Seminarium om jämställd ekonomi inom fotbollen

Seminarium om jämställd ekonomi inom fotbollen

Share

Seminarium om jämställd ekonomi inom fotbollen

15 november genomfördes ett seminarium kring jämställd ekonomi inom fotbollsvärlden. BP, FairPay, Ethos International och Swedbank bjöd in gemensamt till en fullspäckad förmiddag m ...

15 november genomfördes ett seminarium kring jämställd ekonomi inom fotbollsvärlden. BP, FairPay, Ethos International och Swedbank bjöd in gemensamt till en fullspäckad förmiddag med diskussioner om vad som behöver göras samt hur vi kan göra det. Transparens och uppföljning, hur jämställdhet skapar värde för fler samt hur media och företag tillsammans med fotbollen kan förändra en hel arena: göra den tillgänglig för fler, på lika villkor. Dagens blev välbesökt med flera intressanta inspel.

Dagen inleddes med att Charlotte Ovefelt, BPs Jämställdhetsstrateg och Isabelle Widmark från Fairpay berättade om hur samarbetet mellan BP och Fairpay inleddes, samt vilka lärdomar vi hittills har dragit av att arbeta med frågorna.

Efter det följde tidigare landslagsspelaren Caroline Jönsson, grundare av Fairpay, som berättade om FairPay, att bedriva opinion och förändra synsätt kring ekonomi, makt och strukturer. Jönsson berättade även om hennes arbete i det globala spelarfacket FIFPro, för en jämställd och hållbar utveckling av fotbollen.

Efter en kort paus klev Malin Lindfors Speace och Max Berggren från Ethos International upp på scen för att berätta om uppdraget att granska BPs resursfördelning samt den potential de ser i att arbeta mer aktivt med transparens och granskning av olika värdekedjor.

Dagen avrundades med två panelsamtal, det första med journalister om utvecklingen inom sportjournalistiken. Hur är det att granska klubbar och förbund, bland annat när det kommer till olika jämställdhetsfrågor? På vilket sätt kan och ska journalistiken bidra till att förändra de normer som fortfarande råder inom fotbollen? I panelen deltog journalisterna Emma Lukins, Olof Lundh och Noa Bachner.

Vilka betalar för det hela? Vad kan sponsorerna påverka? Ett panelsamtal med representanter från Swedbank, Ellevio och Obos där deltagarna berättade om varför de sponsrar idrott och varför jämställdhet är viktigt i partnerskapet. Hur de ser på framtiden och möjligheterna, och vad företag egentligen kan kräva av idrotten?

Deltagarna fick även ta del av BPs andra jämställdhetsrapport i tryckt version. Den digitala versionen presenteras inom kort för alla att läsa.