Ordförandebloggen: Summering och tack

Ordförandebloggen: Summering och tack

Share

Ordförandebloggen: Summering och tack

I höstas meddelade jag valberedningen att jag inte kommer att stå till förfogande för omval vid kommande årsmöte. Således är det dags för en summering och ett tack för förtroendet ...

I höstas meddelade jag valberedningen att jag inte kommer att stå till förfogande för omval vid kommande årsmöte. Således är det dags för en summering och ett tack för förtroendet att ha fått leda Europas största fotbollsförening. Precis som fotbollen i stort är föreningsengagemang ett lagarbete, och i korthet kan sägas att laget under de senaste åren har lyft BP till en ny nivå i termer av antal spelande medlemmar, klubbidentitet, utbildningskvalitet, nya fotbollsanläggningar, kommunikation, professionalism, jämställdhet, struktur och inte minst en ekonomisk plattform som aldrig varit starkare. 

Nedan följer en sammanfattning av status inom fotbollen, vår ekonomi samt om några av föreningens genomförda utvecklingsprojekt inom olika områden under de senaste åren, där den gemensamma nämnaren har varit att bygga en ”plattform” för att föreningen ska ha förutsättningar att kunna ta nästa steg.

Fotbollen

 • Knatteskolan.Vi har fler knattar i verksamheten och är på fler planer än någonsin. Ca 1.200 barn i åldern 5-7 år deltog i Knatteskolan 2019. Nytt rekord.
 • Ungdom. Vi har fler spelare och fler lag än någonsin i verksamheten. Ca 4.000 spelare 2019. I den nya årskullen 12:or är hela 37 nya BP-lag (29 Pojk och 8 Flick) anmälda till Sanktan 2020. Rekord. Totalt har BP 267 (få 264) lag anmälda till seriespel 2020 (inkl. Dam & Herr). Även detta torde vara nytt rekord. 
 • Akademi Flick. Infördes på riktigt 2016, och är nu därmed en verksamhet med samma goda förutsättningar som på pojksidan.
 • Akademi Pojk. BP erhöll sin högsta SEF/Tipselit certifieringspoäng någonsin 2019, en ökning med hela 415 poäng till en ny ”all time high” om 4.993 totalpoäng (se även Tipselits hemsida). Under 2019 hade vi totalt 65 BP-fostrade spelare som spelade elitfotboll i någon av Europas högsta serier. 
 • Dam. Som nykomling i Elitettan kom BP på nionde plats i tabellen, och rankas därmed som 21:a bästa lag i Sverige, ”all time high”, och en position som BP aldrig tidigare haft på damsidan. 
 • Herr. Ska snarast tillbaka till elitfotbollen där BP hör hemma. Ekonomiska förutsättningar är skapade för att detta ska kunna ske redan i år. 

Ekonomi & Transfers

 • Aktiv transferstrategi – Gyökeres, Lahne och Kulusevski m fl. Ett omfattande arbete har lagts ner i framtagande av en aktiv transferstrategi (inkl. säljprocesser och kontrakteringsfrågor), vilket har resulterat i flera av våra största transfers genom tiderna. Transfern av Viktor Gyökeres till Brighton var den största i BPs historia. Transfern av egenfostrade Jack Lahne till Amiens blev därefter den största transfern hittills i föreningens historia. Därefter kom Dejan Kulusevski. (se nedan). 
 • Omsättningen – drygt 70 mkr – ”all time high”. BP har gått från en omsättning på drygt 30 mkr 2016 till ”all time high” med drygt 70 mkr 2019. En oerhört stark utveckling inom många olika intäktsområden, framför allt transferintäkter (se ovan). En stark ekonomi är helt avgörande, både för en enormt stor förening i allmänhet och för elitfotbollen i synnerhet.
 • Eget kapital – drygt 17 mkr – ”all time high”. Ett av våra ekonomiska mål är: Utgående eget kapital ska utgöra minst 20% av omsättningen. Från ett mycket utsatt läge i vår stora förening för några år sedan, med flera ”livräddningsaktioner”, till ”all time high” avseende det egna kapitalet. Det egna kapitalet var runt 0 för några år sedan, till att nu uppgå till drygt 17 mkr i föreningen vid utgången av 2019 (se årsredovisningen). Det egna kapitalet är nu mer än dubbelt så högt som det tidigare högsta i föreningens historia. Samtidigt arbetar vi fortsatt med oerhört knappa resurser på årlig basis, med ett mål om att alltid göra ett nollresultat på sista raden och samtidigt minimera det strukturella driftsunderskottet.
 • Dejan Kulusevski – vidareförsäljning. I januari 2020 genomfördes en transfer i Italien där BP-fostrade Dejan Kulusevski till sommaren kommer att gå från Atalanta till Juventus (efter utlåning till Parma under våren), med betalningar från Juventus till Atalanta under flera år och delvis beroende på prestation. BP har ett avtal med Atalanta varigenom BP under samma tidsperiod årligen förväntar sig för BP icke obetydliga transferintäkter. 
 • Eget kapital framåt. Den under senare år positiva trend kring transferintäkter som tydligt kan noteras är ett resultat av systematiskt förbättringsarbete och bedöms långsiktigt stärka föreningens egna kapital och därmed skapa successivt bättre förutsättningar för den grundläggande verksamheten. En enkel prognos för eget kapital 2020, bör uppskattningsvis placera BP någonstans på plats nr 6-8 i termer av storlek på eget kapital vid en jämförelse med samtliga fotbollsföreningar i Sverige vid utgången av 2020. Dvs BP har då på några få år gått från livräddningsaktioner till att vara en av de ekonomiskt starkaste fotbollsklubbarna i Sverige. Denna fantastiska utveckling, inom hela ekonomiområdet, hade inte varit möjlig utan alla extraordinära insatser, inte minst av vice ordförande och vår avgående kassör Tomas Bergström.  

Föreningen & Organisation

 • Ordförandebloggen. Det här blir den sista i raden av ordförandebloggar. En blogg som jag startade 2015 med ambitionen att berätta om olika aspekter, tankar och idéer i BP, övergripande information, historia, nyckelpersoner, styrelsens arbete och inte minst om olika aktuella projekt och aktiviteter i verksamheten. Detta i tillägg till alla nyheter och den information som löpande kommer från Sportkontoret.
 • BPs Hall of Fame. Jag tog initiativet till att instifta BPs Hall of Fame (”HoF”) 2014, i syfte att uppmärksamma de betydelsefulla personer och fotbollsprofiler som har verkat i föreningen. Det avser både spelare, tränare och ledare. Personer som har haft avgörande betydelse för BPs utveckling och popularitet. Efter 2020 års utnämningar är nu 27 personer invalda i BPs HoF. Du kan läsa mer om de hittills invalda personerna på hemsidan, i styrelserummet på Grimsta IP samt på plan 3 i huvudläktaren.
 • BPs Museum. Som alla stora fotbollsklubbar har BP numera ett eget museum. BPs Museum innehåller matchtröjor, lagbilder och fotografier, Hall of Fame, Europa League-äventyret, Pontus Segerströms sista matchtröja, historiska träningskläder, olika utmärkelser och diplom från RF, SvFF, StFF, minnen från olika landslag, landskamper och landslagströjor från BP-spelare, års- och verksamhetsberättelser, internationella samarbeten och storbesök, ishockey och bandysektionen, historieskildringar, alla styrelser i BP, BP bildas – det första brevet, Gothia cup-troféerna mm. På BPs hemsida finns som komplement all historia och statistik samlad samt bildspelet ”BP Alumner”. I framtiden skulle det vara spännande med en digitalisering av Tommy Söderströms fantastiska bild- och pressarkiv. 
 • Extra medlemsmöte ”i halvtid”. På årsmötet varje år, samt i föreningens olika mediekanaler, informeras löpande om föreningens utveckling. I oktober 2017 tog styrelsen initiativ till ett icke-beslutande medlemsmöte även på hösten i syfte att öka transparens och medlemsdemokrati. Det blev ett mycket uppskattat initiativ. På det ordinarie årsmötet i februari 2018 var det en enhällig uppfattning att ett medlemsmöte på hösten (ett rent informations- och diskussionsmöte) bör upprepas och bli ett årligen återkommande initiativ. Således har vårt medlemsmöte i halvtid nu blivit en årlig tradition som går in på fjärde året 2020. 
 • Nya stadgar. BPs stadgar är föreningens yttersta regelverk. Förslag till nya reviderade stadgar kommer upp till förslag för beslut på årsmötet nu i mars 2020. Detta utifrån ett identifierat behov av en modernisering av BPs befintliga stadgar. Viktiga stadgefrågor identifierades 2018, en projekt- och arbetsgrupp etablerades därför som har arbetat med analys, förstudier, olika arbetsförslag, förankringsprocess och olika remissrundor för fortsatt arbete och för förslag till beslut (se hemsidan). 
 • Medlemskap. Med reviderade stadgar som grund har medlemskapet och dess värde identifierats som ett område som behöver utvecklas i nästa steg. Frågan om medlemskap gäller t ex engagemang, roller, inflytande, kategorier, innehåll, priser mm.
 • Föreningsstyrning (”governance”) – struktur, policies och nya revisorer. Vi har implementerat en tydlig och omfattande governance struktur (föreningsstyrning) de senaste åren. Det genom införandet av arbetsordningar, attestinstruktioner, investeringspolicy och andra policydokument som årligen uppdateras. Föreningen har också nya revisorer sedan några år tillbaka.
 • Succession och ny klubbdirektör. En succession i flera steg och ny klubbdirektör. En omfattande rekryteringsprocess i samarbete med Novare Executive Search genomfördes 2019, vilket resulterade i rekryteringen av Manuel Lindberg, som tillträdde som ny klubbdirektör i BP i mitten av oktober. 
 • Disciplinärende och missförhållanden. Föreningen har under de senaste åren infört viktiga och helt nödvändiga regler samt implementerat rutiner och arbetssätt för disciplinärenden och eventuella missförhållanden (se hemsidan).
 • BPmallen. Föreningens viktigaste styrdokument, inkl. en övergripande beskrivning av ”BP-modellen”. Den har uppdaterats genomgripande vid flera tillfällen, och en ny större uppdatering kommer att genomföras under 2020. 
 • ”Rödsvarta tråden”.Är ett projekt och ständigt pågående arbete utifrån BPs identitet och DNA avseende egenfostrade spelare. 
 • Barnkonventionen.Barnkonventionen (FN:s konvention om barns rättigheter) har blivit lag i Sverige 1 januari i år. Omfattande informations- och utbildningsinsatser har genomförts på alla nivåer i BP under den senaste tvåårsperioden.

Marknad & CSR

 • Nike och Stadium – huvudpartners till 2025. Samarbetet avser i stort sett all fotbollsutrustning inom hela föreningen. Ett unikt, långsiktigt och mycket väl fungerande samarbete. 
 • Nya matchtröjor. Ca 5,000 nya matchtröjor distribuerades till alla våra drygt 250 lag under 2018. En enorm logistisk apparat, då den också innehöll insamling av alla gamla matchtröjor för vidare distribution till bl a olika skolor och lag i Afrika.
 • Större partners. Viktiga och goda samarbetsrelationer har initierats och etablerats. Utöver Nike och Stadium, är även Bauhaus och Svenska Spel (svensk fotboll) huvudpartners. Officiella partners är Serneke, Swedbank, VW, Catella, Sats och Office Management. Vi har också många andra viktiga partners på alla nivåer. 
 • Matcharrangemang och Publikrekord – både Dam & Herr. Ett årligen återkommande arbete med mål, uppföljning, utvärdering och förbättringar. Damerna slog nytt publikrekord mot Morön i Elitettan hemma på Grimsta IP med 2,206 åskådare (2019). Herrarna slog nytt publikrekord mot AIK i Allsvenskan hemma på Grimsta IP med 6,820 åskådare (2018). 
 • ”Mötesplats Västerort”. Samlingsnamnet för BPs alla fotbolls- och samhällsstödjande aktiviteter på Grimsta IP. Det sker i ett bra samarbete tillsammans med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och olika föreningar. Ambitionen är att skapa Sveriges bästa och mest välbesökta fotbollsanläggning. De olika initiativen kallas ”Nattfotboll Västerort”, ”Första Jobbet Västerort”, ”Flickfotboll Västerort”, ”Fotbollsfritids Västerort”, ”Skolträffen Västerort” samt ”Summer Camp Västerort”. ”Slussen In” är en vidareutveckling av Första Jobbet Västerort, i gott samarbete med Tillväxtverket. Loggan ”Mötesplats Västerort” sitter numera på alla våra ungdomslags matchtröjor och projektet har en egen hemsida.
 • Jämställdhet – strukturellt förändringsarbete. Med startpunkt från en mycket låg nivå, har BP nu kommit en bra bit på väg genom ett projekt som har bedrivits intensivt i flera år, i samarbete med Stockholmsidrotten, Jämställdhetsmyndigheten m fl. Exempel på initiativ som har genomförts är utbildningar, jämställdhetsrapporter, kontraktering av jämställdhetsstrateg samt att organisation och bemanning aktivt strävat efter att få en jämn balans mellan könen i valberedning, styrelse, kommittéer, BPs Sportkontor, samt inte minst vid rekrytering av ledare och tränare. 
 • BP och ”Bromma Girls” kampanjen. Under våren 2019, i samarbete med våra huvudpartners Nike och Stadium, och i samband med damernas match mot Morön i Elitettan (publikrekord, se ovan). Hela BP-familjen, tidigare spelare och många kända fotbollsprofiler fanns på plats på Grimsta IP. Kampanjen ”The future is equal” syftade till att synliggöra och lyfta flick- och damfotbollen i allmänhet och tjejerna i föreningen i synnerhet. Ett evenemang som inte bara uppmärksammades i fotbolls-Sverige utan även internationellt.
 • ”BP” – som kommunikativt varumärke. Ett omfattande arbete har genomförts under året med varumärkesplattformen och profilmanualen, utifrån beslutet av medlemmarna vid årsmötet 2019 om att det registrerade namnet fortsatt är IF Brommapojkarna, men med användningen av BP som kommunikativt varumärke i större utsträckning.

Anläggning

 • Den nya huvudläktaren. Ett av föreningens största, viktigaste och mest tidskrävande projekt. Ca 2.000 nya sittplatser under tak för publik, och stora utrymmen inomhus för våra dagliga fotbollsverksamheter. Med två riktiga långsidor har Grimsta IP förvandlats från en vanlig idrottsplats till en riktig arena. 
 • Fotbollstältet på Grimsta IP. Fotbollstältet, som nu har funnits på Grimsta i några år, är en mycket viktig tillkommande och välanvänd plankapacitet inomhus (dock långt ifrån tillräcklig).
 • Ommålning av klubbhuset. En helrenovering av utsidan av klubbhuset gjordes för några år sedan med ommålning av fasad och fönster samt nya säkerhetsdörrar.
 • Dam – Renovering och inflyttning i klubbhuset. Dam har efter renovering och inflyttning stora delar av det undre våningsplanet i klubbhuset. Dam-U flyttade något senare också in i eget omklädningsrum, dvs Dam och Dam-U är nu samlat i samma byggnad. 
 • Herr – inflyttning i nytt omklädningsrum. I huvudläktaren, med alla dess faciliteter, inflyttning i samband med när den nya huvudläktaren togs i bruk. 
 • Huvudläktaren – gemensamma utrymmen för fotbollsverksamheten. På hela våning 1 finns mediarum, olika möteslokaler för information och utbildning, samt gemensamt gym/rehab för alla våra fotbollsverksamheter på Grimsta IP.
 • Omklädningsrum U-trupperna Herr – renovering. Omklädningsrummen för U-trupperna på Grimsta (gamla motionscentralen) har tidigare fått en nödvändig upprustning och renovering av ytskikten. Dock finns ett mer grundläggande arbete att göra framåt. 
 • Nya konstgräsplaner i Västerort. Konstgräsplaner i Västerort är en ständigt knapp resurs. Några helt nya konstgräsplaner har tillkommit och/eller BP har expanderat till nya planer de senaste åren med Fotbollstältet Grimsta, Hässelby Gårds BP, Olovslunds BP, Annedals BP, Vällingby BP, Hässelby Villastads BP, samt Traneberg. Tillkomsten av ovanstående konstgräsplaner är resultatet av ett omfattande arbete av anläggnings- och ungdomssidan, i gott samarbete med Stockholms Stad och olika intressenter.
 • Projektet ”Nya Grimsta”. Med visionen att bli Sveriges bästa och mest välbesökta fotbolls (idrotts) anläggning drivs detta långsiktiga projekt (en tidsplan om totalt 6-7 år) i nära samarbete med vår partner Serneke och Stockholms Stad. En rollmodell för inspiration finns i Prioritet Serneke Arena på Kviberg i Göteborg. För mer info, se verksamhetsberättelsen för 2019.

Administration och IT

 • Byte av ekonomisystem. Nytt ekonomisystem, Fortknox, infört under 2018. Ett av föreningens absolut viktigaste projekt, från tidigare lösningar med många manuella rutiner till full digitalisering av hela ekonomiprocessen.
 • BPs Sportkontor. Införandet av dokumenterade och tydliga rutiner och processer för arbetet på BPs Sportkontor. Rutiner och processer avser områden som ekonomi, administration, organisation, personal, juridik, IT, kommunikation, digitala kanaler mm. Ett omfattande arbete har genomförts och pågår löpande.
 • Digital närvaro och kommunikation. Uppgradering av hemsidan har genomförts vid ett flertal tillfällen, mobila applikationer har utvecklats och införts såsom ”BP Live” med matchprogram, schemaläggning av träningstider, samarbete med laget.se för närvaroregistrering och all lagadministration, samt inte minst utveckling och digital närvaro genom alla våra sociala kanaler.
 • Supercoach. Framtagen ur BPs framgångsrika utbildningskoncept, en app som utvecklats för tränare på alla nivåer. Appen innehåller ett omfattande bibliotek med övningar, träningar, videos och planeringsverktyg för spelare i åldrarna 5-15 år. BP är delägare i Supercoach. Se vidare på www.supercoachapp.com.

Tillsammans är vi ca 15.000 personer involverade i den dagliga verksamheten i BP. Genom medlemmarna, spelarna, ledarna, styrelsen, kommittéerna, medarbetarna, supportrar, skjutsande föräldrar, anhöriga, samarbetspartners, andra BP-intressenter, förbund och myndigheter. Europas största fotbollsförening. Många saker kan förbättras, och mängder av hårt arbete återstår, men BP är nu väl rustat för framtiden.

Ett stort tack till alla som har varit med och bidragit till denna fantastiska utveckling. Ett särskilt tack till alla ideella tränare och ledare. Det är i varje tränares möte med varje enskild spelare som BP’s idé om att utbilda och utveckla fotbollsspelare och människor blir verklighet på riktigt. Själv fortsätter jag nu mitt uppdrag som just en av alla ideella föräldratränare i lag P04-23. Vi syns på läktaren, på Grimsta, eller på någon av alla fotbollsplaner.

PS. Jag fick en fråga nyligen om jag har någon annan bakgrund i BP än den som styrelseordförande? Ett litet axplock genom åren: spelare i Knatteskolan, spelare i P71-1, vinnare av flera inofficiella Pojk-SM guld (Lomma och Buster cup), en av BPs första Gothia cup vinnare, vinnare av BPs andra Junior-SM guld, spelare i Herrlaget, ledare i Knatteskolan, ledare i Fotbollsskolan, målvaktstränare, skjutsande förälder, mängder av laguppdrag på Grimsta, tränare i F01-8, tränare i P04-23, medlem i BPs Vänner, styrelsemedlem, Ungdomskommittén, utbildare och instruktör, Marknadskommittén, Anläggningskommittén, Herrkommittén, Hall of Fame kommittén (instiftare), styrelseordförande, i olika roller företrädare för BP i relation till Stockholms Fotbollförbund (StFF), Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll (SEF), Elitfotboll Dam (EFD), Riksidrottsförbundet (RF), Stockholms Idrottsförbund/SISU, stadsdelsnämnderna i Bromma och Hässelby-Vällingby,  Stockholms Stad samt många fotbollsklubbar nationellt och internationellt. Så svaret måste bli ja. DS.

Fredrik Bergholm

Avgående styrelseordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka här