Storsatsningen på basfotbollen fortsätter – alla sportchefer är nu på plats

Storsatsningen på basfotbollen fortsätter – alla sportchefer är nu på plats

Share

Storsatsningen på basfotbollen fortsätter – alla sportchefer är nu på plats

Sedan 1 november kan vi räkna in åtta sportchefer som ansvarar för basfotbollen i BP. Från Knatteskolans 1000 barn hela vägen genom varenda spelform som finns till 11-mot-11. Det ...

Sedan 1 november kan vi räkna in åtta sportchefer som ansvarar för basfotbollen i BP. Från Knatteskolans 1000 barn hela vägen genom varenda spelform som finns till 11-mot-11. Det är en storsatsning som vi tidigare inte sett i BP.
– Det är en mångmiljonsatsning under de kommande fem åren, målsättningen är att ge kraftigt utökat stöd till våra ideella ledare, de är våra hjältar ute på planerna, utan dem har vi ingen verksamhet, säger klubbdirektör Peter Kleve.
– Denna satsning möjliggörs tack vare de ökade transferintäkterna på herrsidan, vi vill på detta sätt använda transferintäkterna för utveckling av nya spelare inom vår ungdomsfotboll.

Basblocket är BP:s samlingsnamn för föreningens breddfotboll. Våra Baslag för barn och ungdomar är stommen i BP:s verksamhet. Här finns ca 90% av föreningens spelare och ledare. Dessa lag leds och tränas i huvudsak av engagerade föräldrar.

Basverksamheten är uppdelad i block där varje block har en heltidsanställd sportchef och en deltidsanställd assisterande sportchef.

Sportcheferna är ytterst ansvariga för all fotbollsutbildning som bedrivs inom basblocket och ser till att spelare och ledare blir utbildade enligt klubbens utbildningsplan och att föräldrar informeras om verksamheten samt vad som förväntas av dem. Sportcheferna ansvarar även för att lagen inom respektive block genomför klubbaktiviteter samt följer upp att föreningens riktlinjer och policydokument följs.

Sportcheferna fördelas enligt följande: 

Linus Johansson är sportchef och ansvarar för Knatteskolan tillsammans med Tommy Söderström, som fortsatt är starkt bidragande till verksamheten.

Jakob Matanovic är sportchef och ansvarar för alla lag som spelar 5-mot-5 och under hösten anslöt Elina Erenrot som assisterande sportchef.

Anders Hermansson är sportchef och ansvarar för lagen som spelar 7-mot-7 och gör det tillsammans med Dan Sundblad som assisterande sportchef. 

Janne Sandberg är sportchef och ansvarar för lagen som spelar 9-mot-9 och 11-mot-11 med Niclas Gissberg som assisterande sportchef.

De assisterande sportcheferna är anställda på deltid och lägger nästan all sin tid hos lagen på plats på träningar och match.