Inkomna motioner till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

Inkomna motioner till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

Share

Inkomna motioner till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

Till föreningens årsmöte den 19 februari 2019 har det inkommit ytterligare två motioner (motion 2 och 3) om att pröva frågan om namnändring, se motionärernas förslag bifogat nedan. ...

Till föreningens årsmöte den 19 februari 2019 har det inkommit ytterligare två motioner (motion 2 och 3) om att pröva frågan om namnändring, se motionärernas förslag bifogat nedan.

Motion 2

Motion 3

Styrelsen har behandlat motionerna och lämnar härmed sitt yttrande och förslag, se bifogat här.

För tidigare inkommen motion (motion 1) och styrelsens yttrande samt huvudförslag, klicka här.

Varmt välkomna till årsmötet!