Vår akademi är åter högt rankad i SEF:s årliga certifiering
Foto: Thomas Sedin

Vår akademi är åter högt rankad i SEF:s årliga certifiering

Share

Vår akademi är åter högt rankad i SEF:s årliga certifiering

Varje år genomförs en certifiering av akademierna inom Svensk Elitfotbolls projekt Unicoach. Sedan införandet av certifieringen har vår akademi kontinuerligt rankats högt och vid ...

Varje år genomförs en certifiering av akademierna inom Svensk Elitfotbolls projekt Unicoach. Sedan införandet av certifieringen har vår akademi kontinuerligt rankats högt och vid flera tillfällen som den främsta akademin i Sverige. Av maxpoängen 10 000 når vi 7839 och noteras för fem av sju möjliga stjärnor för året 2022.
– Vi är glada över resultatet, säger akademichef Erik Nathorst Windahl. Den visar att vi fortsätter att hålla en väldig hög nivå på vår verksamhet. Samtidigt ger de nya delarna av certifieringen oss en bra grund för att fortsätta utveckla och förädla vår verksamhet.

Resultatmässigt noterar vi att vi tilldelas fem av sju möjliga stjärnor. Under tidigare år har fem stjärnor varit högsta möjliga nivå, något vi alltid nått. Nu har certifieringen förändrats och en ny högsta nivå har blivit sju stjärnor. Certifieringen baseras på flera delar och kan ses i sin helhet på unicoach.se. 

Syftet med certifieringen av klubbarna är fortfarande att kvalitetssäkra klubbarnas arbete med spelarutbildning, att identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden samt att framhålla vikten av ledarutbildning. Ett nytt delområde som kan nämnas är spelarnas steg från akademin till klubbens herrlag. Det genomförs ett certifieringsbesök vartannat år över två dagar ute i klubbarna, där certifieraren får svar på om klubbens dokumentation av verksamheten faktiskt överensstämmer med verkligheten. Det viktigaste är inte att utse den bästa akademin utan snarare att varje akademi ska få ett mått på sin egen verksamhet och en referenspunkt på vad klubben ska försöka förbättra till kommande säsonger.

Certifierarna har bedömt klubbarna hårdare i den nya certifieringen jämfört med tidigare. Exempelvis krävs det mer för en fyra i årets modell jämfört med tidigare år. Tidigare år hade de främsta femstjärniga klubbarna dubbelt så mycket poäng som de lägre rankade femstjärniga klubbarna vilket innebär att skillnaderna mellan klubbarna varit stor innan den nya modellen kom till, men att detta blir mer tydligt nu.

Fakta Certifieringen:
Varje år utför Svensk Elitfotboll (SEF) en certifiering av medlemsklubbarna som ingår i Unicoach och deras akademier. Samtliga föreningars ungdomsverksamhet genomlyses och poängsätts i syfte att utveckla svensk elitfotboll.

Det är SEF:s akademiutvecklare Thomas Hasselgren och föreningsutvecklare Thomas Lyth, Thomas Westerberg, Hans Lindbom, Lars Jacobsson, Lasse Eriksson och Stefan Lundin som besöker klubbarna och deras ansvarige för ungdomsakademin.

Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen. Arbetet med certifieringen startade 2010, med idéer från Elitprojektet, att inrikta sig på klubbens verksamhet för spelare 8–19 år. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare till svenska elitklubbar. Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande. 2022 förändrades certifieringen till dagens modell där en förening maximalt kan få 10 000 poäng och sju stjärnor.