VÄRDEGRUND/VISION

VÄRDEGRUND
IF Brommapojkarna välkomnar alla som vill uppleva fotbollens glädje och gemenskap.
I BP ska ingen behöva känna sig utanför – oavsett ålder, kön, religiös tro, etnicitet eller sexuell läggning.
I BP har vi nolltolerans mot mobbning, rasism, fusk, dopning och användande av droger.
I BP respekterar vi motståndare, domare och andra inblandade vid våra matcher.
I BP tar vi ansvar för alla individer. Genom att inspirera och uppmuntra lär vi ut sportsligt uppträdande och hur man umgås i grupp. Att fostras i idrottens samhörighet innebär att våra barn och ungdomar växer och utvecklas, inte bara som fotbollsspelare utan också som människor. Därigenom gör föreningen en viktig samhällsinsats. 

För frågor kontakta värdegrundsansvarig peter.appelquist@bpfotboll.se 

VISION
Vår vision är att vara den ledande ungdomsföreningen inom svensk fotboll, både på pojk- och flicksidan. Det blir vi genom att förena bredd- och elitverksamhet.
Genom att ge flickor och pojkar samma möjligheter till deltagande och utveckling skall vi bidra till en jämställd idrottsrörelse.
Den breda barn- och ungdomsverksamheten som samlar tusentals spelare ska erbjuda glädje, gemenskap och personlig utveckling utifrån var och ens talang och ambition.  Och vi ska bidra till att fler fortsätter med sin idrott så länge som möjligt, till gagn för folkhälsan.
Vår akademi skall erbjuda den bästa utbildningen i landet för blivande elitspelare.
Våra seniorlag skall erbjuda talanger en möjlighet till spel på elitnivå.