Rapport från föreningens årsmöte 2019

Rapport från föreningens årsmöte 2019

Share

Rapport från föreningens årsmöte 2019

Tisdagen 19 februari höll föreningen sitt ordinarie årsmöte i Grimstaskolans aula. Nedan följer en sammanfattning av besluten som fattades av föreningens medlemmar. Röstläng ...

Tisdagen 19 februari höll föreningen sitt ordinarie årsmöte i Grimstaskolans aula. Nedan följer en sammanfattning av besluten som fattades av föreningens medlemmar.

Röstlängd
156 röstberättigade medlemmar var på plats och fattade följande beslut.

Föreningens ekonomiska resultat
Föreningen noterar ett positivt resultat på drygt tre miljoner vilket ger ett eget kapital om knappt 6 miljoner kronor.

Val
Ordförande: Fredrik Bergholm omvaldes för ett år

Följande fem ledamöter valdes in i styrelsen på två år: Omval: Anna Iwarsson, Niclas Melin, Staffan Helgesson Nyval: Sophia Rosvall, Fredrik Dahlin

Valda på två sedan 2018: Tomas Bergström, Lars-Olov Fredriksson, Maria Kovacs, Salina Olsson

Val av revisorer och suppleant: Ordinarie revisor: Stefan Norell. Förtroendevald revisor: Claes-Göran Fri. Suppleant: Josefin Fors

Valberedning: Omval: Anders Eslander och Patrik Emanuelsson Nyval: Anni Lindberg

Föreningen vill tacka Harald Mix, Tina Rolén och Håkan Forsberg för gedigna arbetsinsatser efter att de valt att inte ställa upp för omval.

Motion
Årsmötet beslutade kring nedan.

Motion 1: Att byta namn till IF BP

Motion 2 och 3: Att behålla IF Brommapojkarna som namn, men att kommunikativt använda BP

Motion 2 dras tillbaka av motionären.

Motion 3 dras tillbaka av motionärerna.

Styrelsens förslag på ovan nämnda motioner

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag, det vill säga;

Att behålla namnet IF Brommapojkarna, och ge styrelsen i uppdrag att etablera BP som föreningens kommunikativa benämning. Styrelsen fick även i uppdrag att ta fram en varumärkesplattform, inkluderat en grafisk profilmanual, för IF Brommapojkarna och BP att presentera på ett extra årsmöte i oktober 2019. Utvecklingsarbetet sker i dialog med medlemmarna.

En utförligare presentation kring beslutet i namnfrågan presenteras under onsdagen.

Motion 4: Att uppdra åt styrelsen att i än mer god tid presentera verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt valberedningens förslag inför föreningens ordinarie årsmöte. Motion bifölls av årsmötet.