Ordförandebloggen #29 – BP Akademi

Ordförandebloggen #29 – BP Akademi

Share

Ordförandebloggen #29 – BP Akademi

Syftet med denna blogg är att berätta om ursprunget till BPs Akademi, var vi står idag, och lite om vart vi är på väg. BPs Akademi Flick har nu en mycket stark utveckling. BPs Akad ...

Syftet med denna blogg är att berätta om ursprunget till BPs Akademi, var vi står idag, och lite om vart vi är på väg. BPs Akademi Flick har nu en mycket stark utveckling. BPs Akademi Pojk rankades 2017 som no 1 i Sverige med ”all time high” poäng. Det strategiska målet är att bli ”Nordens bästa akademi”. Det finns mycket att utveckla, men BP har en unik utgångspunkt, utifrån det överordnade syftet med Akademin, nämligen att generera egenfostrade spelare till våra seniorlag.

Bakgrund och syfte
Det finns många vägar till framgång, inte minst inom fotbollen, där en bra utbildning alltid är en bra startpunkt. BP har en unik historia och ett unikt varumärke. Den elitförberedande verksamheten är en viktig del, och har funnits i BP i praktiken sedan ungdomsverksamheten drog igång, med nivåindelning och välutbildade tränare. Det har i princip alltid funnits första- och andralag i alla årskullar på pojksidan. Själva begreppet ”Akademi” etablerades internationellt, och har funnits i både Sverige och i BP under de senaste dryga tio åren. Mycket av BPs samlade fotbollskompetens finns i Akademin, där en viktig del i verksamhetsmodellen är att kunskapen ska göras tillgänglig för så många som möjligt. Sedan några år tillbaka finns också Akademi Flick, med samma ambition och syfte som på pojksidan.

BP ska alltid kunna erbjuda den roligaste och bästa fotbollsutbildningen. Det finns flera syften med akademin, varav några är att generera:

 • Egenfostrade spelare och ledare till dam- och herrlaget.
 • Transferintäkter över tid, genom direktförsäljningar, vidareförsäljningar, utbildningsbidrag och solidaritetsersättningar.
 • Landslagsspelare och förbundskaptener i alla årskullar.
 • Samlad fotbollskompetens som på bästa sätt ska komma till nytta i hela vår ungdomsverksamhet.

BPs akademiverksamheter har sin bas på Grimsta (Juniorer), Olovslund (Flick) och Stora Mossen (Pojk).

Vad utmärker BPs DNA och Identitet?
Några huvudpunkter utifrån BPs DNA och Identitet, i vissa delar tillämpligt för alla spelare och tränare i BP, i vissa fall enbart tillämpligt för våra elit- och elitförberedande verksamheter;

DNA:

 • Passningsorienterat spel (”längs marken”)
 • Possession: stort bollinnehav (”dominera matcherna”)
 • Individuell teknik
 • Speed (att med fart ”slå sin motståndare”)

Identitet:

 • ”Egenfostrade spelare och ledare”
 • ”Hemvändare”
 • ”Nordens bästa skyltfönster”
 • ”Spelare och ledare för svenska landslag”

Andra viktiga aspekter i BPs identitet, är att över tid ha:

 • De bästa unga spelarna i åldern 17 – 23 år.
 • 2nd Chance spelare (spelare som av olika skäl har fastnat i sin utveckling i andra klubbar, kan även gälla spelare som har fostrats i BP).

BP Modellen
Det finns många delar i BP Modellen, som bäst och enklast sammanfattas i BPs viktigaste styrdokument ”BP-mallen” (finns på BPs hemsida). BP-mallen gäller för hela vår ungdomsverksamhet. Några generella grundprinciper, för all barn- och ungdomsverksamhet, inte minst för Akademin:

 1. Roligt – Det absolut viktigaste är att ha roligt med sitt fotbollsspelande. Oavsett hur varje enskild fotbollskarriär slutar, så ska alla minnas sitt fotbollsspelande med glädje, inte minst i BP. I BP ska alla kunna växa, såväl på som utanför plan. Misslyckas vi med det uppdraget, så har vi misslyckats som förening.
 2. Utbildning – BPs ambition är att ha den roligaste och bästa fotbollsutbildningen i alla åldrar och på alla nivåer. Det är vad BP alltid ska kunna erbjuda. Fotbollsutbildningen ska täcka många områden förutom själva fotbollsspelandet. Utöver värdegrund, områden som kost och näringslära, fys i bred bemärkelse (inklusive vila, att aldrig spela sjuk eller skadad, återhämtning och periodisering), mental träning, ledarskap, teori och taktik, både individuellt och kollektivt mm. ”Väx med BP” är vår värdegrund och vision (se BPs hemsida), som innebär utbildning av både fotbollsspelaren och människan, på och utanför plan. I BP ska vi ha en stark utbildningskultur. 
 3. Prestation – Över ålder och tid ska vi utbilda i att prestera. Med prestera kan i yngre årskullar innebära att komma i tid, med rätt utrustning, utvilad, sjuk- och skadefri, och full av energi. I senare årskullar innebär det att man alltid gör sitt bästa, för sig själv och sin utveckling, men framförallt för det egna laget. Det är tillsammans man presterar som lag. I senare årskullar måste man lära sig, på sin aktuella nivå, att prestera i alla avseenden, t ex i enskilda detaljer i spelet. Att prestera sitt bästa, ska alltid vara positivt laddat. 
 4. Utveckling – Om man har Roligt, den bästa Utbildningen och har lärt sig att Prestera, kommer per automatik Utveckling, både individuellt och som lag. Ständig utveckling, och att få möjligheten att utvecklas utifrån sin egen fulla potential, både på och utanför plan, är en av BPs viktigaste målsättningar.
 5. Resultat – Med Utveckling kommer Resultat, och just som en funktion av utveckling, inte tvärtom. Resultat, kommer således efter punkterna 1 – 4, i alla barn-, -ungdoms och elitförberedande verksamheter.

Målsättningen är att BPs Akademi ska arbeta i linje med ovanstående. Ibland brister ledarskapet på individnivå, men i ”systemet” finns det också tydliga förbättringsområden. Både bland ledare och föräldrar. Det finns nämligen inga motsatsförhållanden kring punkterna ovan och deras inbördes prioriteringsordning. Minst lika viktigt att förstå är att viktningen mellan punkterna ändras i takt med ålder, dvs även Resultat blir självfallet viktigare ju närmre seniorfotbollen du kommer, jämfört med i yngre årskullar. SvFFs uppdaterade utbildningsplan och ”Fotbollens Spela, Lek & Lär” ger bra vägledning.

Ett viktigt perspektiv på BP Modellen för Akademin, är att den ska fostra spelare till våra seniorlag, och generera transferintäkter över tid. Vi vill självfallet att våra bästa unga spelare ska vara kvar i BPs seniorlag så länge som möjligt, innan europeiska storklubbar lockar, oftast med betydande plånböcker. Ju fler BP spelare som fostras till aktiva elitspelare, desto större pool av möjliga intäkter i framtiden. Varje år erhåller BP ett stort antal mindre belopp, och ibland något större, som ersättning vid olika övergångar. Totalt sett blir det betydande belopp varje år och över tid.

Att få fram många elitspelare stärker också vår ranking vid certifiering (se Tipselit senare) och därmed klubbens varumärke, men framförallt bygger vi också en pool av framtida ”hemvändare” till BP, dvs de spelare som fått sin utbildning i BP, men som vid något tillfälle har lämnat för andra klubbar. Det är många i dagens BP som varit i Akademin, försvunnit iväg, men som senare i livet blir just hemvändare. Som spelare, ledare, förälder, publik, samarbetspartner eller på annat sätt. En viktig kulturfråga i föreningen.

Det finns många olika vägar till långsiktig framgång, där tålamod kanske är den viktigaste nyckeln. Det är stora skillnader, både fysiskt och mentalt (ofta +/- 2 år) i alla åldrar, och med stora variationer och utveckling under enskilda år. Inte minst i puberteten. Framförallt fysiska fördelar tenderar att premieras i yngre årskullar, något som också visar sig i empirin när man går igenom födelsedagar i olika landslag, där ofta 80%+ av spelarna som kommit fram är födda under första halvåret. Det är i och för sig inte unikt, utan visar sig vara likadant i många idrotter, men eftersom det föds i stort sett lika många barn under de olika halvåren borde det finnas en stor potential i att både ge möjligheten, och därmed få fram fler spelare bland ”sent födda”. BP införde därför ett nytt projekt 2016, där det ena yngre akademilaget (Pojk) ska bestå av ”sent födda” (dvs spelare födda efter 1/7), s k ”future teams”. Projektet pågår under många år och kommer följas upp med alla åldersgrupper från och med de spelare som är födda 2008. S k future teams är ett förhållningssätt som också SvFF tillämpar inom ramen för landslagverksamheten i de olika ungdomslandslagen. BP vill på detta sätt vara både banbrytande och föregångare.

Strategiskt mål – ”Nordens bästa akademi”
Ett delvis subjektivt och kvalitativt mål. Det är kvantitativt svårt att mäta och följa upp mål, framförallt vid en jämförelse mellan olika länder (t ex kvalitet på serier och landslag). Jag får ofta frågan hur man mäter mot att bli ”Nordens bästa akademi”. Det finns ett längre svar, men det korta svaret är att vi är Nordens ledande akademi, när vi uppfattas vara den ledande akademin av omvärlden.

Resultat och Certifieringen 2017 (Akademi Pojk)
För BPs ranking, certifiering och poäng, se grafen. Samtliga 10 klubbar som har en ranking med fem stjärnor i Sverige 2017 återfinns i samma graf.

För att läsa om och hela rapporten från Tipselit och SEF om resultat och certifiering avseende 2017 års verksamhet, se www.tipselit.se. Där kan du även läsa om BP specifikt, inklusive listan över de egenfostrade spelare från BP som idag är aktiva i elitfotbollen.

Några sammanfattande kommentarer:

 • Tipselit har funnits sedan 1993 och växer och blir mer framgångsrikt för varje år som går. Merparten av de talanger som Sverige får fram på pojksidan passerar genom Tipselit, och i våra framgångsrika ungdomslandslag så härstammar en klar majoritet från Tipselit.
 • Svensk Elitfotboll (SEF, på herr-/pojksidan) tog över driften av Tipselitverksamheten från Svenska Fotbollförbundet den 1 januari 2009.
 • Vi har en närmast skrämmande konkurrens från övriga Europa kring talangutveckling, men svensk fotboll står sig bra (och i Sverige har BP en helt unik position). Det har vi bevisat genom stora framgångar med våra ungdomslandslag som till övervägande del består av våra Tipselitspelare.
 • Certifieringen ändras fr o m 2018 års verksamhet, där några större förändringar är:
  • Större vikt kommer att läggas på värdegrundsarbete, där varje klubb ska ha en dokumenterad värdegrund med åtgärdsplan och handlingsplan.
  • Antalet poäng kommer att ökas och fördelas efter klubbarnas arbete (fler poäng för punkterna A – G, se rapporten).
  • Systemet med stjärnor i Certifieringen kommer att finnas kvar men poängen per stjärna kommer att höjas, där högsta nivån fem stjärnor kommer att kräva 2.500 poäng från tidigare 2.000 poäng (BP har 4.264 poäng 2017).
  • Klubben ska påvisa hur samspelet ser ut och fungerar mellan seniorverksamheten och akademin, och varje huvudansvarig tränare ska sammanfatta vad han eller hon har gjort i sin åldersgrupp i förhållande till klubbens utbildningsplan.
  • Det kommer att delas ut poäng för spelare som gått fotbollsgrundskolan eller NIU-gymnasium och går ut med godkända poäng, samt att det kommer att införas poäng för specialister, t ex värdegrundsansvarig eller videoanalytiker.
  • Rätt utbildningsnivå för den nivå tränaren befinner sig på kommer att ge maximala poäng, och de spelare som deltar i gruppspel i Champions League eller i Europa League kommer ge extra poäng.
  • Varje förening kommer också att belönas med poäng för utvecklingsprojekt inom sin förening.

För BPs del kan konstateras att:

 • Vår totalpoäng om 4.264 (+930) poäng är ”all time high” både i BPs historia, och därmed även i certifieringen av samtliga akademier i Sverige (på pojksidan) genom tiderna.
 • Detta i stenhård konkurrens, med väletablerade och framgångsrika akademier som exempelvis Malmö FF och IF Elfsborg.
 • En stor del av förklaringen till BPs ökning av antalet poäng 2017, ligger i att herrlaget var åter i elitfotbollen på seniorsidan genom spel i Superettan (ger då poäng för egenfostrade spelare i den egna herrtruppen, till skillnad från spel i division 1).
 • Den stora skillnaden mellan BPs totalpoäng och övriga klubbars totalpoäng, står att finna i kategorin H. ”Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten”. Helt enkelt nu aktiva spelare inom elitfotbollen som har, helt eller delvis, fått sin fotbollsutbildning i BP.
 • Totalt är det hela 64 spelare på elitnivå 2017, i Sverige eller internationellt, som har fostrats i BP. Ett enastående resultat. Utöver själva fotbollsutbildningen, och BPs starka varumärke, är en viktig förklaring till detta helt enkelt att i BP får man chansen.
 • Av de spelare som klubben utbildat var det 12 stycken (av 64) som spelade i BP under 2017.
 • Kategorier där vi har områden att förbättra för att få högre poäng är (i) Tränar- och ledarutveckling, (ii) Planer och lokaler, samt (iii) Rekrytering av spelare och ledare. Som alltid kan vi alltid nå en högre poäng för antalet egenfostrade spelare, som också spelar på en allt högre nivå, där högsta poäng erhålls om spelare spelat officiell tävlingslandskamp.

BP-fostrade spelare i landslagen
Det finns ett stort antal spelare som utbildats i BP och som frekvent tas ut till de olika landslagen. Det går inte att nämna alla här, men utifrån mästerskap är det extra roligt att nämna att när det svenska U17-landslaget spelar EM-slutspel i England, så deltar Kristoffer Westerberg, Fredrik Hammar och Jack Lahne från BP. När fotbolls-VM spelas i Ryssland i sommar hoppas vi på att åtminstone Kristoffer Nordfeldt, Ludwig Augustinsson, Albin Ekdal och John Guidetti deltar, samtliga fostrade i BP. På damsidan kan nämnas att Michelle Rojas Flores nyligen blev uttagen till det chilenska landslaget, och Amanda Nildén (nu i Brighton) är att betrakta som bofast i U19 landslaget.

Akademi Flick
BPs Akademi Flick är igång på riktigt sedan 2016. Richard Carler är sportsligt ansvarig för Akademi Flick-lagen, Staffan Jacobsson är ansvarig dito för Dam U (och Dam). Med de satsningar som är gjorda de senaste åren, är jag säker på att BP redan uppfattas som en av de ledande akademierna i Sverige, även på flicksidan. Detta kommer att visa sig över tid, inte minst genom antalet egenfostrade spelare i vårt damlag de kommande åren, och i förlängningen i de olika landslagen i olika årskullar. Många föreningar kan ha en eller ett par årskullar på en hög nivå, men sällan en hel Akademi med rakt igenom sammanhängande årskullar. I takt med att nya akademilag etableras i våra nya yngre årskullar på flicksidan, kommer dessa och därmed samtliga akademilag på flicksidan, att ha kontrakterade ”ej föräldratränare” (vi har fortfarande, kompetenta och etablerade föräldratränare i mycket välfungerande verksamheter, i de äldre lagen under några övergångsår).

Det finns sedan några år en certifiering av flickakademierna i Sverige, avseende elitförberedande spelarutveckling, genom Elitfotboll Dam (EfD) med stöd av Svenska Spel. Denna omfattar i huvudsak medlemsföreningarna inom Elitfotboll Dam , dvs Damallsvenskan och Elitettan, där vi hoppas att BP snart ska vara. Men möjligheten att delta i detta utvecklings- och certifieringsarbetet borde finnas för samtliga klubbar med en hög ambition i sin spelarutbildning, även om man inte har ett seniorlag i de två högsta serierna. Dessutom borde självfallet certfieringsmodellen och arbetet dito ha samma möjligheter och ambitionsnivå såsom genom SEFs (Svensk Elitfotboll Herr) försorg finns på pojksidan. För att kunna genomföra större projekt, rekrytera och utbilda ledare, etablera förutsättningar för verksamhetsutveckling och ranking mm. I första hand en resursfråga, där externa parter har en unik möjlighet att nu hjälpa till. För utvecklingen av svensk damfotbolls bästa, damlandslaget och självfallet i en helt jämställd anda.

Utmaningar
Några av våra utmaningar i BP i allmänhet, och i Akademin i synnerhet:

 • Brist på kontinuitet. Precis som i skolan är det viktigt med kompetenta medarbetare och en god kontinuitet. Bland ledare, och framförallt avseende ansvariga inom Akademin, har det varit en brist i kontinuitet under de senaste åren.
 • Föräldrar- och ledarhets. Här finns en hel del utmaningar inom idrotten i stort. Barnens idrott är för barnen. Utifrån en god värdegrund. Sunt förnuft, information och utbildning är nycklarna till framgång. BPs krav på dig som förälder, är att du:
  • alltid uppmuntrar och bara pratar positivt om allt och alla
  • inte är med på barnens träning (om inte absolut nödvändigt)
  • aldrig står på samma sida som ledare och spelare på matcherna
  • aldrig ger coachinstruktioner som förälder under träning eller match
 • Matchning och motstånd. Med nuvarande regelverk är det många lag som har svårt att få bra och frekvent matchning i närområdet. De reser därför långt bort för matcher och cuper som leder till kostnader och att fotbollen inte blir för alla. Det finns enkla förslag på en del lösningar (se senare).
 • Tilltagande konkurrens i Sverige. Konkurrens är nästan alltid bara bra. Kompetensförstärkning av rätt personer och utbildning, ger rätt utveckling i BP för att fortsatt vara pionjär och nr 1, inte bara i Sverige, utan också i Norden. Utmaningen är att attrahera och rekrytera de bästa ledarna, behålla dem, och att hela tiden ha en fotbollsutbildning i framkant.
 • Internationell konkurrens från europeiska storklubbar. Som naturligt har helt andra resurser; ekonomiska, personella samt anläggningar. Med risk att unga spelare lämnar Sverige för tidigt. Detta bemöter vi genom kompetens, högt utbildade tränare, anläggningar (som hela tiden måste bli allt bättre) och att man får chansen i BP.
 • Datorer, mobiler och stillasittande. Det finns fördelar med dagens mobilsamhälle, där FIFA spelande leder till god fotbollskunskap och spelförståelse, och tillgång till youtube klipp ger oändliga tips på övningar, finter och olika färdigheter. Men det leder också till ett ökat stillasittande, med för de flesta barn en förlust av hundratals förlorade timmar spontanfotboll (eller liknande aktiviteter) per år, något som måste kompenseras på annat sätt för att komma upp i motsvarande nivå i fotbollsmotorik.
 • Ekonomi och små resurser. Som en helt ideell förening förväntas samtliga medlemmar bidra och medverka, och vi måste använda våra små ekonomiska resurser på bästa sätt. I BP är man inte för att tjäna pengar, utan för att få den bästa utbildningen för sin framtida karriär, oavsett om man är ledare eller spelare. Något som överlag fungerar bra, men som självfallet blir en utmaning vid en jämförelse med internationella storklubbar med enorma ekonomiska muskler. I den ena vågskålen ligger möjligheter till stora transferintäkter, i den andra vågskålen utmaningen i att behålla våra talanger längre i BP.
 • Planbrist. Både utomhus och inomhus. Vår kanske största utmaning, som vi delar med de flesta andra. En huvudutmaning framåt för BPs Anläggningskommitté, tillsammans med Ungdomskommittén.

Finansiering
I mångt och mycket är Akademin självfinansierad genom Akademins alla fotbollsaktiviteter, genom transfers över tid, och sedvanlig finansiering i de egna lagen. Det som i praktiken skiljer akademilagen från ungdomslagen i BP avseende finansiering, är att akademilagen har kontrakterade tränare (ej föräldratränare) och förbestämda klädkit som är prisvärda. I övrigt finansierar akademilagen, sina lag på liknande sätt som alla andra lag i BP. Dvs genom sponsorer till de egna lagen, olika laginsamlingsaktiviteter, och slutligen föräldrafinansiering. BPs akademilag blir också ofta inbjudna till turneringar utan kostnad, helt enkelt för att man vill att BP ska vara med. Fördelning av träningstider kan ses som en fördel, men som beror på planering, där de flesta av BPs akademitränare tränar flera pass i rad samma kväll (dvs logistiska skäl). Akademilagen betalar samma priser för sina träningstider som alla andra lag.

Ersättningen för att vara akademitränare för lag i BP är blygsam, framförallt i yngre årskullar. De flesta akademitränare har andra heltidsjobb eller studerar. I vissa fall har akademitränare en större kontrakterad roll i BP, men då är det inte kopplat till enskilda lag, utan är en kombination av olika uppdrag under året som kan gälla undervisning vid skola (t ex NIU på Bromma gymnasium), att vara instruktör vid Camper, Spela Mera etc. Sedan ser det annorlunda ut ju närmre seniorfotbollen man kommer, i praktiken från U17 och uppåt.

Actions 2018
Några actions som är vidtagna till 2018:

 • Ledare. 2-åriga kontrakt har införts för en bättre kontinuitet och arbetsro.
 • Spelare. Mentorsprogram har införts mellan Dam och Akademi Flick, där varje Akademi Flick lag har två damlagsspelare som mentorer för sitt lag, som träffas minst en gång/kvartal i samband med träning eller match. Alla Akademi Flick lag deltar i en gemensam träning med damlaget i maj. Herr och Akademi Pojk kommer att följa efter.
 • Träning. En ny och uppdaterad Utbildningsplan förbereds inför 2019. Några enklare saker som redan införts till utesäsongen, är att alla lag som uppvärmning före plantid arbetar med övningar som är skadeförebyggande, med ”core stability” (både bak- och framsida), och ”snabba fötter”. Vi använder alltid boll i alla övningar under plantid, dels för att det är rätt för träningen, dels för att vi inte har råd att träna utan boll på plantid då alternativkostnaden är för hög utifrån den stora planbristen som råder.
 • Matchning. Varje match har ett eget syfte och ska ses som ett utbildningstillfälle. Då många av våra akademilag har svårt att hitta motståndare på rätt nivå för relevant matchning, finns i BP ofta den unika möjligheten till bra internmatcher mot t ex äldre motstånd, exempelvis förstalag i BP möter ett utvecklingslag i BP som är ett år äldre. En annan kul och bra modell är att akademilag Pojk i BP i äldre årskullar har mött damlag från andra klubbar. Ger ofta kvalitativt motstånd i närområdet, blir effektivt, ekonomiskt och utan prestige.
 • Information & Kommunikation. Några nya rutiner för året: (i) Akademichef Pojk träffar alla tränare och följer upp i ett rullande vecko-/månadsschema (motsvarande rutin införs för Flick nu under våren), (ii) Chef för Ungdom & Akademi går ut med ett ”Akademibrev” till alla föräldrar och ledare minst 2 ggr/år, (iii) alla lagledare träffas i ett eget forum på regelbunden basis för information, frågor, tips och erfarenhetsutbyte där även Chef för Ungdom & Akademi deltar, (iv) Kommunikationsansvarig publicerar ett ”Akademinytt” som går ut till hela föreningen med jämna mellanrum.
 • Övrigt. Akademiklädernas numrering har ersatts av initialer, utifrån likabehandlingsprincipen. Hela Akademin (gäller alla spelare och ledare) har obligatorisk närvaro på seniormatcherna hemma, Flick på Dam och Pojk på Herr, självfallet med en uppmuntran att Pojk även ser Dam och vice versa. Undantag endast om egen kolliderande match eller cup. Många syften: socialt, bygga relationer inom alla lagen inom Akademin, idolskap, matchanalyser, publikrekrytering mm.

Projekt ”Rödsvarta tråden”
Under året pågår ett projekt som går under namnet ”rödsvarta tråden”, i samarbete mellan Herr- och Akademi Pojk kommittén, med input från experter inom olika specialistområden. Alla erfarenheter överförs i tillämpliga delar till Dam och Akademi Flick inför 2019, och självfallet också till hela ungdomsverksamheten. Det övergripande syftet med projektet är att ta föreningen till nästa nivå, och att över tid få upp så många högkvalitativa egenfostrade spelare till våra seniorlag som möjligt. Med begränsade ekonomiska resurser och samverkan, maximera kvalitén i BPs fotbollsutbildningen i hela föreningen, i syfte att nå de strategiska målen inom ”BP 2.0 – 2020”:

 • Dam & Herr: ”Etablerade i Allsvenskan”
 • Akademin: ”Nordens bästa akademi”
 • Ungdom: ”Europas största, och Sveriges bästa, fotbollsförening”

Tidsplanemässigt pågår projektet i ett första steg t o m hösten 2018, dvs inför 2019, för att därefter bli ett projekt för årligt utvärderings-, uppföljnings- och utvecklingsarbete. Således kommer status i projektet att avrapporteras i aktuella verksamheter sent under hösten. Ett urval av rubriker som projektet innehåller:

 • Omvärldsanalys
 • DNA och identitet
 • BP-modellen
 • Vision, mission och mål
 • Från Seniorlagen, till Akademin, till Ungdom
 • Actions 2018
 • Utbildningsplan
 • Organisation
 • Actions 2019 (”Framtidsfrågor”)

I de flesta rubriker handlar det om att utveckla och förbättra, i vissa fall handlar det om att få på plats saker som saknas. Frågan om anläggningssituationen i Västerort, finns också med som en återkommande utmaning, men hanteras i huvudsak inom ramen för Anläggnings- och Ungdomskommittén. Ett eget område är ”Det sista svåra steget till seniorfotbollen”, dvs att underlätta att ta steget från juniorfotboll till Allsvenskan på seniornivå. Här handlar det om att få till ett bästa upplägg för organisation av träning och matchning för våra akademiverksamheter med  bas på Grimsta, där också samarbeten med andra klubbar kan komma att bli aktuella.

Utbildningsplan och träningsmetodik
BPs DNA och identitet, där en central del är individuella tekniska färdigheter inklusive att kunna dominera 1 vs 1 (såväl offensivt som defensivt), har att utvecklas och kompletteras med bl a fysik (styrka, tempo, snabba fötter och kondition), periodisering, mental träning, spelförståelse, taktisk skolning (både individuellt och kollektivt) och analysbaserad verksamhet (”computer coaching”) mm. Träningsmetodiken, utifrån den snabba utvecklingen, har att fokusera på (i) spelförståelse, (ii) antalet bolltouch, (iii) fler och snabbare beslut, (iv) under matchliknande situationer och (v) rörelse och spelet utan boll.

Egenfostrade spelare i herrlaget – 2018 blir delvis ett omställningsår
BPs allsvenska trupp 2018 innehåller betydligt fler externt rekryterade spelare än vi varit vana att se de senaste åren. Varför är det så? Det är ingen som helst förändring i BPs långsiktiga strategi. BPs identitet, DNA och strategi har alltid varit, är, och kommer alltid att vara egenfostrade spelare. 2018 blir dock delvis ett nödvändigt ”omställningsår”, i huvudsak utifrån två raka seriesegrar, och därmed det extremt snabba återtåget från division 1 Norra till Allsvenskan på två år. Samtidigt har ca 15+ egenfostrade spelare lämnat BP under de senaste åren, av olika anledningar, där en större del av dessa (idag i åldern 17-23 år), hade varit en naturlig bas i BPs allsvenska trupp 2018, om BP hade varit ett stabilt etablerat lag i Allsvenskan över tid. Vi har ett stort antal talangfulla spelare i Akademin, men som är för unga att ta klivet direkt in i en allsvensk trupp som tänkbara start- och kontinuitetsspelare. Som komplement har vi därför ett fåtal ”lärlingskontrakt”, med ambitionen att successivt slussa in dessa i herrtruppen. I dagsläget har vi 12 egenfostrade spelare i herrverksamheten, om vi räknar med ”hemvändare”, utlånade spelare och lärlingskontrakt. Samtidigt bygger vi upp poolen av framtida möjliga hemvändare, genom alla de BP fostrade spelare som i dag spelar i andra elitklubbar än BP, f n knappt 70 BP fostrade spelare på herrsidan.

På damsidan ökar antalet egenfostrade spelare varje år, från en låg nivå. Med framgångarna inom Akademi Flick verksamheten kommer andelen egenfostrade spelare i damlaget att öka på ett betydande sätt under de kommande åren.

Alla förväntas vara goda ambassadörer för BP
Ledare, spelare och föräldrar. Tänk på att ni i samband med BP-aktiviteter alltid representerar BP som förening. Som akademiledare förväntas man vara ett bästa föredöme för hela föreningen, bl a genom att komma med tips och råd ute på alla planer där BP-lag tränar, spelar matcher och cuper. Inte minst förväntas våra akademitränare vara bästa ambassadörer för BP, vid all sin coachning, både på och utanför plan.

Det finns många saker att både förbättra och utveckla i Akademin. Vi arbetar stenhårt med det. Utifrån BPs unika varumärke, våra erfarna och kompetenta ledare, i kombination med många unga ambitiösa och utvecklingsbara ledare, BPs starka utveckling, BPs tradition av att utbilda och fostra egna spelare som får chansen, BPs certifiering, resultat och ranking 2017 jämfört med övriga akademier i Sverige, hur det ser ut på planerna för de flesta akademilag i både träning och match, och framförallt alla våra talangfulla spelare: Startpunkten för fortsatt utveckling av BPs akademi måste betraktas som mycket god…

#samhällskritisktivästerort

#systemkritisktförsvenskfotboll

PS. Kan passa på att tipsa om intressant extraläsning på www.tipselit.se, där Svensk Elitfotbolls sportdirektör Stefan Lundin (20e april 2018) refererar till CIES Football Observatory Monthly Report, som nyligen presenterade en jämförande analys av förekomsten av egna produkter i 31 europeiska högstaligor mellan 2009 och 2017, och som kommit fram till slutsatsen att det finns ett direkt samband mellan en bra akademi och en framgångsrik fotbollsklubb (på elit-/seniornivå). Det finns också många andra intressanta perspektiv, slutsatser och källor i den texten. T ex varför man som ung talang inte ska gå utomlands för tidigt.

Jag vill också passa på att tipsa om att BPs Spotchef Herr, Daniel Majstorovic, är gäst i Olof Lundhs podd #191 i Fotbollskanalen. Den handlar bl a om egenfostrade spelare och BPs Akademi.

Ett sista tips är Oddsets film om BP, ”Road to Allsvenskan”, som bl a finns på youtube. DS.

Fredrik Bergholm
Styrelseordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka här.