Rapport från årsmötet 2018
Arkiv: Årsmöte 2018 Foto: Henke Råssmo

Rapport från årsmötet 2018

Share

Rapport från årsmötet 2018

Tisdagen 20 februari höll IF Brommapojkarna ordinarie årsmöte i klubbhuset vid Grimsta IP. Kvällen innehöll både nya ansikten i styrelsen, ekonomisk rapport och även behandling av ...

Tisdagen 20 februari höll IF Brommapojkarna ordinarie årsmöte i klubbhuset vid Grimsta IP. Kvällen innehöll både nya ansikten i styrelsen, ekonomisk rapport och även behandling av de motioner som inkommit.

130 BP-medlemmar fyllde klubbhuset till max varav 72 är röstberättigade på årsmötet.

Claes-Magnus Åkesson valdes till mötesordförande för att leda mötet. Henrik Nilsson valdes till sekreterare för mötet. Till mötesjusterare och rösträknare valdes Leif Andersson och Håkan Forsberg.

Efter att verksamhetsberättelsen lagts till handlingarna följdes den av den ekonomiska årsredovisningen. Årets verksamhet resulterade i ett underskott på 969 kr vilket ger ett utgående eget kapital om 2 871 112 kr. Noterbart är att marknadsintäkterna ökade från cirka 7,8 miljoner kr till cirka 10 miljoner kr.

Fredrik Bergholm. Foto: Henke Råssmo

Fredrik Bergholm, styrelseordförande i BP, berättade om BPs strategiska mål under namnet BP 2.0. Som en del av det presenterades även de sportsliga målen för seniorlagen. Damerna siktar på Elitettan, att vinna serien och även kvalet. För herrarna är målet att slå klubbrekord i Allsvenskan, där det hittills bästa resultatet är en tolfte plats med 34 poäng 2009.

Henrik Nilsson presenterade budgeten för verksamhetsåret 2018 där intäkterna beräknas till cirka 53 miljoner  och utgifterna till knappt 50 miljoner kronor med ett budgeterat positivt resultat på 3 222 333 kr.

Nye revisorn visar upp sig. Foto: Henke Råssmo

Val av styrelse
Valberedningen, bestående av Anders Eslander, Patrik Emanuelsson och Håkan Forsberg presenterade sina förslag till val av styrelse.

Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Bergholm.

Val av ledamöter
Fyra ledamöter nominerades för omval på två år – Maria Kovacs, Lars-Olov Fredriksson, Salina Olsson och Tomas Bergström. Samtliga omvaldes.

Två ledamöter nyvaldes på ett år som fyllnadsval efter avhopp under året. Mikael Sörnäs lämnade styrelsen för anställning på Sportkontoret och Christer Haglund lämnade styrelsen under sommaren. De nyval som gjordes var att Niclas Melin och Anna Iwarsson valdes in i styrelsen.

Niclas Melin. Foto: Henke Råssmo

Niclas Melin har arbetat inom reklam och kommunikation i nära 20 år. 2003 etablerade han reklambyrån DDB i Sverige och är idag styrelseordförande där. Niclas sitter sedan tidigare i marknadskommittén har redan bidragit med sitt kunnande och breda kontaktnät.

Anna Iwarsson presenterar sig. Foto: Henke Råssmo

Anna Iwarsson har, utöver BP, fyra förtroendeuppdrag, bland annat sitter hon i Riksidrottsstyrelsen och som förbundsordförande i Svenska Gymnastikförbundet. Under tolv år var Iwarsson generalsekreterare i Friskis & Svettis med verksamhet i nio länder. Iwarsson har gedigen utbildning från både Handelshögskolan och Karolinska Institutet. I BP har hon varit lagledare för en av sina söners lag under åtta år.

Sedan tidigare var tre ledamöter valde på två år vid årsmötet 2017. Harald Mix, Staffan Helgesson och Tina Rolén sitter alltså, minst, kvar till årsmötet 2019.

På revisorssidan sker större förändringar då Lars Wicander går i pension och Christer Fröjd samt Arne Åhlén aviserat att de inte vill sitta kvar. Som ny auktoriserad revisor valdes Stefan Norell och som föreningsrevisor valdes Claes-Göran Fri. Till revisorssuppleant valdes Josefine Fors.

Valberedningen omvaldes i samma omfattning med Anders Eslander som sammankallande tillsammans med Patrik Emanuelsson och Håkan Forsberg.

Var säger egentligen stadgarna? Foto: Henke Råssmo

Förslag och motioner
Inför årsmötet hade styrelsen lämnat in förslag om att föreningen byter namn från IF Brommapojkarna till IF BP. Till årsmötet hade två motioner kommit in som svar på styrelsens förslag. Efter att motionerna presenterats kom en del inlägg med kommentarer från medlemmar innan omröstning genomfördes. Motionen från Putte Salminen och Hans Gustafsson drogs tillbaka i sin helhet. Motionen från Yngwe Kristiansson och Claes-Göran Carlsson föreslog att föreningens namn fortsatt skall vara IF Brommapojkarna.

Årsmötet beslutade att föreningens namn fortsatt är IF Brommapojkarna. Läs mer om det här.

Inlägg från spelare i F02-2. Foto: Henke Råssmo

Verksamhetsberättelse 2017

Hållbarhetsrapport