JÄMSTÄLLDHET

Ett av BPs långsiktiga mål är att, med fotbollen som bas, vara en motor för integration och jämställdhet och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling. Som Europas största fotbollsförening har vi ett ansvar och samtidigt stora möjligheter att leda utvecklingen och inspirera andra. Mötesplats Västerort med bas på Grimsta är en av våra plattformar för att bidra till jämställdhet, integration, förbättrad hälsa och att motverka olika typer av utanförskap. Sedan 2017 arbetar föreningen medvetet och strategiskt med jämställdhetsfrågor genom hela verksamheten, ett arbete som vilar på tre ben; utbildning i normer och jämställdhet, jämställd resursfördelning samt påverkan på omvärlden.

Våren 2020 lanserade BP som första elitfotbollsförening i Sverige jämställd sponsring, vilket har varit en viktig del i det jämställdhetsarbete som föreningen bedriver. BP kommer även framöver att transparent redovisa sponsorintäkter fördelas i verksamheten.

Bromma Girls

strategiskplan och mål 2021

SAMARBETSPARTNERS

JAN ÅKERLUND

Kommersiell Chef
073-390 19 00
Epost