Ordförandebloggen: Medlemsstrategi: engagemang, medlemskap och våra stadgar

Ordförandebloggen: Medlemsstrategi: engagemang, medlemskap och våra stadgar

0 Share

Ordförandebloggen: Medlemsstrategi: engagemang, medlemskap och våra stadgar

På våra senaste medlems- respektive årsmöten, samt i styrelsen, på Sportkontoret och i andra möten och forum i föreningen, har frågan om medlemsstrategi och stadgar varit föremål ...