Ordförandebloggen: Summering och tack

Ordförandebloggen: Summering och tack

Share

Ordförandebloggen: Summering och tack

I höstas meddelade jag valberedningen att jag inte kommer att stå till förfogande för omval vid kommande årsmöte. Således är det dags för en summering och ett tack för förtroendet ...

I höstas meddelade jag valberedningen att jag inte kommer att stå till förfogande för omval vid kommande årsmöte. Således är det dags för en summering och ett tack för förtroendet att ha fått leda Europas största fotbollsförening. Precis som fotbollen i stort är föreningsengagemang ett lagarbete, och i korthet kan sägas att laget under de senaste åren har lyft BP till en ny nivå i termer av antal spelande medlemmar, klubbidentitet, utbildningskvalitet, nya fotbollsanläggningar, kommunikation, professionalism, jämställdhet, struktur och inte minst en ekonomisk plattform som aldrig varit starkare. 

Nedan följer en sammanfattning av status inom fotbollen, vår ekonomi samt om några av föreningens genomförda utvecklingsprojekt inom olika områden under de senaste åren, där den gemensamma nämnaren har varit att bygga en ”plattform” för att föreningen ska ha förutsättningar att kunna ta nästa steg.

Fotbollen

 • Knatteskolan.Vi har fler knattar i verksamheten och är på fler planer än någonsin. Ca 1.200 barn i åldern 5-7 år deltog i Knatteskolan 2019. Nytt rekord.
 • Ungdom. Vi har fler spelare och fler lag än någonsin i verksamheten. Ca 4.000 spelare 2019. I den nya årskullen 12:or är hela 37 nya BP-lag (29 Pojk och 8 Flick) anmälda till Sanktan 2020. Rekord. Totalt har BP 267 (få 264) lag anmälda till seriespel 2020 (inkl. Dam & Herr). Även detta torde vara nytt rekord. 
 • Akademi Flick. Infördes på riktigt 2016, och är nu därmed en verksamhet med samma goda förutsättningar som på pojksidan.
 • Akademi Pojk. BP erhöll sin högsta SEF/Tipselit certifieringspoäng någonsin 2019, en ökning med hela 415 poäng till en ny ”all time high” om 4.993 totalpoäng (se även Tipselits hemsida). Under 2019 hade vi totalt 65 BP-fostrade spelare som spelade elitfotboll i någon av Europas högsta serier. 
 • Dam. Som nykomling i Elitettan kom BP på nionde plats i tabellen, och rankas därmed som 21:a bästa lag i Sverige, ”all time high”, och en position som BP aldrig tidigare haft på damsidan. 
 • Herr. Ska snarast tillbaka till elitfotbollen där BP hör hemma. Ekonomiska förutsättningar är skapade för att detta ska kunna ske redan i år. 

Ekonomi & Transfers

 • Aktiv transferstrategi – Gyökeres, Lahne och Kulusevski m fl. Ett omfattande arbete har lagts ner i framtagande av en aktiv transferstrategi (inkl. säljprocesser och kontrakteringsfrågor), vilket har resulterat i flera av våra största transfers genom tiderna. Transfern av Viktor Gyökeres till Brighton var den största i BPs historia. Transfern av egenfostrade Jack Lahne till Amiens blev därefter den största transfern hittills i föreningens historia. Därefter kom Dejan Kulusevski. (se nedan). 
 • Omsättningen – drygt 70 mkr – ”all time high”. BP har gått från en omsättning på drygt 30 mkr 2016 till ”all time high” med drygt 70 mkr 2019. En oerhört stark utveckling inom många olika intäktsområden, framför allt transferintäkter (se ovan). En stark ekonomi är helt avgörande, både för en enormt stor förening i allmänhet och för elitfotbollen i synnerhet.
 • Eget kapital – drygt 17 mkr – ”all time high”. Ett av våra ekonomiska mål är: Utgående eget kapital ska utgöra minst 20% av omsättningen. Från ett mycket utsatt läge i vår stora förening för några år sedan, med flera ”livräddningsaktioner”, till ”all time high” avseende det egna kapitalet. Det egna kapitalet var runt 0 för några år sedan, till att nu uppgå till drygt 17 mkr i föreningen vid utgången av 2019 (se årsredovisningen). Det egna kapitalet är nu mer än dubbelt så högt som det tidigare högsta i föreningens historia. Samtidigt arbetar vi fortsatt med oerhört knappa resurser på årlig basis, med ett mål om att alltid göra ett nollresultat på sista raden och samtidigt minimera det strukturella driftsunderskottet.
 • Dejan Kulusevski – vidareförsäljning. I januari 2020 genomfördes en transfer i Italien där BP-fostrade Dejan Kulusevski till sommaren kommer att gå från Atalanta till Juventus (efter utlåning till Parma under våren), med betalningar från Juventus till Atalanta under flera år och delvis beroende på prestation. BP har ett avtal med Atalanta varigenom BP under samma tidsperiod årligen förväntar sig för BP icke obetydliga transferintäkter. 
 • Eget kapital framåt. Den under senare år positiva trend kring transferintäkter som tydligt kan noteras är ett resultat av systematiskt förbättringsarbete och bedöms långsiktigt stärka föreningens egna kapital och därmed skapa successivt bättre förutsättningar för den grundläggande verksamheten. En enkel prognos för eget kapital 2020, bör uppskattningsvis placera BP någonstans på plats nr 6-8 i termer av storlek på eget kapital vid en jämförelse med samtliga fotbollsföreningar i Sverige vid utgången av 2020. Dvs BP har då på några få år gått från livräddningsaktioner till att vara en av de ekonomiskt starkaste fotbollsklubbarna i Sverige. Denna fantastiska utveckling, inom hela ekonomiområdet, hade inte varit möjlig utan alla extraordinära insatser, inte minst av vice ordförande och vår avgående kassör Tomas Bergström.  

Föreningen & Organisation

 • Ordförandebloggen. Det här blir den sista i raden av ordförandebloggar. En blogg som jag startade 2015 med ambitionen att berätta om olika aspekter, tankar och idéer i BP, övergripande information, historia, nyckelpersoner, styrelsens arbete och inte minst om olika aktuella projekt och aktiviteter i verksamheten. Detta i tillägg till alla nyheter och den information som löpande kommer från Sportkontoret.
 • BPs Hall of Fame. Jag tog initiativet till att instifta BPs Hall of Fame (”HoF”) 2014, i syfte att uppmärksamma de betydelsefulla personer och fotbollsprofiler som har verkat i föreningen. Det avser både spelare, tränare och ledare. Personer som har haft avgörande betydelse för BPs utveckling och popularitet. Efter 2020 års utnämningar är nu 27 personer invalda i BPs HoF. Du kan läsa mer om de hittills invalda personerna på hemsidan, i styrelserummet på Grimsta IP samt på plan 3 i huvudläktaren.
 • BPs Museum. Som alla stora fotbollsklubbar har BP numera ett eget museum. BPs Museum innehåller matchtröjor, lagbilder och fotografier, Hall of Fame, Europa League-äventyret, Pontus Segerströms sista matchtröja, historiska träningskläder, olika utmärkelser och diplom från RF, SvFF, StFF, minnen från olika landslag, landskamper och landslagströjor från BP-spelare, års- och verksamhetsberättelser, internationella samarbeten och storbesök, ishockey och bandysektionen, historieskildringar, alla styrelser i BP, BP bildas – det första brevet, Gothia cup-troféerna mm. På BPs hemsida finns som komplement all historia och statistik samlad samt bildspelet ”BP Alumner”. I framtiden skulle det vara spännande med en digitalisering av Tommy Söderströms fantastiska bild- och pressarkiv. 
 • Extra medlemsmöte ”i halvtid”. På årsmötet varje år, samt i föreningens olika mediekanaler, informeras löpande om föreningens utveckling. I oktober 2017 tog styrelsen initiativ till ett icke-beslutande medlemsmöte även på hösten i syfte att öka transparens och medlemsdemokrati. Det blev ett mycket uppskattat initiativ. På det ordinarie årsmötet i februari 2018 var det en enhällig uppfattning att ett medlemsmöte på hösten (ett rent informations- och diskussionsmöte) bör upprepas och bli ett årligen återkommande initiativ. Således har vårt medlemsmöte i halvtid nu blivit en årlig tradition som går in på fjärde året 2020. 
 • Nya stadgar. BPs stadgar är föreningens yttersta regelverk. Förslag till nya reviderade stadgar kommer upp till förslag för beslut på årsmötet nu i mars 2020. Detta utifrån ett identifierat behov av en modernisering av BPs befintliga stadgar. Viktiga stadgefrågor identifierades 2018, en projekt- och arbetsgrupp etablerades därför som har arbetat med analys, förstudier, olika arbetsförslag, förankringsprocess och olika remissrundor för fortsatt arbete och för förslag till beslut (se hemsidan). 
 • Medlemskap. Med reviderade stadgar som grund har medlemskapet och dess värde identifierats som ett område som behöver utvecklas i nästa steg. Frågan om medlemskap gäller t ex engagemang, roller, inflytande, kategorier, innehåll, priser mm.
 • Föreningsstyrning (”governance”) – struktur, policies och nya revisorer. Vi har implementerat en tydlig och omfattande governance struktur (föreningsstyrning) de senaste åren. Det genom införandet av arbetsordningar, attestinstruktioner, investeringspolicy och andra policydokument som årligen uppdateras. Föreningen har också nya revisorer sedan några år tillbaka.
 • Succession och ny klubbdirektör. En succession i flera steg och ny klubbdirektör. En omfattande rekryteringsprocess i samarbete med Novare Executive Search genomfördes 2019, vilket resulterade i rekryteringen av Manuel Lindberg, som tillträdde som ny klubbdirektör i BP i mitten av oktober. 
 • Disciplinärende och missförhållanden. Föreningen har under de senaste åren infört viktiga och helt nödvändiga regler samt implementerat rutiner och arbetssätt för disciplinärenden och eventuella missförhållanden (se hemsidan).
 • BPmallen. Föreningens viktigaste styrdokument, inkl. en övergripande beskrivning av ”BP-modellen”. Den har uppdaterats genomgripande vid flera tillfällen, och en ny större uppdatering kommer att genomföras under 2020. 
 • ”Rödsvarta tråden”.Är ett projekt och ständigt pågående arbete utifrån BPs identitet och DNA avseende egenfostrade spelare. 
 • Barnkonventionen.Barnkonventionen (FN:s konvention om barns rättigheter) har blivit lag i Sverige 1 januari i år. Omfattande informations- och utbildningsinsatser har genomförts på alla nivåer i BP under den senaste tvåårsperioden.

Marknad & CSR

 • Nike och Stadium – huvudpartners till 2025. Samarbetet avser i stort sett all fotbollsutrustning inom hela föreningen. Ett unikt, långsiktigt och mycket väl fungerande samarbete. 
 • Nya matchtröjor. Ca 5,000 nya matchtröjor distribuerades till alla våra drygt 250 lag under 2018. En enorm logistisk apparat, då den också innehöll insamling av alla gamla matchtröjor för vidare distribution till bl a olika skolor och lag i Afrika.
 • Större partners. Viktiga och goda samarbetsrelationer har initierats och etablerats. Utöver Nike och Stadium, är även Bauhaus och Svenska Spel (svensk fotboll) huvudpartners. Officiella partners är Serneke, Swedbank, VW, Catella, Sats och Office Management. Vi har också många andra viktiga partners på alla nivåer. 
 • Matcharrangemang och Publikrekord – både Dam & Herr. Ett årligen återkommande arbete med mål, uppföljning, utvärdering och förbättringar. Damerna slog nytt publikrekord mot Morön i Elitettan hemma på Grimsta IP med 2,206 åskådare (2019). Herrarna slog nytt publikrekord mot AIK i Allsvenskan hemma på Grimsta IP med 6,820 åskådare (2018). 
 • ”Mötesplats Västerort”. Samlingsnamnet för BPs alla fotbolls- och samhällsstödjande aktiviteter på Grimsta IP. Det sker i ett bra samarbete tillsammans med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och olika föreningar. Ambitionen är att skapa Sveriges bästa och mest välbesökta fotbollsanläggning. De olika initiativen kallas ”Nattfotboll Västerort”, ”Första Jobbet Västerort”, ”Flickfotboll Västerort”, ”Fotbollsfritids Västerort”, ”Skolträffen Västerort” samt ”Summer Camp Västerort”. ”Slussen In” är en vidareutveckling av Första Jobbet Västerort, i gott samarbete med Tillväxtverket. Loggan ”Mötesplats Västerort” sitter numera på alla våra ungdomslags matchtröjor och projektet har en egen hemsida.
 • Jämställdhet – strukturellt förändringsarbete. Med startpunkt från en mycket låg nivå, har BP nu kommit en bra bit på väg genom ett projekt som har bedrivits intensivt i flera år, i samarbete med Stockholmsidrotten, Jämställdhetsmyndigheten m fl. Exempel på initiativ som har genomförts är utbildningar, jämställdhetsrapporter, kontraktering av jämställdhetsstrateg samt att organisation och bemanning aktivt strävat efter att få en jämn balans mellan könen i valberedning, styrelse, kommittéer, BPs Sportkontor, samt inte minst vid rekrytering av ledare och tränare. 
 • BP och ”Bromma Girls” kampanjen. Under våren 2019, i samarbete med våra huvudpartners Nike och Stadium, och i samband med damernas match mot Morön i Elitettan (publikrekord, se ovan). Hela BP-familjen, tidigare spelare och många kända fotbollsprofiler fanns på plats på Grimsta IP. Kampanjen ”The future is equal” syftade till att synliggöra och lyfta flick- och damfotbollen i allmänhet och tjejerna i föreningen i synnerhet. Ett evenemang som inte bara uppmärksammades i fotbolls-Sverige utan även internationellt.
 • ”BP” – som kommunikativt varumärke. Ett omfattande arbete har genomförts under året med varumärkesplattformen och profilmanualen, utifrån beslutet av medlemmarna vid årsmötet 2019 om att det registrerade namnet fortsatt är IF Brommapojkarna, men med användningen av BP som kommunikativt varumärke i större utsträckning.

Anläggning

 • Den nya huvudläktaren. Ett av föreningens största, viktigaste och mest tidskrävande projekt. Ca 2.000 nya sittplatser under tak för publik, och stora utrymmen inomhus för våra dagliga fotbollsverksamheter. Med två riktiga långsidor har Grimsta IP förvandlats från en vanlig idrottsplats till en riktig arena. 
 • Fotbollstältet på Grimsta IP. Fotbollstältet, som nu har funnits på Grimsta i några år, är en mycket viktig tillkommande och välanvänd plankapacitet inomhus (dock långt ifrån tillräcklig).
 • Ommålning av klubbhuset. En helrenovering av utsidan av klubbhuset gjordes för några år sedan med ommålning av fasad och fönster samt nya säkerhetsdörrar.
 • Dam – Renovering och inflyttning i klubbhuset. Dam har efter renovering och inflyttning stora delar av det undre våningsplanet i klubbhuset. Dam-U flyttade något senare också in i eget omklädningsrum, dvs Dam och Dam-U är nu samlat i samma byggnad. 
 • Herr – inflyttning i nytt omklädningsrum. I huvudläktaren, med alla dess faciliteter, inflyttning i samband med när den nya huvudläktaren togs i bruk. 
 • Huvudläktaren – gemensamma utrymmen för fotbollsverksamheten. På hela våning 1 finns mediarum, olika möteslokaler för information och utbildning, samt gemensamt gym/rehab för alla våra fotbollsverksamheter på Grimsta IP.
 • Omklädningsrum U-trupperna Herr – renovering. Omklädningsrummen för U-trupperna på Grimsta (gamla motionscentralen) har tidigare fått en nödvändig upprustning och renovering av ytskikten. Dock finns ett mer grundläggande arbete att göra framåt. 
 • Nya konstgräsplaner i Västerort. Konstgräsplaner i Västerort är en ständigt knapp resurs. Några helt nya konstgräsplaner har tillkommit och/eller BP har expanderat till nya planer de senaste åren med Fotbollstältet Grimsta, Hässelby Gårds BP, Olovslunds BP, Annedals BP, Vällingby BP, Hässelby Villastads BP, samt Traneberg. Tillkomsten av ovanstående konstgräsplaner är resultatet av ett omfattande arbete av anläggnings- och ungdomssidan, i gott samarbete med Stockholms Stad och olika intressenter.
 • Projektet ”Nya Grimsta”. Med visionen att bli Sveriges bästa och mest välbesökta fotbolls (idrotts) anläggning drivs detta långsiktiga projekt (en tidsplan om totalt 6-7 år) i nära samarbete med vår partner Serneke och Stockholms Stad. En rollmodell för inspiration finns i Prioritet Serneke Arena på Kviberg i Göteborg. För mer info, se verksamhetsberättelsen för 2019.

Administration och IT

 • Byte av ekonomisystem. Nytt ekonomisystem, Fortknox, infört under 2018. Ett av föreningens absolut viktigaste projekt, från tidigare lösningar med många manuella rutiner till full digitalisering av hela ekonomiprocessen.
 • BPs Sportkontor. Införandet av dokumenterade och tydliga rutiner och processer för arbetet på BPs Sportkontor. Rutiner och processer avser områden som ekonomi, administration, organisation, personal, juridik, IT, kommunikation, digitala kanaler mm. Ett omfattande arbete har genomförts och pågår löpande.
 • Digital närvaro och kommunikation. Uppgradering av hemsidan har genomförts vid ett flertal tillfällen, mobila applikationer har utvecklats och införts såsom ”BP Live” med matchprogram, schemaläggning av träningstider, samarbete med laget.se för närvaroregistrering och all lagadministration, samt inte minst utveckling och digital närvaro genom alla våra sociala kanaler.
 • Supercoach. Framtagen ur BPs framgångsrika utbildningskoncept, en app som utvecklats för tränare på alla nivåer. Appen innehåller ett omfattande bibliotek med övningar, träningar, videos och planeringsverktyg för spelare i åldrarna 5-15 år. BP är delägare i Supercoach. Se vidare på www.supercoachapp.com.

Tillsammans är vi ca 15.000 personer involverade i den dagliga verksamheten i BP. Genom medlemmarna, spelarna, ledarna, styrelsen, kommittéerna, medarbetarna, supportrar, skjutsande föräldrar, anhöriga, samarbetspartners, andra BP-intressenter, förbund och myndigheter. Europas största fotbollsförening. Många saker kan förbättras, och mängder av hårt arbete återstår, men BP är nu väl rustat för framtiden.

Ett stort tack till alla som har varit med och bidragit till denna fantastiska utveckling. Ett särskilt tack till alla ideella tränare och ledare. Det är i varje tränares möte med varje enskild spelare som BP’s idé om att utbilda och utveckla fotbollsspelare och människor blir verklighet på riktigt. Själv fortsätter jag nu mitt uppdrag som just en av alla ideella föräldratränare i lag P04-23. Vi syns på läktaren, på Grimsta, eller på någon av alla fotbollsplaner.

PS. Jag fick en fråga nyligen om jag har någon annan bakgrund i BP än den som styrelseordförande? Ett litet axplock genom åren: spelare i Knatteskolan, spelare i P71-1, vinnare av flera inofficiella Pojk-SM guld (Lomma och Buster cup), en av BPs första Gothia cup vinnare, vinnare av BPs andra Junior-SM guld, spelare i Herrlaget, ledare i Knatteskolan, ledare i Fotbollsskolan, målvaktstränare, skjutsande förälder, mängder av laguppdrag på Grimsta, tränare i F01-8, tränare i P04-23, medlem i BPs Vänner, styrelsemedlem, Ungdomskommittén, utbildare och instruktör, Marknadskommittén, Anläggningskommittén, Herrkommittén, Hall of Fame kommittén (instiftare), styrelseordförande, i olika roller företrädare för BP i relation till Stockholms Fotbollförbund (StFF), Svenska Fotbollförbundet (SvFF), Svensk Elitfotboll (SEF), Elitfotboll Dam (EFD), Riksidrottsförbundet (RF), Stockholms Idrottsförbund/SISU, stadsdelsnämnderna i Bromma och Hässelby-Vällingby,  Stockholms Stad samt många fotbollsklubbar nationellt och internationellt. Så svaret måste bli ja. DS.

Fredrik Bergholm

Avgående styrelseordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka här

Ordförandebloggen – ”Nordan”

Ordförandebloggen – ”Nordan”

Share

Ordförandebloggen – ”Nordan”

Hans ”Nordan” Nord gick bort den 3 april i år, vilket informerats om tidigare. Bl a hedrades Nordan vid en av vårens hemmamatcher med en tyst minut på Grimsta, och med tillhörande ...

Hans ”Nordan” Nord gick bort den 3 april i år, vilket informerats om tidigare. Bl a hedrades Nordan vid en av vårens hemmamatcher med en tyst minut på Grimsta, och med tillhörande kondoleanser från både BP-familjen och fotbolls-Sverige. I förra veckan hölls själva begravningsgudtjänsten i S:t Tomas kyrka i Vällingby. Därefter anordnades en minnestund av BP i klubbhuset på Grimsta. Många av alla välkända BP-profiler fanns självfallet på plats, både spelare och ledare genom åren, men också andra delar av BP-familjen såsom medlemmar, BPs Vänner, styrelsen och Sportkontoret m fl. I samband med årsmötet tidigare i år invaldes Nordan i BPs Hall of Fame. Nedan några kortar rader, för att hedra och minnas en legendarisk ledare i BP. ”Hasse” som familjen sa, alltid ”Nordan” i BP.

Nordan, född den 10 maj 1946, är en av endast fyra personer som har verkat i BPs tjänst i mer än 50 år som ledare. I många år som ungdomsledare i olika lag och i mängder av olika ledarroller. Därefter som lagledare för herrlaget i hela 18 år (1998-2015), och därmed under en epok där herrarna avancerade från div II till Allsvenskan för första gången 2007. En härlig person och en ledare som har varit av starkt bidragande betydelse för BPs utveckling och popularitet, genom att alltid skapa en god stämning i gruppen och inom hela föreningen.

Otaliga är de spelare, i många olika årskullar, som har passerat revy med Nordan som ledare i BP genom alla år. Nordan har alltid funnits på plats och varit tillgänglig för alla, och har alltid bidragit med en god stämning i omklädningsrummet, ute på alla planer, på cuper och på läger. Nordan har helt enkelt stått för mycket av den föreningsanda och uppfostran som är så viktig i alla föreningar och lag, inte minst i BP med alla unga spelare. 

Nordan var noga med ”puts och studs” som man säger i det militära. Hundratals är de spelare som genom Nordan har lärt sig ordning och reda, dvs hur man växer som person även på sidan av plan. Att man ska äta och sova rätt, ha med sig rätt utrustning, i rätt skick, att alltid komma i rätt tid, vara en schysst kompis mm. Något som många lärde sig antingen i det militära eller av Nordan. Idag är det mesta av fotbollsutrustningen i syntetmaterial, men förr i tiden var det läderkulor och skinnskor som gällde. Skorna skulle fettas in, både för att hålla längre och för att bli skönare, något som medförde att skofett och skoputsen flödade. Det var minst lika viktigt att sköta sin utrustning som att träna. Livets skola a la Nordan.

Nordan var som ledare en riktig fixare och allt-i-allo, vilket även inkluderar olika självpåtagna roller som kock och naprapat. Med Nordan som ledare behövde spelare och övriga ledare aldrig vara hungriga. Själv matglad och med ett stort intresse för mat, blev Nordan självutnämnd som kock på alla läger och i andra sammanhang, med inhandlingslistor, kastruller och stekpannor alltid till hands. Kanske inte den mest avancerade nutritionsläran eller gourmetmaten, men det fanns alltid en måltid eller ett rejält mellanmål till hands. Bananer, O’Boy och framförallt mängder av Skogaholmslimpan (nä, det är inte därför som Anders Limpar kallas för ”Limpan”). 

På framförallt cuper och läger var det mycket tid mellan själva fotbollsaktiviteterna som skulle fyllas med innehåll. Även här var Nordan fenomenal med sin påhittighet med olika upptåg och initiativ, med kortspel som ”Gurkan” och inte minst leken ”Hemliga lådan”. En klassiker som har gått i arv i många lag och genom många ledare i BP genom åren. På BPs Sportkontor kan du fråga någon av de mer erfarna om du vill veta mer.

Nordan var långt ifrån utbildad läkare, men som den allt-i-allo som han var, blev han ofta naprapat, fysio, massör, bårbärare, akutläkare mm. Viss utveckling har troligen skett inom det fysiska området, framförallt inom den medicinska vetenskapen och med den tekniska utrustningen, för idag slår man inte sönder en lårkaka med näven… Rimligtivs har Nordan lindat 1.000-tals stukade fötter på spelare i BP genom åren, men också spenderat timmar på olika vårdcentraler och sjukhus med spelare för mer allvarliga skador. Universallösningen och behandlingen för de flesta vanliga skador blev dock som oftast ett lager liniment och framförallt Tiger balsam.

Sammanfattningsvis var Nordan en unik ledare i BP och en eldsjäl av den gamla stammen. Saknad av många, men aldrig glömd. 

Ordförandebloggen: Medlemsstrategi: engagemang, medlemskap och våra stadgar

Ordförandebloggen: Medlemsstrategi: engagemang, medlemskap och våra stadgar

Share

Ordförandebloggen: Medlemsstrategi: engagemang, medlemskap och våra stadgar

På våra senaste medlems- respektive årsmöten, samt i styrelsen, på Sportkontoret och i andra möten och forum i föreningen, har frågan om medlemsstrategi och stadgar varit föremål ...

På våra senaste medlems- respektive årsmöten, samt i styrelsen, på Sportkontoret och i andra möten och forum i föreningen, har frågan om medlemsstrategi och stadgar varit föremål för bra och spännande diskussioner. För att uppnå ett ökat engagemang och medlemskap framåt. I denna blogg kan du läsa om några viktiga frågeställningar och reflektioner angående just medlemsstrategi, engagemang, medlemskap och våra stadgar, status och nästa steg i projektet ”Medlemskap & Stadgar”, samt om våra rutiner för årsmöte och medlemsmöte ”i halvtid”. 

Bakgrund, syfte, mål, process, tidsplan, samt status i projektet

Både styrelsen och våra revisorer har konstaterat att det finns ett uppfräschningsbehov av våra stadgar. Det är bakgrunden till att ”Medlemskap & Stadgar” är ett prioriterat projekt i föreningen under året. Projektgruppen (”Stadgegruppen”) är redan igång med sitt arbete, och har nyligen haft ett första arbetsmöte med beslut om process, mål och tidsplan mm. Sportkontoret med Peter Appelquist i spetsen kommer fortlöpande att informera om projektets framskridande, där nästa rapport från Stadgegruppens arbete kommer till sommaren.

Det absoluta målet är att kunna presentera ett förslag till uppdaterade stadgar till föreningens ordinarie årsmöte 2020. Fram till dess kommer Stadgegruppen att arbeta fram ett utkast, med en första remissrunda som kommer att presenteras på medlemsmötet i oktober, för förslag till beslut inför det ordinarie årsmötet 2020. Målet med stadgearbetet är att stadgarnas innehåll ska upplevas som moderna, tidlösa, enkla, tydliga och positiva, samt vara skrivna med ett tydligare fotbollsspråk.

Föreningens nuvarande stadgar går att läsa på hemsidan och genom att klicka här.

Årsmöte och Medlemsmöte ”i halvtid”

Under samlingsnamnet BP 2.0 har föreningen under de senaste åren drivit en förändringsprocess som syftar till att stärka en redan stark position på många områden och att lyfta hela föreningen till nästa nivå. Tydliga strategiska mål har slagits fast, breddverksamheten för ungdomar växer, akademin står stark, flera samhällsstödjande aktiviteter har initierats, ett ökat intresse från partners har noterats och Grimsta har utvecklats till Mötesplats Västerort. På representationsnivå står såväl dam- som herrlag inför en spännande säsong, där vi är en av endast fyra föreningar i Sverige som har både Dam och Herr i elitfotbollen 2019.

På årsmötet varje år, samt i föreningens olika mediekanaler, informeras löpande om föreningens utveckling. I oktober 2017 tog styrelsen initiativ till ett icke-beslutande medlemsmöte även på hösten (”i halvtid”), i syfte att öka transparens och medlemsdemokrati. Det blev ett mycket uppskattat initiativ, och på det ordinarie årsmötet i februari 2018 var det en enhällig uppfattning att ett medlemsmöte på hösten (ett rent informations- och diskussionsmöte) bör upprepas och bli ett årligt återkommande initiativ. Härav avhöll BP medlemsmöte i halvtid även i oktober 2018, dvs för andra året i rad. En gång är ingen gång, två gånger är början på en tradition. Nästa och därmed vårt tredje medlemsmöte ”i halvtid” planeras för oktober 2019. I februari tidigare i år avhölls vårt ordinarie årsmöte som blev välbesökt, och som har legat på tisdag kväll vecka 8 (veckan innan Sportlovet) sedan många år tillbaka. Härav har vi skapat en årlig rutin med (i) ordinarie årsmöte och (ii) medlemsmöte ”i halvtid”.

Medlemsstrategi – för engagemang och medlemskap – våra stadgar

En punkt som funnits på dagordningen på både medlems- och årsmötet är ”Medlemskap & Stadgar”, som avser viktiga frågor som engagemang, medlemskap, stadgar och medlemsstrategi framåt. Utifrån samhällstrender i stort, hur det ser ut i andra stora liknande föreningar, och specifika frågor för just vår förening. Föreningen organiserar ca 4.000 spelare och ca 15.000 personer i den dagliga verksamheten om vi räknar in alla ledare, funktionärer, föräldrar och andra skjutsande anhöriga till barn- och ungdomsverksamheten. Vi kan konstatera att det finns ett starkt engagemang på våra medlems- och årsmöten, samtidigt som de samlade mötesdeltagarna utgör en mycket liten del av den samlade föreningen. Så har det även varit genom åren. Ambitionen med diskussionen som varit uppe på medlems- och årsmötet, har handlat just om att diskutera denna viktiga fråga för att komma fram till fler viktiga frågor, reflektioner och några hypoteser för fortsatt fundering och arbete. Dvs hur ska vår medlemsstrategi se ut för ett än större engagemang och medlemskap framåt? Det har också konstaterats, internt och tillsammans med våra revisorer, att det finns ett generellt uppfräschningsbehov av våra stadgar. 

Några tankar…

 • Våra stadgar behöver revideras (”fräschas upp”), då de är gamla och i flera fall ej ändamålsenliga…
 • …vi behöver också en tydlig medlemsstrategi, åtminstone som ett komplement till den befintliga…
 • …att ändra eller införa nya kategorier av medlemskap är per definition en stadgeändring…
 • …härav hänger frågorna om (i) medlemskap och (ii) stadgar tydligt ihop…
 • …att bara justera stadgarna till åtminstone en lägstanivå, kan göras för beslut på årsmötet 2020…
 • …tillsammans med en ordentlig genomlysning av medlemskap och medlemstrategi som i sig är en omfattande process, kan som ambition med god beredning och förankring också bli klart till årsmötet 2020…
 • …någon form av förändring i medlemskap och/eller kategorier leder samtidigt troligtvis till en stadgeändring…
 • …vi vill helst inte ändra föreningens stadgar två år i rad.

…och en hypotes:

 • Styrelsen lämnade på Medlemsmötet i oktober 2018, och genom Verksamhetsplan 2019 på årsmötet i februari 2019, ett förslag om att styrelsen utser en lämpligt sammansatt projektgrupp för att bereda frågan ”Medlemskap & Stadgar”…
 • …vilket innebär att frågan om ”Medlemskap & Stadgar” är ett prioriterat projekt på temat ”fortsatt arbete” i föreningen 2019, i syfte att ta fram ett förslag för remiss och därefter ett förslag till beslut angående just medlemskap och stadgar inför årsmötet 2020.

Medlemmarnas syn, de som har deltagit på det senaste medlems- respektive årsmötet, har enhälligt ansett att detta är en bra arbetsgång och hypotes.

I appendix kan du läsa om några av de olika frågeställningar som varit uppe för diskussion.

Nästa steg och projektgrupp

Det finns många intressanta och relevanta frågeställningar, i mångt och mycket samma frågeställningar som finns i hela idrotts- och föreningslivet i Sverige. Skillnaden i BP är vår storlek och struktur, och därmed en enorm potential framåt. Det finns ett fantastiskt engagemang redan idag. Det största engagemanget finns dock ofta ute i de enskilda lagen. Frågan är hur vi utökar engagemanget till föreningen i stort, externa intressenter, publikrekrytering mm. Hur ska den framtida medlemsstrategin se ut för engagemang och medlemskap? I tillägg till de medlemskategorier som redan finns. Ett stort och viktigt projekt att utreda under verksamhetsåret 2019. 

Härav har en särskild projektgrupp (”Stadgegruppen”) formerats i frågan utifrån diskussioner och beslut på både medlems- och årsmötet. Vissa frågor kommer att få bäring på föreningens stadgar. Andra frågor handlar förmodligen mer om riktlinjer och regler. Projektgruppen, som redan är igång med sitt arbete, har följande medlemmar:

 • Anna Iwarsson (Styrelsen, Vice ordförande, Ungdomskommittén)
 • Fredrik Dahlin (Styrelsen, Akademi Pojk-kommittén)
 • Claes-Göran Fri (Förtroendevald Föreningsrevisor, BPs Vänner)
 • Putte Salminen (Bromma Support, Ordförande)
 • Peter Appelquist (Sportkontoret, Kommunikationsansvarig, Medlemsansvarig, SLO)

Undertecknad deltar som adjungerad i vissa projektmöten under året.

Har du tankar kring engagemang och medlemskap? Vill du engagera dig i detta viktiga projekt? Kontakta peter.appelquist@brommapojkarna.se.

Projektgruppen kommer att fortlöpande informera om sitt arbete, bl a på medlemsmötet ”i halvtid” i oktober 2019, som samtidigt blir en remissrunda för förslag till beslut angående reviderade stadgar inför föreningens årsmöte 2020.

Fredrik Bergholm

Styrelseordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka här.

Ordförandebloggen #32 – BP visar vägen till jämställdhet

Ordförandebloggen #32 – BP visar vägen till jämställdhet

Share

Ordförandebloggen #32 – BP visar vägen till jämställdhet

BP har arbetat intensivt med jämställdhet de senaste två åren. I år är ett av våra prioriterade projekt ett strukturellt förändringsarbete för att bli än mer jämställda. För att ly ...

BP har arbetat intensivt med jämställdhet de senaste två åren. I år är ett av våra prioriterade projekt ett strukturellt förändringsarbete för att bli än mer jämställda. För att lyckas integrera jämställdhetsfrågorna i hela föreningen innebär det att vi behöver öka kunskapen hos alla spelare, ledare, medlemmar, familjer och övriga intressenter i och till BP. På kort sikt kommer jämställdhetsarbetet i föreningen att innebära en arbetsmiljö och föreningsanda som genomsyras av goda värderingar och likabehandling. På lång sikt hoppas vi att jämställdhet ska vara en självklar del av kulturen inom all fotboll.

Ordförandebloggen #31 – Inget VM utan BP
Montage: August Wiklund

Ordförandebloggen #31 – Inget VM utan BP

Share

Ordförandebloggen #31 – Inget VM utan BP

Tidigare i våras presenterade förbundskapten Janne Andersson den trupp som är i Ryssland för att spela fotbolls-VM för herrar. Till truppen och VM-slutspelet har fyra BP-fostrade s ...

Tidigare i våras presenterade förbundskapten Janne Andersson den trupp som är i Ryssland för att spela fotbolls-VM för herrar. Till truppen och VM-slutspelet har fyra BP-fostrade spelare kallats: Kristoffer Nordfeldt, Ludwig Augustinsson, Albin Ekdal och John Guidetti. Något som ger Janne Andersson möjligheten att mönstra en startelva med en BP-spelare i varje lagdel. BP har haft många egenfostrade spelare i de svenska landslagstrupperna genom åren, men till ett fotbolls-VM är detta rekord. Att fyra spelare i en VM-trupp har fostrats i samma klubb från 6-års åldern, det tror vi dessutom är världsrekord.

Ordförandebloggen #30 – BPs Museum växer fram

Ordförandebloggen #30 – BPs Museum växer fram

Share

Ordförandebloggen #30 – BPs Museum växer fram

Alla stora fotbollsklubbar har ett eget museum. Därför är vi väldigt glada att BPs Museum nu växer fram. Den första fasen i projektet, med inventering av unika BP föremål och en fö ...

Alla stora fotbollsklubbar har ett eget museum. Därför är vi väldigt glada att BPs Museum nu växer fram. Den första fasen i projektet, med inventering av unika BP föremål och en första etablering, är nu klar. Det blir formell invigning till hösten. Har du unika BP prylar som du kan bidra med? Vill du vara med och hjälpa till? Hör av dig till BPs Sportkontor.

Ordförandebloggen #29 – BP Akademi

Ordförandebloggen #29 – BP Akademi

Share

Ordförandebloggen #29 – BP Akademi

Syftet med denna blogg är att berätta om ursprunget till BPs Akademi, var vi står idag, och lite om vart vi är på väg. BPs Akademi Flick har nu en mycket stark utveckling. BPs Akad ...

Syftet med denna blogg är att berätta om ursprunget till BPs Akademi, var vi står idag, och lite om vart vi är på väg. BPs Akademi Flick har nu en mycket stark utveckling. BPs Akademi Pojk rankades 2017 som no 1 i Sverige med ”all time high” poäng. Det strategiska målet är att bli ”Nordens bästa akademi”. Det finns mycket att utveckla, men BP har en unik utgångspunkt, utifrån det överordnade syftet med Akademin, nämligen att generera egenfostrade spelare till våra seniorlag.

Ordförandebloggen #28: BP pionjär: Hållbarhetsrapport 2017

Ordförandebloggen #28: BP pionjär: Hållbarhetsrapport 2017

Share

Ordförandebloggen #28: BP pionjär: Hållbarhetsrapport 2017

BP har tagit fram ”Hållbarhetsrapport 2017”. Med denna första version tror vi att vi blir pionjär inom fotbollen i Sverige med att ta fram en hållbarhetsrapport. Syftet med denna s ...

BP har tagit fram ”Hållbarhetsrapport 2017”. Med denna första version tror vi att vi blir pionjär inom fotbollen i Sverige med att ta fram en hållbarhetsrapport. Syftet med denna socioekonomiska rapport är att börja bygga en kunskapsplattform för vidareutveckling av BPs samhällsstödjande aktiviteter, och försöka mäta värdet som vi bidrar med till samhället som Europas största fotbollsförening. Det finns alltid en del mätproblem, fel och förbättringsområden i en första version. Hållbarhetsrapporten ska ses som ett tydligt ”statement” för BPs ambitionsnivå framåt. Tanken är att Hållbarhetsrapporten ska bli årligen återkommande, som en integrerad del tillsammans med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen i BP.

Ordförandebloggen #27 – BPs organisation och styrning

Ordförandebloggen #27 – BPs organisation och styrning

Share

Ordförandebloggen #27 – BPs organisation och styrning

Ibland får jag som styrelseordförande för Europas största fotbollsförening frågan: ”Hur organiserar och styr ni en förening med en sådan enormt stor verksamhet?”. En bra fråga, då ...

Ibland får jag som styrelseordförande för Europas största fotbollsförening frågan: ”Hur organiserar och styr ni en förening med en sådan enormt stor verksamhet?”. En bra fråga, då vi med ca 4.000 spelare organiserar ungefär 15.000 personer i den dagliga verksamheten om man inkluderar ledare, funktionärer, skjutsande föräldrar, syskon och andra anhöriga. Det motsvarar en ganska stor svensk stad. Den här bloggen handlar om hur föreningen är organiserad. Kanske inte den roligaste bloggen, men viktig för ”alla”att känna till och utifrån att föreningens organisation och styrning tar avstamp från årsmötet som nyligen har ägt rum.

Ordförandebloggen #26 – Partners till BP

Ordförandebloggen #26 – Partners till BP

Share

Ordförandebloggen #26 – Partners till BP

När vi går in i 2018, med en ambition att gå från att vara en fantastisk förening till att bli en exceptionell, söker vi nu fler och nya samarbetspartners. Under 2017 har vi haft e ...

När vi går in i 2018, med en ambition att gå från att vara en fantastisk förening till att bli en exceptionell, söker vi nu fler och nya samarbetspartners. Under 2017 har vi haft ett stort förtroende och goda samarbetsrelationer med ett stort antal partners. Som ideell och ekonomisk förening är ekvationen enkel, ju större ekonomiska resurser ”IN”, desto bättre kvalitet i hela BPs enorma verksamhet ”UT”. Idag har vi allt från stora Huvudpartners till Officiella partners, Mötesplats Västerort, ”1942-klubben” och många andra samarbetsalternativ däremellan. Oavsett om du är intresserad av fotbollsrelaterade aktiviteter eller samhällsstödjande, BP erbjuder plattformen för alla. Vad vill och kan ditt företag bidra med? Alla partners är välkomna, både befintliga och nya, inte minst du som redan är medlem i ”BP-familjen” och som sitter i en företagsledande ställning.

För länk till BPs säljfolder för Partners 2018, vänligen klicka här.

Bakgrund
Under samlingsnamnet BP 2.0 har föreningen under de senaste åren drivit en förändringsprocess som syftar till att stärka en redan stark position på många områden och att lyfta hela föreningen till nästa nivå. Tydliga strategiska mål har slagits fast (”BP 2.0 – 2020”), breddverksamheten för ungdomar växer, flera samhällsstödjande aktiviteter har initierats och ett ökat intresse från partners har noterats. Grimsta har utvecklats till Mötesplats Västerort, dvs till en mötesplats för BPs alla fotbollsaktiviteter, Nattfotbollen Västerort, Första Jobbet Västerort, Flickfotboll Västerort, Skolträffen, samt nya samarbeten med exempelvis 2nd Chance, Ronald McDonald Barnfond, Systrar runt hörnet, Fair Pay, Futebol dá Forca, Scouterna m fl.

Vidare har Akademi Flick etablerats, den nya huvudläktaren har invigts, föreningen har firat sitt 75-års jubileum, ett nytt ekonomisystem har implementerats, klubbhuset har målats om, en ny kommunikation- och mediaplattform har fastställts, ”Coach av Coach” för våra ungdomsledare är igång, BP Ledarakademi har etablerats, den nya hemsidan har sjösatts, fler konstgräsplaner växer fram i Västerort (inkl. tältet på Grimsta), BPs Sportkontor har organiserats, många nyckelpersonsrekryteringar har genomförts, ett stort antal projekt pågår i de olika kommittéerna, samt ett strukturellt förändringsarbete har inletts för att bli mer jämställda. På representationsnivå vann såväl dam- som herrlag sina respektive serier 2018.

Partners till BP
Att vara partner till BP innebär att man är partner till Europas Största fotbollsförening. Med 4.000 aktiva spelare och 20.500 aktiviteter per år har vi otroliga möjligheter till exponering. Låt ditt företag växa tillsammans med oss. Fotboll hos oss är så mycket mer, vi tar ett gediget samhällsansvar med våra satsningar på Mötesplats Västerort (CSR) och Jämställdhet. Fotbollen hos oss ger Västerorts ungdomar möjlighet att aktiveras, få sitt första jobb, minska sina fördomar och inte minst ha roligt.

När vi går in i 2018 vill vi gärna lyfta fram våra goda relationer med alla befintliga samarbetspartners (se hemsidan under ”Partners”). Vi hoppas att just ditt företag vill vara med, både 2018 och långsiktigt. Från BPs sida vill vi självfallet öka både antalet samarbetspartners på alla nivåer, och gärna att redan befintliga partners utvecklas till större samarbetsrelationer.

Våra fokusområden
Nedan de fokusområden som BP har inom Marknad 2018. Höga betyg till Fia Grönborg, BPs marknadskoordinator, för arbetet med säljfoldern. För detaljer, se säljfoldern, klicka här.

 • Mötesplats Västerort (Grimsta)
 • Jämställdhet
 • Samhällsansvar (CSR)
 • Ungdom
 • Seniorpartner (Dam & Herr)
 • Arenapartner (Grimsta)
 • Digitalt
 • Matchpartner
 • BP Affärsnätverk

BP Affärsnätverk
Västerorts mest snabbväxande affärsnätverk tar form. Vi välkomnar säsongen 2018 med öppna armar och vill tillsammans med er hitta nya kontakter, affärer och gemenskap under BPs färger. Att vara med i vårt affärsnätverk ska förena affärsnytta med nöje. Planeringen av årskalendern för BPs Affärsnätverksträffar är i princip redan på plats.

Kontaktpersoner
Följande personer kan du kontakta i BP:

 • Stefan Bärlin, Marknadschef, stefan.barlin@ifbp.se
 • Stina Jansson, Säljare, stina.jansson@ifbp.se
 • Fia Grönborg, Marknadskoordinator, fia.gronborg@ifbp.se
 • Oscar Therén, Föreningsutveckling & Matcharrangemang, oscar.theren@ifbp.se
 • Henrik Nilsson, Klubbdirektör, henrik.nilsson@ifbp.se
 • Fredrik Bergholm, Styrelseordförande, ordf@brommapojkarna.se

Mejla gärna för ett möte och en första förutsättningslös diskussion. Från BPs sida teamar vi upp i möten utifrån ovanstående, beroende på ditt intresse, inriktning, ambition och tänkbar samarbetsrelation. Nu är 2018 igång – vi ses på Grimsta – nu kör vi!

PS. För ”Ungdom” kommer vi att gå in i en ny avtalsperiod för all utrustning inkl. matchtröjor 2019, varför det finns en möjlighet för större företag att inleda långsiktiga samarbetsdiskussioner kring detta redan nu. DS.

Fredrik Bergholm
Styrelseordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka här.