Förslag på uppdaterade stadgar för föreningen
Klubbhuset var välfyllt Foto: Henke Råssmo

Förslag på uppdaterade stadgar för föreningen

0 Share

Förslag på uppdaterade stadgar för föreningen

Sedan årsmötet i februari har Stadgegruppens arbete pågått, med målet att uppdatera och modernisera föreningens stadgar. Arbetet har nu kommit till stadiet då det finns ett försla ...

Inkomna motioner till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

Inkomna motioner till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

0 Share

Inkomna motioner till årsmötet & styrelsens yttrande och förslag

Till föreningens årsmöte den 19 februari 2019 har det inkommit ytterligare två motioner (motion 2 och 3) om att pröva frågan om namnändring, se motionärernas förslag bifogat nedan. ...