BP utbildar kring FNs Globala mål

BP utbildar kring FNs Globala mål

Share

BP utbildar kring FNs Globala mål

Strax innan semestertiderna drog in över landet så beviljades BP medel från Sida för att utbilda inom FNs Globala mål. Under hösten kommer BP tillsammans med FairPay att vara ute ...

Strax innan semestertiderna drog in över landet så beviljades BP medel från Sida för att utbilda inom FNs Globala mål. Under hösten kommer BP tillsammans med FairPay att vara ute och träffa fotbollsföreningar och företag runt om i Sverige för att diskutera Globala målen och möjligheterna i att arbeta mer med dessa frågor. Under augusti har Stefan Bärlin, Hållbarhetschef i BP och Isabelle Widmark, ordförande i Fairpay, besökt Sandvikens IF och Eskilstuna United för att höra mer om deras samhällsstödjande aktiviteter samt utbytt erfarenheter av att jobba med olika hållbarhetsfrågor.

Text: Peter Appelquist Foto: Emre Gürler, Eskilstuna United

Projektet som beviljats medel av Sida kommer att resultera i ett informationsmaterial där vi samlar intressanta exempel på hur fotbollen kan användas som arena för att uppnå de Globala målen. Detta publiceras i slutet av året.

FNs Globala Mål visar tydligt vägen till en hållbar framtid för vår värld och vi har alla ett ansvar, att uppnå målen. Fotbollen spelar en central roll i att skapa goda samhällsvärden och kan därmed vara en bidragande kraft i arbetet med målen. För att på riktigt bidra behöver alla inom fotbollen engagera sig och aktivt samarbeta med aktörer både inom och utanför fotbollen samt fokusera på de mål där vi har störst påverkan. 

Läs mer om FN:s Globala Mål på globalamalen.se.