Hall of Fame-kommittén

Hall of Fame-kommittén

Bakgrund
BP har ett stort antal ”fotbollsprofiler” som verkat i föreningen genom åren, både spelare och ledare, något som är mindre känt för gemene man, och som kan bidra till varumärkesbyggande och marknadsföring i alla avseenden.

Syfte

 • Uppmärksamma betydelsefulla och framgångsrika spelare/ledare/andra personer som anses ha varit av avgörande betydelse för BPs utveckling och popularitet.
 • Berätta historien om BP genom alla profiler, för att stärka kännedomen om BP och därmed vårt varumärke (”story telling” och ”brand building”).
 • Bygger idolskap för dagens spelare och för kommande generationer, samt bygger klubbkänsla för intressenter inom ”BP-familjen” (”Har han/hon också varit i BP?”).
 • Attraherar mer publik till seniorlagens matcher på Grimsta, både på kort och lång sikt…
 • …och förmodligen också sponsorer som inte känner till BPs historik så väl.
 • Leder i bevis att BP har den bästa Akademin och därmed är ”Nordens bästa skyltfönster för professionella fotbollsspelare” (även ledare).

Genomförande
Hall of Fame-kommitté utses och sammanträder årligen för att utse kandidater innan säsongsstart, med följande sammansättning:

 • Klubbdirektör
 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamot som styrelsen utser
 • Ordförande BPs Vänner
 • Ordförande Bromma Support
 • Adjungerad: Anställd vid BPs Sportkontor för projektet

För beslut om utnämning krävs 4 av 5 röster.

Klubbdirektör och styrelseordförande har vetorätt (om bedömd olämplighet).

Tips på lämpliga kandidater inhämtas också genom info/fråga på BPs hemsida, så att ”alla” kring BP har möjlighet att känna sig delaktiga.

Den första symboliska selektionen gjordes inför säsongen 2014
Förslagsvis 5 personer (spelare/ledare) första året, att premiera vid hemmamatch, som bra start i antal.
Utifrån en totalinventering av kandidater, med också årligen tillkommande namn, bestäms hur stor varje selektion ska vara varje år (dvs om 5 nya personer varje år, alternativt om varierande antal).

Utnämningskriterier:

 • Sportsliga meriter (hög senior A-lagsnivå i BP eller elitnivå i annan klubb, landslag mm).
 • Betydande insatser i och för BP.
 • Skapa kännedom, uppmärksamhet och intresse kring BP i alla avseenden, både på kort och lång sikt.
 • Välbalanserat varje år inkl. sammansättning av personer över olika tidsepoker, positioner i laget, spelare/ledare mm (jmfr SFS Hall of Fame).
 • För spelare gäller att ha avslutat sin karriär efter att ha spelat på hög senior A-lagsnivå, i BP eller elitnivå i annan klubb. Ledare kan fortfarande vara aktiv.
 • Tidsmässiga minimikrav är endera av minst (i) två år i BPs A-lag eller (ii) fyra år i BPs Ungdomsverksamhet.
 • Spelare och ledare ska således ha verkat i BP, men på senior A-lagsnivå kan ha varit i annan klubb än i BP (t ex ungdomsspelare i BP men som flyttar som utlandsproffs som junior, är då BP fostrad men ej i A-laget), dock elitnivå.
 • För spelare/ledare/annan person som gjort stora insatser för BP, men som aldrig har verkat på hög A-lagsnivå i BP eller annan klubb, premieras i första hand på andra sätt än genom Hall of Fame.

Finns inget absolut ”skallkrav”, men det bedöms självfallet som positivt om kandidat (vid jämförelse mellan kandidater) (i) har varit i BP en längre tid snarare än kort tid, och (ii) upplevs som ett positivt/bra namn och en god ambassadör för BP.

Vid synnerligen goda skäl kan kommittén göra undantag från enskilt kriterium.
Sammantaget en samlad bedömning varje år, där BPs värdegrunder och varumärke blir viktiga generella kriterier.

Ändring av beslutsformer och kriterier kräver beslut på BPs Årsmöte.

Utkomst
En person utses och kommuniceras via BPs hemsida med viss framförhållning som ”publikdragare” inför hemmamatch (när kan aktuell spelare/ledare närvara och vad är lämpligt matchtillfälle i övrigt för aktuell spelare/ledare?)

Denna spelare/ledare uppmärksammas på lämpligt sätt vid denna hemmamatch.

Hall of Fame-rubrik skapas på BPs hemsida, med relevant skrivning/fakta/information om utsedd spelare i enhetlig och återkommande struktur.

Utsedda spelare/ledare förevigas med foto/namnskylt/autograf/text/annat sätt på lämpligt ställe på Grimsta med störst ”trafikflöde”, BPs egna Hall of Fame rum skapas.

Övrigt
Under 2014 arbetar BP också aktivt med att ta fram ett spelar- och ledargalleri med många kända fotbolls-/BP profiler, som kommuniceras och läggs upp på BPs hemsida. Således inget som utnämns, utan som en del av marknadsföring och historiebeskrivning av BP. Blir då också en bra ”urvalsbas” för framtida Hall of Fame.