Uppföljning av beslut i namnfrågan på årsmötet

Uppföljning av beslut i namnfrågan på årsmötet

Share

Uppföljning av beslut i namnfrågan på årsmötet

Tisdagen 19 februari anordnades föreningens ordinarie årsmöte. Under mötet kom frågan kring föreningens namn upp på agendan. Mötet beslutade att behålla namnet IF Brommapojkarna, m ...

Tisdagen 19 februari anordnades föreningens ordinarie årsmöte. Under mötet kom frågan kring föreningens namn upp på agendan. Mötet beslutade att behålla namnet IF Brommapojkarna, men gav samtidigt styrelsen i uppdrag att arbeta fram en plan för ytterligare etablering av BP som benämning på föreningen. Hemsidan har pratat med Anna Iwarsson, vice ordförande i styrelsen, som förklarar vad beslutet innebär.

Text: Peter Appelquist
Foto: Henke Råssmo

Hej, Anna. Vad var det som hände på årsmötet?
– Till årsmötet hade vi fått tre motioner gällande namnfrågan. På årsmötet inledde styrelsen med att presentera sitt huvudförslag. Efter det visade det sig att två av motionärerna drog tillbaka sina motioner med motiveringen att istället stödja styrelsens förslag. Det innebar att när årsmötet skulle besluta i namnfrågan fanns två förslag, styrelsens huvudförslag samt motionen om att byta namn till IF BP. En majoritet valde att besluta i enlighet med styrelsens förslag.
– Styrelsen vill passa på att tacka alla närvarande för viktiga inlägg, bra kommentarer och relevanta frågor!

Varför la styrelsen fram ett nytt förslag under dagen?
– Styrelsens samlande bedömning var att medlemmarna efterfrågade ett utvecklingsarbete i namnfrågan, inte ett utredningsarbete som var styrelsens första förslag. Som styrelse har vi ett ansvar att vara lyhörda och lyssna till de signaler vi får. Genom styrelsens nya förslag visade vi på ett antal konkreta förbättringsåtgärder hur vi som förening kan komma vidare i denna fråga. Det visade sig att det skulle uppskattas av både motionärerna och medlemmarna.

Vilka beslut fattades?
– Årsmötet fattade flera beslut i namnfrågan. Det registrerade namnet IF Brommapojkarna består, dvs ingen stadgeändring. Det nya är att styrelsen fick i uppdrag att etablera BP på ett mer kraftfullt och etablerat sätt. Konkret innebär det att styrelsen fick i uppdrag att utveckla en varumärkesplattform, inkluderat en grafisk profilmanual, för både Brommapojkarna och BP. Utvecklingsarbetet kommer ske i dialog med medlemmarna och presenteras på ett extra årsmöte i oktober.

Varför ett extra årsmöte i oktober?
– Vi upplever att det finns en angelägenhet att komma vidare i denna fråga. Genom ett extra årsmöte får vi möjlighet att komma framåt i frågan samt genomföra utvecklingsarbetet i föreningsdemokratisk anda. Att vänta till nästa årsmöte om ett år känns långt borta.

Vad händer härnäst?
– På nästkommande styrelsemöte kommer styrelsen utarbeta en handlingsplan samt utse en arbetsgrupp. Medlemmarna kan förvänta sig att hållas löpande informerade.

Föreningen vill passa på att återigen tacka för den starka uppslutningen på föreningens ordinarie årsmöte. 156 röstberättigade, plus flertalet intresserade medlemmar, var på plats för diskussion, information och beslut.