BPs seniorlag utbildas i mångfaldsfrågor
Klubbhuset var välfyllt när BPs seniorlag samlades för utbildning. Foto: Peter Appelquist

BPs seniorlag utbildas i mångfaldsfrågor

Share

BPs seniorlag utbildas i mångfaldsfrågor

Alla är Olika, Olika är Bra. Så lyder namnet på Svenska Fotbollförbundets projekt som tar ett större grepp om alla integrations-, inkluderings- och mångfaldsfrågor. Sevana Bergströ ...

Alla är Olika, Olika är Bra. Så lyder namnet på Svenska Fotbollförbundets projekt som tar ett större grepp om alla integrations-, inkluderings- och mångfaldsfrågor. Sevana Bergström är integrationssamordnare på Svenska Fotbollförbundet och i BPs klubbhus träffade hon BPs två representationslag, tillsammans med de anställda på BPs Sportkontor. 
– Jättebra och viktigt att höra om och prata om det här, säger Filippa Wallén.

BP jobbar aktivt med mångfaldsfrågor, hur vi som förening i sig självt är ett integrationsprojekt, men även vad vi kan göra mer för att bidra till integration och inkludering. Sevana Bergström påminde BPs seniorspelare om vilka förebilder de är, inte bara som duktiga fotbollsspelare, utan också som människor i sitt agerande. Inom ramen för Mötesplats Västerort driver BP flera samhällsstödjande aktiviteter som ger glädje och integration.

Utbildningen för BPs seniorlag hölls i BPs klubbhus och fokuserade på att uppmärksamma och även påminna om vad integration är och vikten av att vara medveten om sin roll. Idrotten i sig är inkluderande, men kan även vara exkluderande, beroende på samtalsmiljö och förståelse för varandra, inom gruppen.
– Det var väldigt givande, säger Rasmus Emanuelsson.
– Det är viktiga frågor och intressant att lyssna på.

Filippa Wallén fyller i det Rasmus Emanuelsson säger.
– Det är viktigt att vi får en större inblick i något vi kanske bara hört talas om tidigare, säger Wallén.
– Mer förståelse och inblick, väldigt viktigt.

Sevana Bergström från Svenska Fotbollförbundet kommer att återkomma för nästa steg i utbildningen med BPs seniorlag med fler ben i olika former av diskriminering.