BP och FN:s Globala mål – Hållbarhetsrapporten

BP och FN:s Globala mål – Hållbarhetsrapporten

Share

BP och FN:s Globala mål – Hållbarhetsrapporten

24 oktober är FN-dagen och vi passar på att uppmärksamma och påminna om BP:s arbete med FN:s Globala mål. BP har Ethos International som strategisk partner i arbetet med att imple ...

24 oktober är FN-dagen och vi passar på att uppmärksamma och påminna om BP:s arbete med FN:s Globala mål. BP har Ethos International som strategisk partner i arbetet med att implementera FN:s Globala Mål i verksamheten. Ethos var på plats på Grimsta för att gå igenom de Globala målen med de anställda på föreningens kontor.

Under våren 2019 presenteras BP:s Hållbarhetsrapport enligt GRI Standards. Läs gärna vår Hållbarhetsrapport.

Text och foto: Peter Appelquist

Kort om de Globala målen
Det finns 17 Globala mål fastslagna av FN. Dessa mål visar en tydligare väg mot en hållbar framtid för hela världen. Målen är på många sätt övergripande och generella, vilket gör att det inte går att göra allt som ensam förening. Däremot kan vi med de Globala målen som grund tydligare peka ut vilket arbete vår förening ska bedriva. Varje mål har även delmål och indikatorer för att tydligare kunna matchas in i olika typer av verksamheter. Läs mer om de Globala målen här.

Intressentanalys
Under hösten och vintern 2018/19 genomfördes en större intressentanalys i föreningen. Totalt fick vi in 778 svar från anställda, spelare, ledare, föräldrar, supportrar, samarbetspartners och styrelseledamöter. Denna intressentanalys gav Ethos International den grund de behövde för att hjälpa BP att ta fram föreningens prioriterade mål.

BP:s prioriterade mål
Av de 17 Globala målen ligger BP:s huvudfokus på Mål 5 Jämställdhet och Mål 10 Minskad ojämlikhet. Dessa två kan ses som de två övergripande målen. Utöver dessa är det även viktigt för oss att arbeta med delmål in mål mål 3, 6, 7, 8, 12 och 16.

Dessa mål är inte utvalda av en enskild person utan är resultatet av den intressentanalys som gjordes. Svaren från intressentanalysen delades in in tre nivåer, vad som är unika områden, fokusområden samt basområden. Analysen visar att de två saker som är BP:s unikitet är att jobba för en jämställd, jämlik och inkluderande förening samt att vi sätter barn och ungas bästa i främsta rummet. Därav mål 5 Jämställdhet och 10 Minskad ojämlikhet.

Medel från Sida
I juni stod det även klart att BP beviljats medel från Sida för att utbilda inom FN:s Globala mål och att sprida kunskap om målen och hur en fotbollsförening kan arbete med dessa. Globala målen ger ett tydligare ramverk och ett gemensamt språk för att enklare hitta samarbeten som passar inom ramen för de Globala målen. Under hösten har BP hunnit med besök hos flera fotbollsföreningar för att prata om de Globala målen och om BP:s jämställdhetsarbete.

Vill du ha fördjupning? Läs vår Hållbarhetsrapport!