REVISORER

Revisorer

Grant Thornton
Stefan Norell, huvudansvarig revisor
Auktoriserad revisor
Stockholm
08-563 071 29
stefan.norell@se.gt.com

Grant Thornton
Josefine Fors, revisorssuppleant
Auktoriserad revisor
Stockholm
08-563 071 91
josefine.fors@se.gt.com

Föreningsrevisor

Claes-Göran Fri, förtroendevald föreningsrevisor
070-284 78 44
cgfri@telia.com