Nya BP-mallen – En verksamhetsplan för ungdomsfotboll

Share

Nya BP-mallen – En verksamhetsplan för ungdomsfotboll

BP-mallen har genomgått en omfattande uppdatering. Från att ha varit en kortare beskrivning av ungdomsverksamheten så har BP-mallen nu utvecklats till ett styrdokument som våra sp ...

BP-mallen har genomgått en omfattande uppdatering. Från att ha varit en kortare beskrivning av ungdomsverksamheten så har BP-mallen nu utvecklats till ett styrdokument som våra sportchefer och ledare kan jobba med i vardagen. 

Den nya BP-mallen innehåller tydliga riktlinjer som i detalj beskriver hur verksamheten ska bedrivas i varje åldersintervall och inom varje block. BP-mallen är verksamhetsplanen för hela ungdomsfotbollen och skall verka som stöd för föräldrar, ledare och sportchefer.

Här finner du nya BP-mallen: https://www.bpungdom.se/start/?ID=416345

BP vidareutvecklar värdegrundsarbetet – Glädje, Gemenskap, Gör sitt bästa

BP vidareutvecklar värdegrundsarbetet – Glädje, Gemenskap, Gör sitt bästa

Share

BP vidareutvecklar värdegrundsarbetet – Glädje, Gemenskap, Gör sitt bästa

I höstas genomförde vi en utredning inom ungdomsfotbollen. Det var en väldigt nyttig utredning som gav en väldigt klar och tydlig bild. Föreningen har genom åren tagit fram styrdo ...

I höstas genomförde vi en utredning inom ungdomsfotbollen. Det var en väldigt nyttig utredning som gav en väldigt klar och tydlig bild. Föreningen har genom åren tagit fram styrdokument som berättar hur vi vill att verksamheten skall fungera, men dessa dokument har inte varit tillräckligt förankrade ute i verksamheten. Även om verksamheten i största delar följer både värdegrund och BP-mallen så är det inte tack vare kännedomen och kunskapen om dessa styrdokument. 

Glädje – Gemenskap – Gör sitt bästa

För att tydligare kunna förankra och synliggöra värdegrunden i verksamheten, så har vi lagt till tre grundvärden till vår värdegrund. Dessa grundvärden skall synliggöras och genomsyra hela verksamheten från knatteskolan till seniorlagen. 

Värdegrundens förankringsprocess 

För att förankra och förbättra kännedomen om vår värdegrund har vi tagit fram en förankringsprocess för att nå ut med värdegrunden. Förankringsprocessen innehåller tio punkter som årligen skall genomföras av alla spelare och lag. Målsättningen är att 100% av alla aktiva spelare och ledare ska kunna föreningens värdegrund och våra tre grundvärden ”Gemenskap, Glädje & Gör sitt bästa”

Här kan ni läsa både Värdegrunden och Värdegrundens förankringsprocess 

https://www.bpungdom.se/start/?ID=416347

Vill ni läsa mer om utredningen i ungdomsfotbollen så kan ni läsa här http://bpfotboll.se/forening/utredning-av-ungdomsverksamheten-genomford/

BP och Majblomman i samarbete för att hjälpa barn som behöver extra ekonomiskt stöd
Foto: Henke Råssmo

BP och Majblomman i samarbete för att hjälpa barn som behöver extra ekonomiskt stöd

Share

BP och Majblomman i samarbete för att hjälpa barn som behöver extra ekonomiskt stöd

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Majblomman samlar in pengar genom att skolelever, scoutkårer, föreningar och ...

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Majblomman samlar in pengar genom att skolelever, scoutkårer, föreningar och volontärer i hela Sverige deltar i försäljningen av majblommor varje år.

Peter Kleve Klubbdirektör Brommapojkarna, berättar om samarbetet:
– Tillsammans med Majblomman har vi hittat gemensamma möjligheter att stötta familjer som inte har samma ekonomiska möjligheter. Gemensamma möjligheter att ge dem stöd till avgifter, skor, kläder och läger. Det värmer i hjärtat att vi tillsammans kan hjälpa dem som har det tufft.

Fredrik Thelander, Insamlingsansvarig nationellt, Majblomman.
– Vi är jätteglada att hitta detta samarbete med IF Brommapojkarna, vi tror och hoppas att fler idrottsklubbar vill följa BP. Detta är nått som verkligen gynnar barnen.

Sök ekonomiskt stöd

Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer där pengarna inte räcker till. Det kan handla om ett par fotbollsskor, ett barnkalas, medlemsavgiften till fritidsaktiviteter eller en jacka. Arbetet med att fatta beslut om ansökningar görs av volontärer som är engagerade i Majblomman på sin fritid.

Sök stöd här https://majblomman.se/sok-stod/sok-har/

Föreningens utmärkelser för 2022

Föreningens utmärkelser för 2022

Share

Föreningens utmärkelser för 2022

I samband med årsmötet uppmärksammade vi som brukligt de mottagare som utnämnts eller förtjänat föreningens utmärkelser. För 2022 har följande utmärkelser delats ut. Alla foton ...

I samband med årsmötet uppmärksammade vi som brukligt de mottagare som utnämnts eller förtjänat föreningens utmärkelser. För 2022 har följande utmärkelser delats ut.

Alla foton i artikeln är tagna av Henke Råssmo

Redan utdelade för seniorlagen i samband med avslutningsmiddagen i december 2022.

                      Bästa idrottsliga prestation: Frida Thörnqvist, Oscar Pettersson

                      Årets överraskning: Alice Ahlberg, Wilmer Odefalk

                      Årets lagspelare: Mathilda Johansson Prakt, Nikola Vasic

                      Årets målskytt: Klara Andrup, Oscar Pettersson

Priser som delades ut vid årsmötet

Allan G. Carlssons Hederspris – Erik Rydén. 

Till minne av Allan Dahlberg – Anders Hedfalk. 

Pontus Segerströms Minne – Lucas Bergvall. (Togs emot av pappa Andreas)

Diplom för 10 års tjänst i föreningen
Urban Andersson
Johan Barkman
Olivier Danald
Andreas Engelmark
Glen Hodgson
Jonny Kis
Nils Krok Mogensen
Henrik Ljungel
Henrik Lund Risinggård
Patrick Luxenburg
Göran Pettersson
Roger Reinholdsson
Fredrik Rubin
Erik Rydén
Dennis Schöön
Marie Öijvall-Linnros

Märke för 15 års tjänst i föreningen
Janne Kesselfors
Göran Pettersson
Madelene Sundin

Spelarmärke för 100 poäng (deltagande i seniormatcher)
nr. 18 Tempest-Marie Norlin
nr. 19 Lovisa Norrby
nr 20 Alexsandra Lobanova

Spelarstandar för 200 poäng (deltagande i seniormatcher)
Nr. 32 Gustav Sandberg Magnusson

IF Brommapojkarna söker tre stycken spelarutvecklare – 70% tjänster
Bild: Sedin BIld

IF Brommapojkarna söker tre stycken spelarutvecklare – 70% tjänster

Share

IF Brommapojkarna söker tre stycken spelarutvecklare – 70% tjänster

IF Brommapojkarna söker tre erfarna och välutbildade fotbollstränare/instruktörer som kan verka som spelarutvecklare inom Basverksamheten extraträning. Spelarutvecklarna verkar so ...

IF Brommapojkarna söker tre erfarna och välutbildade fotbollstränare/instruktörer som kan verka som spelarutvecklare inom Basverksamheten extraträning. Spelarutvecklarna verkar som instruktör vid tre fotbollspass per kväll. Spelarutvecklarna skall i nära samarbete med föreningens sportchefer utveckla och utbilda spelarna och ledare inom basverksamheten. En av spelarutvecklarna skall vara specialiserad på målvakter.

Period:
April till december (ej juli)

Arbetstider:
Vardagar 16:00-21:00 

Tjänst:
70% tjänst 

Ansökan:
Ansökan med CV och referenser mejlas till Peter Kleve peter.kleve@bpfotboll.se

Utredning av ungdomsverksamheten genomförd

Utredning av ungdomsverksamheten genomförd

Share

Utredning av ungdomsverksamheten genomförd

Utredning av ungdomsverksamheten genomförd Styrelsen i IF Brommapojkarna beslutade på ett extra styrelsemöte den 10 maj 2022 att tillsätta en utredning av hur verksamheten inom ...

Utredning av ungdomsverksamheten genomförd

Styrelsen i IF Brommapojkarna beslutade på ett extra styrelsemöte den 10 maj 2022 att tillsätta en utredning av hur verksamheten inom ungdomsfotbollen följer BP:s värdegrund och de riktlinjer som antagits av styrelsen genom den s.k. BP-mallen.

Klubbdirektör Peter Kleve gavs uppdraget att tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra utredningen. I arbetsgruppen ingick från BP Peter Kleve och Tor Dunér (styrelseledamot) samt Susanne Meckbach (doktor i idrottsvetenskap), Anne Forsell (konsult inom organisationsutveckling för flera idrottsförbund) och Dan Sundblad (f d rektor Solna Gymnasium) som inte har några ledar- eller förtroendeuppdrag inom BP. 

Arbetsgruppen har nu överlämnat sin rapport med slutsatser och rekommendationer till styrelsen.

Rapporten bygger på en enkät med ett stort antal frågor till tre olika grupper – spelare, föräldrar och ledare. Enkäten besvarades av 2 688 personer (1 021 spelare, 1 290 föräldrar och 377 ledare) vilket är en relativt hög svarsfrekvens och tillräcklig för att kunna dra slutsatser.

Rapporten konstaterar att efterlevnaden av BP:s värdegrund är god. 90 procent av spelarna anser att verksamheten följer värdegrunden. 20 procent av föräldrarna menar dock att föreningens arbete med att förankra värdegrunden är bristfällig. 

Undersökningen visar tydligt att kännedomen är mycket låg om BP-mallen, alltså föreningens regelverk för alla som är engagerade i BP:s ungdomsverksamhet – spelare, ledare och föräldrar. 60 procent av föräldrarna och 40 procent av ledarna var obekanta med BP-mallen. Trots det följer verksamheten i stort de riktlinjer som ges i BP-mallen. Men det finns också brister på ett flertal konkreta punkter. 10 procent av spelarna säger

att ledare ibland protesterar mot domare och motståndare.
att hen kan vara kallad till match, men ibland får spela mindre än halva matchen.
att någon i laget varit utsatt för oschysst behandling. 
att pojkar och flickor inte har samma förutsättningar att utvecklas i sin fotboll.

30 procent av föräldrarna säger att ledarna inte genomför utvecklingssamtal med alla spelare minst en gång per år, och 20 procent säger att alla lag inte genomför minst ett föräldramöte per år.

50 procent av ledarna säger att de inte deltar i föreningens interna utbildningar varje år, att de inte genomför utvecklingssamtal med alla spelare varje år och att de inte planerar träningar med hjälp av det digitala verktyget Supercoach.

Rapporten från arbetsgruppen rekommenderar starkt att BP vidtar omfattande åtgärder för att bättre förankra värdegrunden och BP-mallen i verksamheten samt också se till att spelare, föräldrar och ledare löpande ges utbildning och information om värdegrunden och de regler som styr fotbollsverksamhet i allmänhet och särskilt BP:s regelverk.

Styrelsen instämmer i denna rekommendation och kommer att vidta åtgärder för förbättringar på de punkter rapporten visat på tydliga brister. 

Styrelsen avser att återkommande genomföra denna enkät som ett led i ett kvalitetsarbete där föreningen strävar efter ständiga förbättringar. BP ämnar också kontakta annan jämförbar förening och höra om den kan genomföra samma enkät så att föreningarna kan jämföra sig med varandra och utbyta erfarenheter.

Styrelsens åtgärdsplan efter ungdomsutredningen 

Styrelsen har tagit fram en åtgärdsplan inom de två mest prioriterade områden som arbetsgruppens rapport tar upp:

– Värdegrundens förankringsprocess 

– BP-mallen och dess förankringsprocess

Värdegrundens förankringsprocess

Vi ska omgående ta fram en konkret och tydlig förankringsprocess av värdegrunden. Den processen, med minst tio punkter, ska årligen genomföras i hela föreningen. Det är punkter som säkerställer att samtliga aktiva spelare, ledare och föräldrar är insatta i och förstår BP:s värdegrund. För att tydligare kunna förankra och synliggöra värdegrunden i verksamheten, ska vi ta fram ledord för föreningens verksamhet. Dessa ledord skall synliggöras och genomsyra hela verksamheten från knatteskolan till seniorlagen. Arbetet med värdegrunden skall kvalitetssäkras genom att det regelbundet genomförs en enkätundersökning där kännedom, kunskap och efterlevnad av värdegrunden ska mätas och utvärderas.

BP-mallen och dess förankringsprocess

BP-mallen är idag en beskrivning av ungdomsverksamheten. Vi skall vidareutveckla BP-mallen till ett styrdokument som våra ledare kan jobba med i vardagen. BP-mallen ska innehålla tydliga riktlinjer som i detalj beskriver hur verksamheten ska bedrivas i varje åldersintervall och inom varje block. BP-mallen skall fungera som ett styrdokument i samarbetet mellan våra sportchefer och ledare. Genom att vidareutveckla BP-mallen till ett verktyg som används i vardagen av ledare och sportchefer så kommer samtliga klubbens ledare vara insatta i BP-mallen och förankringen i verksamheten höjs. Arbete med BP-mallen ska kvalitetssäkras genom att det återkommande ska genomförs en enkätundersökning där kännedom, kunskap och efterlevnad av BP-mallen ska mätas och utvärderas.

Referensklubb 

Vidare ämnar vi kontakta annan jämförbar förening för att genomföra liknande enkätundersökningar så att föreningarna kan jämföra sig med varandra och utbyta erfarenheter.

//Styrelsen IF Brommapojkarna

Axel Onnermark ny vice klubbdirektör – Erik Nathorst Windahl ny assisterande sportchef herr

Axel Onnermark ny vice klubbdirektör – Erik Nathorst Windahl ny assisterande sportchef herr

Share

Axel Onnermark ny vice klubbdirektör – Erik Nathorst Windahl ny assisterande sportchef herr

Två förändringar sker på kontoret vid Grimsta IP. Axel Onnermark roll som sportchefskoordinator försvinner, istället kliver han in i rollen som vice klubbdirektör med ansvar för b ...

Två förändringar sker på kontoret vid Grimsta IP. Axel Onnermark roll som sportchefskoordinator försvinner, istället kliver han in i rollen som vice klubbdirektör med ansvar för basfotbollen och matcharrangemangen för seniorlagen. Erik Nathorst Windahl fortsätter som Akademichef Pojk men får utökade uppgifter i rollen som assisterande sportchef herr.
– Under hela året har vi tittat på olika möjligheter att utveckla hur vi organiserar oss på kontoret. I Axels fall har vi en driven, kunnig och kompetent person som visat att han är redo att ta ett större ansvar, säger Peter Kleve, klubbdirektör. 
– Erik har gjort ett starkt arbete md att tydliggöra arbetet inom vår pojkakademi. Som assisterande sportchef herr knyter vi akademiverksamheten ännu närmare seniorverksamheten, fortsätter Kleve. 

Axel Onnermark om rollen som vice klubbdirektör.
– Jag ser fram emot att få utmanas och utvecklas i en arbetsledande roll. Vår basverksamhet är där vi gör nytta för barn och unga varje dag, året om. Idag snittar vi 60 aktiviteter per dag och varje vecka är 4000 barn och unga i rörelse i vår verksamhet. Det är en stor insats och ett ansvar vi ska vara stolta över.
– Tillsammans med sportcheferna Janne, Anders, Linus och Tommy ska vi ge ännu bättre stöd till våra ideella ledare och därigenom behålla fler spelare längre upp i åldrarna. 

I rollen som vice klubbdirektör kommer Onnermark även att driva seniorlagens matcharrangemang tillsammans med Philip Kämpe, arrangemangsansvarig. 
– På ett år har vårt herrlag tagit steget från Ettan Norra till Allsvenskan. Det ställer helt nya krav på vår matchorganisation. Samtidigt kan vi ha två allsvenska lag i föreningen 2023. Även om kraven på matcharrangemangen i OBOS Damallsvenskan idag är lägre än i herrallsvenskan så ska vi genomföra arrangemang på högsta nivå oavsett division. Philip har gjort ett starkt arbete sedan han tog över i somras, nu kommer vi att höja nivån ytterligare, tillsammans med vår marknadsavdelning.

Erik Nathorst Windahl om rollen som assisterande sportchef herr.
– Det är naturligt att vi i BP ska ha nära relationer mellan seniorlag och akademiverksamhet. Vi har en stark historik med spelare som tagit klivet, en historik som vi ska bygga vidare på och spetsa ytterligare.
– Philip Berglund kommer att vara huvudansvarig för Herr, P19 och P17. Jag har fortsatt ansvarar för de yngre akademilagen. Att jobba nära på det här sättet, och dessutom dela kontor, gör att beslutsvägarna blir korta och vi kan spetsa vårt arbete ytterligare. 
– Vi delar alla visionen om att våra seniorlag till stor del ska bestå av egenfostrade spelare. Starka band mellan akademi och senior är en viktig del i att nå den visionen.

De organisatoriska förändringarna sker omgående och både Axel och Erik är igång i sina nya roller. 

P11-22 med i SVT:s 1 mot Sverige 4/11 20:00

P11-22 med i SVT:s 1 mot Sverige 4/11 20:00

Share

P11-22 med i SVT:s 1 mot Sverige 4/11 20:00

TV-kändisar! Det här glada gänget i P11-22 blir ikväll Sveriges kanske mest sedda BP-lag. De deltar nämligen i SVT:s 1 mot Sverige. ”Avspark” 20:00, det kommer även att kunn ...

TV-kändisar!

Det här glada gänget i P11-22 blir ikväll Sveriges kanske mest sedda BP-lag. De deltar nämligen i SVT:s 1 mot Sverige.

”Avspark” 20:00, det kommer även att kunna ses via SVT Play.

Heja P11-22!

BP DFF klara för P19 Superettan efter kvalseger

BP DFF klara för P19 Superettan efter kvalseger

Share

BP DFF klara för P19 Superettan efter kvalseger

Efter kvalseger är det klart - 2023 spelar BP DFF i P19 Superettan. En stark prestation över en lång säsong. Vi riktar ett stort grattis till avancemanget till BP DFF! Efter se ...

Efter kvalseger är det klart – 2023 spelar BP DFF i P19 Superettan. En stark prestation över en lång säsong. Vi riktar ett stort grattis till avancemanget till BP DFF!

Efter seriesegern i P19 Division 1 Region 5 väntade en kvalgrupp med tre lag. BP DFF ställdes mot BK Forward i första matchen och vann med 4-2 på hemmaplan. Dessförinnan hade Dalkurd mött BK Forward och även de vunnit, då med 3-2. Ren gruppfinal mellan BP och Dalkurd i sista matchen alltså, med ett plusmål för BP som innebar att ett oavgjort resultat skulle räcka för BP.

– Vi tar en tidig ledning som sätter oss i förarsätet. Därefter kan vi kontrollera matchen med vetskapen att Dalkurd måste göra två mål och vinna matchen, summer huvudtränare Martin Falkeborn.

1-0 står sig länge, men visst ska det blir spänning och nerv i matchen. i den 80:e minuten kvitterar Dalkurd till 1-1 och behöver bara göra ett mål för att kliva om BP i gruppen. Men, laget reder ut stormen, försvarar mot allt som kommer och 1-1 står sig – det räcker för gruppseger och avancemang till P19 Superettan.

– Jag är så stolt över alla spelare som har slitit hela året. Sena kvällar, långa resor men med samma fokus. Vi förlorar bara en enda match i år, det är en mental styrka i hela gruppen, summerar Falkeborn.

Än en gång – stort grattis BP DFF!

Lagreportage: P11-15 – Spela mycket, mera, mest

Lagreportage: P11-15 – Spela mycket, mera, mest

Share

Lagreportage: P11-15 – Spela mycket, mera, mest

Det är onsdag eftermiddag och full rulle på Stora Mossen. Som det ju så ofta är här. Hösten har plockat fram penseln och målat om de första löven, vissa i BP-rött. Bredvid konstgr ...

Det är onsdag eftermiddag och full rulle på Stora Mossen. Som det ju så ofta är här. Hösten har plockat fram penseln och målat om de första löven, vissa i BP-rött. Bredvid konstgräset ligger ryggsäckar och cyklar. På konstgräset står BP:s P11-15. Idag är det Spela Mera, ett extrapass lett av andra instruktörer från BP:s organisation för de lag och spelare som, ja, vill spela mera. Men det är en svårmättad grupp. För vore det upp till det här laget så skulle de spela ännu mer, vilket de också gör.

– Vi har märkt senaste året att de kör mer och mer utanför träningarna, frivilligt. Vi har startat en chatt som används flitig. Det skickas 20-30 meddelanden om dagen och rätt var det är så har de varit och spelat fotboll någonstans, berättar tränarna.

Möjligheterna till spontanfotboll är goda. Dels bor alla i närheten av varandra, dels går alla i samma skola. Det krävs ingen raketforskare för att lista ut vad rasterna går åt till. Bara fantasin, och möjligen en och annan rastvakt, sätter gränser för sidlinjer och målramar. Det blir något annat än de organiserade och ledarledda träningarna på Mossen. P11-15 är ett bra exempel på de många olika former fotbollen kan utövas i, alla lika viktiga och roliga på sitt sätt.  

Bad, pizza och fotboll

I somras bordade laget en färja i Grisslehamn med destination Åland. Där väntade fotbollscup med allt vad det innebär. Vandrarhem med sovsal och tillhörande snarkningar. Bad, pizza och givetvis massa fotboll hanns också med. De hade två lag anmälda till cupen som spelade fem matcher vardera. Och det var inte bara miljön och sammanhanget som skiljde sig från hemma, utan även underlaget.  

– Det var nog första gången de spelade på riktigt gräs. Det var den typen av planer som man själv spelade på, med hål i och allt det där. Det var riktigt nyttigt och spelarna tyckte det var jätteroligt. Bollen går ju inte riktigt dit den ska hela tiden, berättar tränarna.  

Spelarna Leo och Oscar är två av spelarna som var med på Åland. De har tillhört laget sedan start och förutom fotboll blir det mycket tennis för Oscars del, och simning för Leo. De lyfter sammanhållningen i laget som något extra bra och hur de hela tiden pushar och peppar varandra. Både tränare och spelare skriver under på att cuper, som den i Åland, stärker lagkänslan ytterligare. Leo och Oscar berättar vad de tyckte var bäst.  

– Det var skönt, bra väder. Kul med många matcher, möta nya lag och att umgås med kompisarna, säger Oscar.  
– Det var väldigt fint där också. Och såklart roligt att spela fotboll och att vara borta med sina kompisar, säger Leo.

Längtan till 11v11

Tränarna drar sig till minnes hur de spelade 11v11 redan som nioåringar. Det är annat för dagens generation fotbollsspelare. Laget är mitt uppe i sin andra av tre säsonger med 7v7. Efter det väntar 9v9 och så småningom 11v11. Spelarna Carl-Wilhelm ”CW” och Cyrus har hunnit med de flesta spelformer men längtar efter större planer och målramar.  

– Jag vill i alla fall spela 11v11, det är bara någon säsong kvar, berättar Cyrus.  
– Mitt mål är också att spela 11v11. Det gjorde min pappa så det vill jag också göra, säger CW. 

Laget har två lag anmälda till två olika nivåer. På så vis får alla möjlighet att spela match och kan utmana sig själva på sin nivå. Med det inslagna spåret hoppas man att så många som möjligt ska spela och tycka att det är roligt så länge som möjligt. Förhoppningsvis leder det också till 11v11-fotboll för inte bara CW och Cyrus utan även fler av spelarna i laget. Resorna som börjar på Mossen kan ha flera spännande destinationer.