagtid samt att vara ute i verksamheten på fotbollsplanerna under minst tre kvällar i veckan och även på helger. Sportchefen måste kunna hålla många bollar i luften samtidigt och vara en mycket god organisatör.  En sportchef skall vara tränarnas tränare ute på plan och skall finnas tillgänglig som bollplank till tränare och ledare. Sportchefen följer upp och kvalitetssäkrar verksamheten samt ansvarar för att verksamheten följer föreningens utbildningsplaner, värdegrunder samt riktlinjer. Sportcheferna på ungdomssidan jobbar väldigt nära varandra och samarbetet mellan ansvarsområde är en viktig del av arbetet. 

Arbetsuppgifter 

  • Intern & extern kontaktperson för åldersblocket
  • Sportsligt ansvarig 
  • Ansvarig för fotbollsutbildningen
  • Ansvarig för utbildning av ledare
  • Rekrytera och tillsätta ledare
  • Genomföra föräldramöten och ledarmöten
  • Genomföra kontinuerliga tränarmöten varje månad
  • Arrangera fotbollsskola, cuper, fördela träningstider, föra register.
  • Administration bl.a. i samband med matcher, utbildningar och förbundets FOGIS system
  • Skapa, utveckla och följa upp verksamhetsplaner, utbildningsplaner och riktlinjer

Profil
Man skall ha god ledarskapsförmåga, vara socialt utåtriktad, pedagogisk och noggrann. Vi önskar även att personen har goda kunskaper i Word, Excel och Powerpoint. En förutsättning är att man tidigare varit fotbollstränare/sportchef. Vi ser även en stor fördel om man har tidigare erfarenhet från ett fotbolls/idrottskansli eller verkat som tränarutbildare.

Ansökan
Ansökningar mejlas till peter.kleve@bpfotboll.se

Fyra assisterande sportchefer – 25 % anställningar 
Våra fyra heltidsanställda sportchefer kommer få varsin assisterande sportchef som hjälper dem med deras viktigaste arbetsuppgift att våra ute bland lagen på kvällarna. De assisterande sportcheferna ska vara ute i verksamheten på fotbollsplanerna under minst tre kvällar i veckan samt kunna lägga en halvdag i veckan på kansliet för möten med de andra sportcheferna. 

En assisterande sportchef skall vara tränarnas tränare ute på plan och skall finnas tillgänglig som bollplank till tränare och ledare. Den hjälper den ordinarie Sportchefen med att följa upp och kvalitetssäkrar verksamheten samt ansvara för att verksamheten följer föreningens utbildningsplaner, värdegrunder samt riktlinjer. Sportcheferna på ungdomssidan jobbar väldigt nära varandra och samarbetet mellan ansvarsområde är en viktig del av arbetet. 

Profil
Du skall ha god ledarskapsförmåga, vara socialt utåtriktad och pedagogisk. 

En förutsättning är att man tidigare varit fotbollstränare och genomgått förbundets tränarutbildningar. Det är ett plus om man verkat som tränarutbildare.

Ansökan
Ansökningar mejlas till peter.kleve@bpfotboll.se

BP tar ett större ansvar kring psykisk ohälsa
Foto: Sedin Bild

BP tar ett större ansvar kring psykisk ohälsa

Share

BP tar ett större ansvar kring psykisk ohälsa

Med att allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa som grund har föreningen beslutat att lägga en tydligare struktur för hantering, hjälp och förbyggande arbete ...

Med att allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa som grund har föreningen beslutat att lägga en tydligare struktur för hantering, hjälp och förbyggande arbete för våra barn och ungdomar. Enligt forskning är det ännu viktigare att starta med främjande insatser tidigt, speciellt inom idrotten där särskilda förhållanden råder i och med konkurrens och prestation.

Som ett första steg har BP inlett ett samarbete med idrottspsykologen Elin Borg som tillsammans med fotbollsverksamheten tagit fram en utbildningsplan för våra avlönade huvudtränare. Tränarna som går utbildningen är idag aktiva i lag på 11 år upp till senior.

Löpande sedan i juni har gruppen träffats en gång i månaden med ett upplägg om föreläsning, workshops och uppgifter. Föreningen har beslutat att utbildningen är obligatorisk, vilket innebär att går du inte utbildningen kan du inte vara en avlönad huvudtränare i BP. 

– För oss inom BP är det en självklarhet att också arbeta med denna viktiga fråga. Vi arbetar med barn upp till seniorer. De som ser fotboll som en lek och de som har det som yrke eller satsar på att nå dit. Därför är det viktigt att vi hela tiden utvecklar oss som arbetar med dessa spelare, inom olika områden, säger Oscar Uhrström, Verksamhetschef BP.  

Utöver den ledarutbildning som startat har föreningen även inlett ett arbete om individuella samtal för äldre spelare i samband med ex. provspel/landslag och hur kan de förbereda sig mentalt samt att hjälpa dem när de kommer tillbaka till sin naturliga miljö i BP. 

– Det känns ärofyllt att få möjligheten att samarbeta med BP framöver. Att klubben investerar i idrottspsykologi visar på både förståelse och ambition att stötta såväl spelare som ledare i att må bra under sina karriärer, men också en vilja att skapa en så bra miljö i föreningen som möjligt. Det är både glädjande och hoppingivande. Arbetet innebär i praktiken att jag får möta både spelare och ledare och kan bidra med ett nytt perspektiv samt verktyg liksom kunskap och erfarenheter. Spelarna liksom ledarna har alla sina individuella utmaningar och min förhoppning är att vårt arbete tillsammans ger ringar på vattnet ut i den dagliga miljön och ut på fotbollsplanen, säger Idrottspsykolog Elin Borg. 

BP arbetar just nu med en utbildningsplan för samtliga ledare för att göra våra vuxna i verksamheten uppmärksamma på varningssignaler hur barnen mår, även vad som förväntas av de som ledare och förebild i BP. Dessutom är en plattform med kontaktytor/självhjälp under uppbyggnad, föreningens mål är att kunna erbjuda så många som möjligt den hjälp de behöver.

För mer information:
Oscar Uhrström, Verksamhetschef – Oscar.uhrström@bpfotboll.se
Stina Jansson, Marknadschef – 0720776088

Gratis mensskydd för flickor i BP!

Gratis mensskydd för flickor i BP!

Share

Gratis mensskydd för flickor i BP!

BP tar nästa steg i arbetet om en mer jämlik förening, alla flickor 13 år och äldre erbjuds gratis mensskydd. BP har sedan 2017 arbetat aktivt och strukturellt för att bli en mer ...

BP tar nästa steg i arbetet om en mer jämlik förening, alla flickor 13 år och äldre erbjuds gratis mensskydd. BP har sedan 2017 arbetat aktivt och strukturellt för att bli en mer jämställd och inkluderande förening. Tidigare har BP lanserat jämställd sponsring och arbetar med jämställd resursfördelning gällande tid, material och utbildning.

Ett samarbete med Syd gör det nu möjligt att ta nästa steg. Syd har startats med syftet att backa kvinnor i en värld som är långt ifrån jämställd. De börjar med att utmana synen på mens. Genom att erbjuda ekologiska mensskydd som är designade för att just synas, vill Syd få fler flickor och kvinnor att känna att mens inte är något som ska gömmas.

Syd har nu lanserat initiativet Bloody Professional och BP är de första att ta stafettpinnen. Initiativet ämnar att skapa mer jämställda arbetsmiljöer och föreningsliv genom att få bort stigmatiseringen av mens. Genom att erbjuda sina medlemmar mensskydd från Syd vill BP ge dem både de förutsättningar de behöver för att spela fotboll men också för att visa att mens ska vara både en naturlig och självklar del av konversationen.

– Skottland blev först i världen att ge alla kvinnor gratis mensskydd. BP blir första föreningen i Sverige att ge våra fotbollsspelare de skydd de behöver under träning och match. Vi vill att de känner sig trygga i att utvecklas i vår förening och att vi alltid backar deras rygg oavsett period i livet, säger Stina Jansson, Affärs- och marknadschef BP.

Praktiskt innebär det för BP:s flicklag en prenumeration av menstruationsskydd som alltid ska finnas tillgängliga för spelarna. Det kommer även finnas utbildning/information för de yngre lagen som önskar.

– Vi är så stolta över att få göra det här med BP. Vi hoppas nu att fler föreningar följer BP:s fotspår. De små röda förpackningarna har en symbolisk roll som vi tror kan göra stor skillnad. Och ju fler vi är som tar ansvar, desto större skillnad kan vi göra, säger Therese Cappelen, grundare av Syd.

BP passar nu över bollen till alla svenska fotbollsföreningar i förhoppning om att även de kommer ta steget att ge sina medlemmar mer jämlika förutsättningar och normalisera konversationen om mens.

Stina Jansson, Affärs- och marknadschef BP Fotboll, 072 077 60 88
Therese Cappelen, grundare Syd, therese@talkaboutsyd.com

BP finalister till Svenska Jämställdhetspriset

BP finalister till Svenska Jämställdhetspriset

Share

BP finalister till Svenska Jämställdhetspriset

Det Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att hylla oc ...

Det Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att hylla och sprida goda exempel.

Som en del av BP:s utvecklingsarbete de senaste åren har jämställdhet och hållbarhet fått ta en allt större plats och är idag strategiskt en väldigt viktig fråga för föreningen. Under höst och vinter 2017 påbörjades BP:s jämställdhetsresa.

Arbetet startades med en nulägesanalys av verksamhetens styrkor och svagheter. 

BP hade en stark önskan om att som Europas största fotbollsförening ta större ansvar för omgivande samhälle med jämställdhet som en central del.

BP valde att starta ett samarbete med FairPay för att få stöd och råd i detta arbete.

FairPay hjälpte oss att ta fram en strategi och vi kunde direkt börja göra vissa förbättringar. Ett exempel är hur vi kommunicerar mera jämställt; med lika mycket synlighet för både dam- och herrlag i våra sociala medier. 

Våra partners har spelat en betydande roll i arbetet, vid en närmare presentation av vad BP ville med jämställdhetsarbetet genererade detta en miljon kronor i stöd, utöver befintligt partnerskap.

Med tiden såg vi ett ökat behov av utbildning och med stöd av Stockholmsidrotten fick vi möjlighet att rekrytera en jämställdhetsstrateg som kunde ta ett övergripande ansvar för jämställdhetsarbetet, och framför allt i utbildningsfrågorna.

2018 skickades en ansökan till Jämställdhetsmyndigheten med syfte att utveckla jämställd resursfördelning, som skulle ligga som grund för en metodhandbok att sprida till övriga organisationer inom idrotten. 

Genom Metodhandboken har vi nu börjat arbetet med certifierad jämställd sponsring. Under år 2020 har vi startat arbetet med att fastställa strukturer för jämställd resursfördelning mellan dam- och herrverksamheten med en målsättning att de ska implementeras över hela organisationen de kommande två åren.BP kommer även framöver att transparent redovisa hur alla resurser fördelas i verksamheten, i enlighet med den metodhandbok vi lanserat.

BP Fotboll inleder nattvandring tillsammans med partners för att bidra i samhället

BP Fotboll inleder nattvandring tillsammans med partners för att bidra i samhället

Share

BP Fotboll inleder nattvandring tillsammans med partners för att bidra i samhället

BP Fotboll tillsammans med Vällingby Centrum startar nattvandring i samråd med Stockholms stad, lokala polisen Vällingby och McDonalds Vällingby.  – Vi är glada att vi kan ...

BP Fotboll tillsammans med Vällingby Centrum startar nattvandring i samråd med Stockholms stad, lokala polisen Vällingby och McDonalds Vällingby. 

– Vi är glada att vi kan göra detta samarbete med BP och deras organisation. Det kommer att bidra till en tryggare miljö i och runt Vällingby Centrum, säger Ann Skärlind, Centrumledare Vällingby Centrum.

För att främja en lugnare kvällsmiljö satsar BP nu på yngre personer som med stöd från polisen ska börja nattvandra. Nattvandringen kommer att ske främst runt Vällingby Centrum och Hässelby Gård.

– Ett av BP:s långsiktiga mål är att vara en samhällsaktör även vid sidan av fotbollen för de ungdomar som finns i vårt område. Vi tror och litar på våra ungdomar i Mötesplats Västerort, dessutom känner de till både området och människorna väl. De är en självklarhet för BP att ta ansvar lokalt och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling. Tillsammans med våra lokala partners har vi ett ansvar och när vi är fler som engagerar oss kan vi göra skillnad på riktigt, säger Stina Jansson, Affärschef BP.

BP driver idag ett av idrottssveriges största samhällsprojekt: 

Mötesplats Västerort grundades 2017 med syftet att minska utanförskap och med hjälp av fotbollen förbättra integrationen i samhället. Idag drivs verksamheten tillsammans med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. 

2017 var Nattfotbollen den enda CSR-aktivitet som fanns, medan idag sysselsätter BP och Mötesplats Västerort med sina 5 verksamheter i snitt 90 deltagare i veckan. 

Nattfotbollen är idag vår största verksamhet och aktiverar ett hundratal ungdomar varje helg året om. Deltagarna är allt mellan 6-29 år och varje fredag och lördag spelas de oändligt med matcher i Grimstatältet. 

Öppenfotboll-verksamheten riktar sig till tjejer som inte är föreningsaktiva eller tidigare provat på fotboll. Syftet är att ge tjejer möjligheten att prova på fotboll på sina villkor.

Efter Skolan är en ledarstyrd och strukturerad fritidsverksamhet med syfte att främja utbildning, arbete, körkort och personlig utveckling för målgruppen 16-29 år.

Första Jobbet erbjuder unga vuxna mellan 16-29 år möjligheten att få sina första arbetslivserfarenheter hos BP. Syftet med verksamheten är att ge ungdomar en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och få så viktiga arbetslivserfarenheter. 

Vill du läsa mer om Mötesplats Västerort besök www.motesplatsvasterort.se
Vid frågor kontakta Stina Jansson, Affärschef BP 0720776088 stina.jansson@bpfotboll.se

Brommagirls får fint reklampris

Brommagirls får fint reklampris

Share

Brommagirls får fint reklampris

Kampanjen Brommagirls tilldelas andra pris i den årliga tävlingen 100-wattaren. Brommagirls tilldelas 75-wattaren i kategorin 100-fattaren. - Vi är självklart stolta och glada öve ...

Kampanjen Brommagirls tilldelas andra pris i den årliga tävlingen 100-wattaren. Brommagirls tilldelas 75-wattaren i kategorin 100-fattaren.
– Vi är självklart stolta och glada över erkännandet från juryn, säger Stefan Bärlin, hållbarhetsansvarig i BP.
– Arbetet har fortsatt sedan kampanjen och till 2020 kommer vi att ha tagit ytterligare kliv. Jag och föreningen vill tacka Nike, Stadium och River för samarbetet och ser fram emot att ta nästa steg.

Juryns motivering
Denna spelare visar att mod och engagemang är viktigare än budget när påverkan på samhället ska räknas. Tack BrommaGirls för att ni gör svensk fotboll till en mer inkluderande plats för alla. Nu passar vi bollen tillbaka till BP för att fortsätta utmana resten av fotbollssverige.K

Så gick kampanjen till
Tillsammans med BP:s huvudsponsorer Nike och Stadium och reklambyrån River skapade vi en ny matchtröja för BP, med namnet BrommaGirls på ryggen. Detta för att skapa en debatt om jämställdhet och normer inom sporten, och även om betydelsen av benämningar. När BP:s damlag spelade i tröjan första gången skapade vi en folkfest på Grimsta och tredubblade publikrekordet i serien. Herrlaget spelade även de i BrommaGirls-tröjan. Kombinerat med en kampanj i sociala medier understött av en rad filmer satte vi bollen i rullning.

Tillsammans med influensers skapade vi ett tryck som gick långt utanför BP:s vanliga sfär. Vi fick varenda större (och mindre) nyhetsredaktion att agera och skriva om detta vilket i sin tur triggade diskussioner i helt andra plattformar.

100-fattaren
I 100-fattaren tävlar du med inkluderande, normbildande och/eller hållbara aktiviteter. Arbetet ska ha pågått under en tidsperiod på minst tre år, och kan bestå av en eller flera aktiviteter. Vinnaren av 100-fattaren ska ha skapat kommunikation som är inkluderande, bryter eller utmanar gängse schabloner och fördomar om en företeelse, grupp, attityd eller beteende. Med andra ord bidragit till att skapa ett öppnare och mer positivt samhällsklimat. Pristagaren ska ha utmanat sig själv och sin bransch samt inspirerat fler till att agera och tänka i nya banor.

BP och FN:s Globala mål – Hållbarhetsrapporten

BP och FN:s Globala mål – Hållbarhetsrapporten

Share

BP och FN:s Globala mål – Hållbarhetsrapporten

24 oktober är FN-dagen och vi passar på att uppmärksamma och påminna om BP:s arbete med FN:s Globala mål. BP har Ethos International som strategisk partner i arbetet med att imple ...

24 oktober är FN-dagen och vi passar på att uppmärksamma och påminna om BP:s arbete med FN:s Globala mål. BP har Ethos International som strategisk partner i arbetet med att implementera FN:s Globala Mål i verksamheten. Ethos var på plats på Grimsta för att gå igenom de Globala målen med de anställda på föreningens kontor.

Under våren 2019 presenteras BP:s Hållbarhetsrapport enligt GRI Standards. Läs gärna vår Hållbarhetsrapport.

Text och foto: Peter Appelquist

Kort om de Globala målen
Det finns 17 Globala mål fastslagna av FN. Dessa mål visar en tydligare väg mot en hållbar framtid för hela världen. Målen är på många sätt övergripande och generella, vilket gör att det inte går att göra allt som ensam förening. Däremot kan vi med de Globala målen som grund tydligare peka ut vilket arbete vår förening ska bedriva. Varje mål har även delmål och indikatorer för att tydligare kunna matchas in i olika typer av verksamheter. Läs mer om de Globala målen här.

Intressentanalys
Under hösten och vintern 2018/19 genomfördes en större intressentanalys i föreningen. Totalt fick vi in 778 svar från anställda, spelare, ledare, föräldrar, supportrar, samarbetspartners och styrelseledamöter. Denna intressentanalys gav Ethos International den grund de behövde för att hjälpa BP att ta fram föreningens prioriterade mål.

BP:s prioriterade mål
Av de 17 Globala målen ligger BP:s huvudfokus på Mål 5 Jämställdhet och Mål 10 Minskad ojämlikhet. Dessa två kan ses som de två övergripande målen. Utöver dessa är det även viktigt för oss att arbeta med delmål in mål mål 3, 6, 7, 8, 12 och 16.

Dessa mål är inte utvalda av en enskild person utan är resultatet av den intressentanalys som gjordes. Svaren från intressentanalysen delades in in tre nivåer, vad som är unika områden, fokusområden samt basområden. Analysen visar att de två saker som är BP:s unikitet är att jobba för en jämställd, jämlik och inkluderande förening samt att vi sätter barn och ungas bästa i främsta rummet. Därav mål 5 Jämställdhet och 10 Minskad ojämlikhet.

Medel från Sida
I juni stod det även klart att BP beviljats medel från Sida för att utbilda inom FN:s Globala mål och att sprida kunskap om målen och hur en fotbollsförening kan arbete med dessa. Globala målen ger ett tydligare ramverk och ett gemensamt språk för att enklare hitta samarbeten som passar inom ramen för de Globala målen. Under hösten har BP hunnit med besök hos flera fotbollsföreningar för att prata om de Globala målen och om BP:s jämställdhetsarbete.

Vill du ha fördjupning? Läs vår Hållbarhetsrapport!

BP får medel från StFF:s och Ellevios 50/50-fond

BP får medel från StFF:s och Ellevios 50/50-fond

Share

BP får medel från StFF:s och Ellevios 50/50-fond

Under hösten har Öppen Fotboll startats på tre skolor i Hässelby-Vällingby. Målsättningen är att nå tjejer som står långt ifrån idrottsrörelsen och ge möjligheten att spela fotbol ...

Under hösten har Öppen Fotboll startats på tre skolor i Hässelby-Vällingby. Målsättningen är att nå tjejer som står långt ifrån idrottsrörelsen och ge möjligheten att spela fotboll en gång i veckan. Nu har BP beviljats medel ur 50/50-fonden som Stockholms Fotbollförbund har tillsammans med Ellevio. Pengarna kommer att användas för att utbilda ledarna hos Futebol Da Forca.
– Vi får chansen att erbjuda våra ledare en gedigen utbildning, som kommer att ge deltagarna ännu bättre förutsättningar att hitta sin plats i fotbollsvärlden, säger Sofia Andersson verksamhetsledare i Mötesplats Västerort.

Text: Peter Appelquist Foto: Gittan A Gunnarsson

Öppen fotboll bedrivs på Loviselundsskolan, Grimstaskolan och Vällingbyskolan för tjejer i mellan- och högstadiet. Du kan läsa mer om Öppen fotboll här.

Grimstaskolan är den senaste skolan som tillkommit och målsättningen är att kunna lägga till ytterligare skolor och även hitta fler ledare. Idag finns tre ledare i verksamheten, men målsättningen är att hitta fler.
– Vi har frågat runt, särskilt bland tonårstjejer som redan spelar i BP, som vi tror kan vara bra som ledare. Största utmaningen är att öppen fotboll arrangeras tidigt på eftermiddagen, så det gäller att det funkar med ledarnas skolscheman, berättar Sofia Andersson.

Är du intresserad av att bli ledare inom öppen fotboll? Kontakta sofia.andersson@brommapojkarna.se redan idag så får du veta mer.

BP nominerat till Svenska Jämställdhetspriset 2020

BP nominerat till Svenska Jämställdhetspriset 2020

Share

BP nominerat till Svenska Jämställdhetspriset 2020

BP har som enda idrottsförening nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2020. Priset delas ut av Forum Jämställdhet i samband med konferensen i Jönköping 5-6 februari 2020.- J ...

BP har som enda idrottsförening nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2020. Priset delas ut av Forum Jämställdhet i samband med konferensen i Jönköping 5-6 februari 2020.
– Jag hoppas att denna nominering kan vara något som stärker idrotten i att se hur viktigt ett arbete med jämställdhet & jämlikhet är, säger Charlotte Ovefelt, Jämställdhetsstrateg i BP

Text: Peter Appelquist Foto: Erik Bjernulf

– Jag är på konferens med Riksidrottsförbundet idag med ca 150 deltagare och några som sett att vi är nominerade betonar att det är mycket svårare att arbeta med dessa frågor inom idrotten än någon annanstans. Alla tror att idrotten är för alla och är inkluderande. Många hoppas att vi i BP går långt i denna nominering, men de flesta tror att idrotten ”är hemma redan”.
– Hoppas juryn kan ta idrotten ett steg längre i denna process.

Forum Jämställdhet ansvarar för insamlingen och den initiala bedömningen av nomineringarna. Varje bidrag bedöms utifrån ett antal kriterier och meriter, så som effekt, långsiktighet och grad av nytänkande. I november presenteras de tio bidrag som gått vidare i processen, och i början på december utses fem finalister. En extern jury utser sedan vinnaren. 

Svenska Jämställdhetspriset är en nationell utmärkelse som varje år delas ut till en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle. Syftet med priset är att lyfta och hylla goda exempel på arbete med jämställdhetsintegrering. I år har vi tagit emot rekordmånga 61 bidrag från olika branscher och platser i Sverige.

Vinnaren av Svenska Jämställdhetspriset presenteras på Forum Jämställdhet, Sveriges största jämställdhetskonferens som äger rum den 5-6 februari 2020 i Jönköping. Priset kommer att delas ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag.

BP startar öppen fotboll i Loviselundsskolan och Vällingbyskolan

BP startar öppen fotboll i Loviselundsskolan och Vällingbyskolan

Share

BP startar öppen fotboll i Loviselundsskolan och Vällingbyskolan

Som en del i Mötesplats Västerort startar BP nu öppen fotboll för fjärde till sjätte klass i Vällingbyskolan och Loviselundsskolan. - Fotboll är det roligaste som finns och det v ...

Som en del i Mötesplats Västerort startar BP nu öppen fotboll för fjärde till sjätte klass i Vällingbyskolan och Loviselundsskolan.
– Fotboll är det roligaste som finns och det vill vi få fler tjejer att uppleva, säger Sofia Andersson, ansvarig för verksamheten.

Text: Peter Appelquist Foto: Sofia Andersson

BP vill som förening arbeta aktivt för att motverka utanförskap med hjälp av föreningsliv och fotbollen i centrum. Därför genomförs flera satsningar i närområdet och BP vill vara en naturlig del av vardagen, som vi har varit för många sedan föreningen grundades 1942. Nu har öppen fotboll startat och första träningen blev en succé.
– Vi hade 30 tjejer som deltog i det första passet på Vällingbyskolan och även de som var tveksamma i början kom igång, berättar Sofia Andersson.
– Jag själv vet hur mycket jag älskar fotboll och vad det har gett mig, så jag hoppas kunna förmedla det vidare.

Öppen fotboll är en satsning för att öka antalet tjejer i föreningslivet och möjliggöra för att alla tjejer som vill ska kunna utöva fotboll. BP kommer att bedriva fotbollsträningar efter skoltid med start på Vällingbyskolan och Loviselundsskolan, med planer att utöka verksamheten till andra områden men även för äldre tjejer/deltagare.  

BPs hållbarhetsansvarige, Stefan Bärlin, är glad över att öppen fotboll startat.
– Fantastiskt kul att vi kan bredda vår verksamhet med det här initiativet. Att vi nu aktivt blir ännu mer närvarande som förening i vårt närområde och inkluderar en målgrupp som idrotten traditionellt haft svårt att nå, visar att vi menar allvar  när vi säger att i BP är alla välkomna.

Läs mer om BPs samhällsansvar här.