Förslag på uppdaterade stadgar för föreningen
Arkiv: Årsmöte 2018 Foto: Henke Råssmo

Förslag på uppdaterade stadgar för föreningen

Share

Förslag på uppdaterade stadgar för föreningen

Sedan årsmötet i februari har Stadgegruppens arbete pågått, med målet att uppdatera och modernisera föreningens stadgar. Arbetet har nu kommit till stadiet då det finns ett försla ...

Sedan årsmötet i februari har Stadgegruppens arbete pågått, med målet att uppdatera och modernisera föreningens stadgar. Arbetet har nu kommit till stadiet då det finns ett förslag som medlemmarna får läsa och komma in med tankar och åsikter kring. Stadgegruppen kommer att presentera sina tankar kring arbetsdokumentet på föreningens medlemsmöte tisdag 15 oktober 17:30 på Grimsta. Se kallelse här.

Arbetsdokumentet hittar du här

Nuvarande stadgar hittar du här

Inbjudan till medlemsmöte

Inbjudan till medlemsmöte

Share

Inbjudan till medlemsmöte

IF Brommapojkarna bjuder in till medlemsmöte tisdagen den 15 oktober kl 17.30, på plan 3 i nya huvudläktaren (ingång från parken), Gulddragargränd 60, Vällingby. På årsmötet va ...

IF Brommapojkarna bjuder in till medlemsmöte tisdagen den 15 oktober kl 17.30, på plan 3 i nya huvudläktaren (ingång från parken), Gulddragargränd 60, Vällingby.

På årsmötet varje år, samt i föreningens olika mediekanaler, informeras löpande om föreningens utveckling. I oktober 2017 tog styrelsen initiativ till ett icke-beslutande medlemsmöte även på hösten (”i halvtid”), i syfte att öka transparens och medlemsdemokrati. Det blev ett mycket uppskattat initiativ, och på det ordinarie årsmötet i februari 2018 var det en enhällig uppfattning att ett medlemsmöte på hösten (ett rent informations- och diskussionsmöte) bör upprepas och bli ett årligt återkommande initiativ. Således har vårt medlemsmöte i halvtid nu blivit en tradition som går in på tredje året. Härav denna inbjudan.

Dagordning:

  1. Inledning – Ordförande & Klubbdirektör
  2. Medlemskap & Stadgar
  3. Varumärkesplattform & Grafisk profilmanual
  4. Projektet ”Nya Grimsta”
  5. Dam och Herr – inför höstavslutningen
  6. Medlemmarnas frågor

Innan mötet, från kl. 17.30 bjuder föreningen på enklare förtäring och dricka. Kl. 18.00 börjar själva medlemsmötet med ovanstående dagordning. Ambitionen är att mötet ska kunna vara avslutat senast kl. 20.00.

Notera att p. 2 ”Medlemskap & Stadgar” och p. 3 ”Varumärkesplattform & Grafisk profilmanual” (båda utifrån det ordinarie årsmötet) i detta medlemsmöte har som syfte att arbetsgrupperna i respektive projekt avrapporterar status, för en vidare diskussion och förankring med medlemmarna i mötet, som inriktning för remiss och fortsatt arbete under hösten/vintern inför det ordinarie årsmötet 2020.   

Anmälan till peter.appelquist@brommapojkarna.se senast tisdagen den 8 oktober. Vänligen meddela då om du kommer till den enklare förtäringen, och föranmäl om du har någon fråga under p. 6 ”Medlemmarnas frågor”.

VÄLKOMMEN!

IF BROMMAPOJKARNA

Styrelsen

Uppföljning av beslut i namnfrågan på årsmötet

Uppföljning av beslut i namnfrågan på årsmötet

Share

Uppföljning av beslut i namnfrågan på årsmötet

Tisdagen 19 februari anordnades föreningens ordinarie årsmöte. Under mötet kom frågan kring föreningens namn upp på agendan. Mötet beslutade att behålla namnet IF Brommapojkarna, m ...

Tisdagen 19 februari anordnades föreningens ordinarie årsmöte. Under mötet kom frågan kring föreningens namn upp på agendan. Mötet beslutade att behålla namnet IF Brommapojkarna, men gav samtidigt styrelsen i uppdrag att arbeta fram en plan för ytterligare etablering av BP som benämning på föreningen. Hemsidan har pratat med Anna Iwarsson, vice ordförande i styrelsen, som förklarar vad beslutet innebär.

Text: Peter Appelquist
Foto: Henke Råssmo

Rapport från föreningens årsmöte 2019

Rapport från föreningens årsmöte 2019

Share

Rapport från föreningens årsmöte 2019

Tisdagen 19 februari höll föreningen sitt ordinarie årsmöte i Grimstaskolans aula. Nedan följer en sammanfattning av besluten som fattades av föreningens medlemmar. Röstläng ...

Tisdagen 19 februari höll föreningen sitt ordinarie årsmöte i Grimstaskolans aula. Nedan följer en sammanfattning av besluten som fattades av föreningens medlemmar.

Nytt förslag från styrelsen i namnfrågan

Nytt förslag från styrelsen i namnfrågan

Share

Nytt förslag från styrelsen i namnfrågan

Styrelsen beslutade på sitt styrelsemöte igår kväll att presentera ett nytt förslag, som svar på de tre inkomna motionerna, inför årsmötet ikväll. Se bifogat förslag att ladda ner ...

Styrelsen beslutade på sitt styrelsemöte igår kväll att presentera ett nytt förslag, som svar på de tre inkomna motionerna, inför årsmötet ikväll. Se bifogat förslag att ladda ner här.

Varför styrelsen lägger detta nya förslag kommer att redogöras för på årsmötet. Under årsmötet kommer det att erbjudas tid för frågor och dialog.

Vi vill hälsa alla varmt välkomna till årsmötet ikväll kl 19 på Grimstaskolan!

vänligen
Styrelsen

Årsmötet flyttas till Grimstaskolan, Kanngjutargränd 12

Årsmötet flyttas till Grimstaskolan, Kanngjutargränd 12

Share

Årsmötet flyttas till Grimstaskolan, Kanngjutargränd 12

Tack vare ett stort intresse för att delta vid föreningens ordinarie årsmöte tisdag 19 februari 19.00, flyttas mötet till Grimstaskolans aula. Adressen är Kanngjutargränd 12, 162 5 ...

Tack vare ett stort intresse för att delta vid föreningens ordinarie årsmöte tisdag 19 februari 19.00, flyttas mötet till Grimstaskolans aula. Adressen är Kanngjutargränd 12, 162 57 Vällingby. Välkommen!

Vi öppnar dörrarna för incheckning och mingel 18.00. Programmet inleds cirka 18.30 med utdelning av föreningens årliga utmärkelser. Vi uppmanar samtliga som planerar att delta att vara på plats i god tid så att vi kan sätta igång mötet på utsatt tid.

All information inför mötet hittar du på IFBP.se/arsmote-2019

Årsmöte 2019

Inkommen motion till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

Inkommen motion till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

Share

Inkommen motion till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

Till föreningens årsmöte den 19 februari 2019 har det inkommit ytterligare en motion (motion 4) ang information mm, se motionärens förslag bifogat här. Styrelsen har behandlat mot ...

Till föreningens årsmöte den 19 februari 2019 har det inkommit ytterligare en motion (motion 4) ang information mm, se motionärens förslag bifogat här.

Styrelsen har behandlat motionen och lämnar härmed sitt yttrande och förslag, se bifogat här.

Varmt välkomna till årsmötet!

Inkomna motioner till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

Inkomna motioner till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

Share

Inkomna motioner till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

Till föreningens årsmöte den 19 februari 2019 har det inkommit ytterligare två motioner (motion 2 och 3) om att pröva frågan om namnändring, se motionärernas förslag bifogat nedan. ...

Till föreningens årsmöte den 19 februari 2019 har det inkommit ytterligare två motioner (motion 2 och 3) om att pröva frågan om namnändring, se motionärernas förslag bifogat nedan.

Motion 2

Motion 3

Styrelsen har behandlat motionerna och lämnar härmed sitt yttrande och förslag, se bifogat här.

För tidigare inkommen motion (motion 1) och styrelsens yttrande samt huvudförslag, klicka här.

Varmt välkomna till årsmötet!

Inkommen motion till föreningens årsmöte 2019

Inkommen motion till föreningens årsmöte 2019

Share

Inkommen motion till föreningens årsmöte 2019

Föreningen har tagit emot en motion inför det ordinarie årsmötet för verksamhetsåret 2018. Årsmötet arrangeras tisdag 19 februari 19.00. Motionen, som är inlämnad av en medlem, väc ...

Föreningen har tagit emot en motion inför det ordinarie årsmötet för verksamhetsåret 2018. Årsmötet arrangeras tisdag 19 februari 19.00. Motionen, som är inlämnad av en medlem, väcker frågan om ett namnbyte från IF Brommapojkarna till IF BP. I den här artikeln är motionen bifogad, liksom styrelsens yttrande i frågan.

Länk till motion

Styrelsens yttrande

Kallelse till IF Brommapojkarnas ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2018 19 februari 19.00

Kallelse till IF Brommapojkarnas ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2018 19 februari 19.00

Share

Kallelse till IF Brommapojkarnas ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2018 19 februari 19.00

IF Brommapojkarna håller ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2018 tisdagen 19 februari 19.00 i föreningens klubbhus vid Grimsta IP.  Datum och tid Tisdag 19 februari 19.00 (f ...

IF Brommapojkarna håller ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2018 tisdagen 19 februari 19.00 i föreningens klubbhus vid Grimsta IP.