VÄRDEGRUND & TRYGGHETSGRUPP

Värdegrund & Trygghetsgrupp

Vår värdegrund gäller för alla i IF Brommapojkarna, spelare, föräldrar, ledare och anställda. Våra tre grundvärden ”Glädje, Gemenskap & Göra sitt bästa” ger stöd och riktning åt hela vår verksamhet.

Vår Värdegrund

Värdegrundens förankringsprocess 

Trygghetsgrupp
Föreningen har skapat en trygghetsgrupp dit spelare, ledare och föräldrar ska
kunna vända sig. Alla inom BP arbetar för en miljö fri från mobbning och kränkande behandling. Detta kan förekomma i olika former: fysiskt, psykiskt, genom ord, handlingar,
genom dator eller mobil. Vänd dig till trygghetsgruppen om du sett, upplevt eller på
annat sätt kommit i kontakt med mobbning eller kränkande behandling. Du kan
självklart vara anonym. Trygghetsgruppen arbetar efter en handlingsplan för
mobbning och kränkande behandling som finnas att läsa i BP-mallen.

Trygghetsgruppen består av:
Axel Onnermark, vice klubbdirektör, axel.onnermark@bpfotboll.se 
Linus Johansson, sportchef 5mot5, linus.johansson@bpfotboll.se 
Anders Hermanson, sportchef 7mot7, anders.hermanson@bpfotboll.se 
Janne Sandberg, sportchef 9mot9 & 11mot11, janne.sandberg@bpfotboll.se