BP tar ett större ansvar kring psykisk ohälsa
Foto: Sedin Bild

BP tar ett större ansvar kring psykisk ohälsa

Share

BP tar ett större ansvar kring psykisk ohälsa

Med att allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa som grund har föreningen beslutat att lägga en tydligare struktur för hantering, hjälp och förbyggande arbete ...

Med att allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa som grund har föreningen beslutat att lägga en tydligare struktur för hantering, hjälp och förbyggande arbete för våra barn och ungdomar. Enligt forskning är det ännu viktigare att starta med främjande insatser tidigt, speciellt inom idrotten där särskilda förhållanden råder i och med konkurrens och prestation.

Som ett första steg har BP inlett ett samarbete med idrottspsykologen Elin Borg som tillsammans med fotbollsverksamheten tagit fram en utbildningsplan för våra avlönade huvudtränare. Tränarna som går utbildningen är idag aktiva i lag på 11 år upp till senior.

Löpande sedan i juni har gruppen träffats en gång i månaden med ett upplägg om föreläsning, workshops och uppgifter. Föreningen har beslutat att utbildningen är obligatorisk, vilket innebär att går du inte utbildningen kan du inte vara en avlönad huvudtränare i BP. 

– För oss inom BP är det en självklarhet att också arbeta med denna viktiga fråga. Vi arbetar med barn upp till seniorer. De som ser fotboll som en lek och de som har det som yrke eller satsar på att nå dit. Därför är det viktigt att vi hela tiden utvecklar oss som arbetar med dessa spelare, inom olika områden, säger Oscar Uhrström, Verksamhetschef BP.  

Utöver den ledarutbildning som startat har föreningen även inlett ett arbete om individuella samtal för äldre spelare i samband med ex. provspel/landslag och hur kan de förbereda sig mentalt samt att hjälpa dem när de kommer tillbaka till sin naturliga miljö i BP. 

– Det känns ärofyllt att få möjligheten att samarbeta med BP framöver. Att klubben investerar i idrottspsykologi visar på både förståelse och ambition att stötta såväl spelare som ledare i att må bra under sina karriärer, men också en vilja att skapa en så bra miljö i föreningen som möjligt. Det är både glädjande och hoppingivande. Arbetet innebär i praktiken att jag får möta både spelare och ledare och kan bidra med ett nytt perspektiv samt verktyg liksom kunskap och erfarenheter. Spelarna liksom ledarna har alla sina individuella utmaningar och min förhoppning är att vårt arbete tillsammans ger ringar på vattnet ut i den dagliga miljön och ut på fotbollsplanen, säger Idrottspsykolog Elin Borg. 

BP arbetar just nu med en utbildningsplan för samtliga ledare för att göra våra vuxna i verksamheten uppmärksamma på varningssignaler hur barnen mår, även vad som förväntas av de som ledare och förebild i BP. Dessutom är en plattform med kontaktytor/självhjälp under uppbyggnad, föreningens mål är att kunna erbjuda så många som möjligt den hjälp de behöver.

För mer information:
Oscar Uhrström, Verksamhetschef – Oscar.uhrström@bpfotboll.se
Stina Jansson, Marknadschef – 0720776088