Ordförandebloggen #28: BP pionjär: Hållbarhetsrapport 2017

Ordförandebloggen #28: BP pionjär: Hållbarhetsrapport 2017

Share

Ordförandebloggen #28: BP pionjär: Hållbarhetsrapport 2017

BP har tagit fram ”Hållbarhetsrapport 2017”. Med denna första version tror vi att vi blir pionjär inom fotbollen i Sverige med att ta fram en hållbarhetsrapport. Syftet med denna s ...

BP har tagit fram ”Hållbarhetsrapport 2017”. Med denna första version tror vi att vi blir pionjär inom fotbollen i Sverige med att ta fram en hållbarhetsrapport. Syftet med denna socioekonomiska rapport är att börja bygga en kunskapsplattform för vidareutveckling av BPs samhällsstödjande aktiviteter, och försöka mäta värdet som vi bidrar med till samhället som Europas största fotbollsförening. Det finns alltid en del mätproblem, fel och förbättringsområden i en första version. Hållbarhetsrapporten ska ses som ett tydligt ”statement” för BPs ambitionsnivå framåt. Tanken är att Hållbarhetsrapporten ska bli årligen återkommande, som en integrerad del tillsammans med verksamhetsberättelsen och årsredovisningen i BP.

Bakgrund
Hela BPs barn- och ungdomsverksamhet är sedan 75 år tillbaka ett enormt projekt för samhällsstödjande aktiviteter, med uppskattningsvis knappt 20 000 spelande barn och ungdomar genom åren. BP är en breddförening med elitverksamhet. Vi är Europas största fotbollsförening och även Sveriges största flickfotbollsförening (50 flicklag i seriespel). Vi har över 250 lag i seriespel och ca 4 000 spelare och ca 700 ideella ledare. Dessutom ca 50 ideella funktionärer. Omkring 1 000 barn deltar i våra knatteskolor som tillsammans med fotbollsskolor och camper på sommaren också utgörs av över 100 ungdomsledare. Vi engagerar spelare i hela Västerort och ungefär 30 procent av våra spelare har utländsk bakgrund. Med över 60 aktiviteter om dagen tar vi ett stort ansvar för ungdomar, integration och jämställdhet.

BP i Samhället och Mötesplats Västerort
Under hösten 2015 fastslog styrelsen att ”BP i Samhället” och ”Mötesplats Västerort” skulle bli två strategiskt prioriterade utvecklingsområden. BP i Samhället är ett uttryck för allt samhällsengagemang i föreningen. Mötesplats Västerort är samlingsnamnet för BPs alla fotbolls– och samhällsstödjande aktiviteter med i huvudsak bas på Grimsta. BP i Samhället och Mötesplats Västerort sträcker sig betydligt längre än fotboll, och är en väsentlig del i att öka integration och minska utanförskap, bl a genom att Mötesplats Västerort blir en naturlig samlingspunkt för ungdomar från hela Västerort.

Jämställdhetssatsning
Sedan lång tid tillbaka är klubbhuset och fotbollsplanerna på Grimsta en naturlig samlingsplats för många fotbollsaktiva. Med nya faciliteter ges nya förutsättningar att skapa en verklig mötesplats för Västerort, både när det gäller fotbolls- och samhällsstödjande aktiviteter. Vårt arbete och samhällsengagemang sker dock på planerna runt om i hela Västerort, varje dag, året runt. Ett av BPs långsiktiga mål är att, med fotbollen som bas, bli en motor för integration och jämställdhet i Västerort och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling. I januari 2017 påbörjades också en jämställdhetssatsning inom BP, som under vintern 2018 fortsatt med ett strukturellt förändringsarbete för att bli än mer jämställda.

Hållbarhetsrapport 2017
Denna rapport är resultatet av ett stort engagemang och ett hårt arbete med samhällsfrågor i föreningen. Men än viktigare, rapporten är ett uttryck för vår ambitionsnivå. BP har varit en pionjär i samhällsstödjande aktiviteter genom alla sina fotbollsaktiviteter. Vi vill vara en större ”motor” i samhällsarbetet framåt. BPs fotbollsaktiviteter är väl kända. I denna rapport får du läsa mer om BPs andra samhällsstödjande aktiviteter. Vi har fått en enormt positiv respons från samarbetspartners och personer runt vår förening. Vill du också vara med?

Innehåll
Hållbarhetsrapporten innehåller i allt väsentligt följande rubriker:

 • BP i Samhället
 • Mötesplats Västerort
 • Samhällsansvar
 • Socioekonomi
 • Ungdomsfotboll
 • Tjejfotboll Västerort
 • Medsystrar
 • Skolträffen Västerort
 • Nattfotboll Västerort
 • Första Jobbet Västerort
 • Fokus på jämställdhet
 • Samarbetspartners

För att läsa BPs Hållbarhetsrapport 2017, klicka här.

Samarbetspartners för Hållbarhetsrapporten
Ekonomiskt har framförallt följande fyra företag möjliggjort detta projekt: Nike, Stadium, Swedbank och Bauhaus. Tillkommer gör samarbetspartners som stöttar projektet Mötesplats Västerort med 25 tkr/år (se rapporten). Förutom samarbetspartners som har bidragit ekonomiskt till att möjliggöra denna satsning, så samarbetar BP även med Goodsport, Nordeg (Nordic Evaluation Group), IEC, FairPay, Futebol dá Forca, Systrar runt hörnet, 2nd Chance samt Ethos International.

Ethos International
Förutom att arbeta med FairPay på en strategisk nivå samt i sponsringsfrågor, har vi också tagit hjälp av Ethos International för att följa upp, mäta och kvalitetssäkra jämställdheten för standarden GRI (Global Repoting Initiative). Detta ser vi också som ett viktigt steg i att öka transparensen i vårt arbete, vilket vi hoppas ska inspirera fler klubbar till att ta samma väg. Ethos International grundades 2007 och har under 10 år hjälpt organisationer att få en högre avkastning på sitt hållbarhetsarbete.

SEF och EY – en rapport för att visa elitfotbollens samhällsnytta
Svensk Elitfotboll (SEF) samarbetar med EY i en årlig ekonomisk genomgång av elitklubbarna inom fotbollen på herrsidan (Allsvenskan och Superettan). EY kommer i årets rapport över de allsvenska klubbarnas ekonomi också att fördjupa sig i den nytta som elitfotbollen bidrar med för samhället. Genom att mäta och följa upp hur idrott skapar värde synliggörs idrottens vikt i samhället. Klubbarna i Allsvenskan och Superettan bidrar med en massa samhällsengagemang sedan länge. Allt engagemang utanför själva fotbollen bidrar stort till samhället. Utifrån FNs 17 globala mål för hållbar utveckling, har SEF i ett första steg valt att fokusera på följande tre: Hälsa, Sysselsättning och Integration. EYs rapport över Allsvenskan 2017, med en genomgång av klubbarnas ekonomi och värdet på den samhällsnytta som klubbarna skapar, kommer i samband med säsongspremiären.

BP hoppas förstås att motsvarande arbete kommer att göras inom elitfotbollen även på damsidan i Sverige framåt. Som enskild klubb är vi både lite stolta och tycker att det är lite roligt att BP ligger först och går i bräschen med att publicera sin egen hållbarhetsrapport för 2017 (inklusive arbetet med jämställdhet som en tillkommande punkt…).

Verksamhetsberättelsen 2017
En helt annan sak. För dig som ännu inte tagit del av BPs verksamhetsberättelse för 2017, klicka här.

Fredrik Bergholm
Styrelseordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka här.