STYRELSEN

Jonas Bodin
Ordförande
Epost
Anna Iwarsson
Vice ordförande
Niclas Melin
Marknadskommittén
Lars-Olov Fredriksson
Sekreterare
Anläggningskommittén
Sara Kroon
Annette Fagergren
Fredrik Dahlin
Kejll Jonevret
Fredrik Sträng
Mats Örbrink