Välbesökt medlemsmöte med stora och små frågor
Foto: Erik Bjernulf

Välbesökt medlemsmöte med stora och små frågor

Share

Välbesökt medlemsmöte med stora och små frågor

Styrelsen kallade till medlemsmöte och medlemmar av BP-familjen i alla åldrar slöt upp i klubbhuset vid Grimsta IP. Mötet var ett rent informationsmöte, dvs helt utan formalia och ...

Styrelsen kallade till medlemsmöte och medlemmar av BP-familjen i alla åldrar slöt upp i klubbhuset vid Grimsta IP. Mötet var ett rent informationsmöte, dvs helt utan formalia och beslutspunkter, med syftet att öka transparens och medlemsdemokrati i BP. Kvällen inleddes med enkel förtäring och bildspelet ”BP Alumner” (75-års jubileum), som sedan följdes av knappa två timmars information kring pågående projekt i föreningen, organisationsfrågor och medlemmarnas frågor.

Styrelseordförande Fredrik Bergholm inledde med att hälsa välkomna och presenterade de strategiska målen utifrån BP ”2.0 – 2020”. Arbetet är långsiktigt och delmålen ska alla ses från det perspektivet.

Klubbdirektör Henrik Nilsson tog upp några större händelser som inträffat hittills under 2017, exempelvis framgångar i Gothia Cup för flick- och pojklag, att Viktor Gyökeres lämnar BP för spel med Brighton & Hove Albion i Premier League och det likabehandlingsarbete som pågår i klubben och som manifesterades med att regnbågsfärgade kaptensbindlar köptes in till alla BP-lag.

Under året pågår ett stort antal större projekt, flera runt 75-årsjubiléet där invigningen av den nya huvudläktaren blev en naturlig del av firandet. Något som lyftes fram är den kommande jubileumsmiddagen som kommer att äga rum fredagen 1 december. Mer information kommer, men säkra upp datumet redan nu.

Under året har det skett en del förändringar på sportkontoret med både nyrekryteringar och ersättningsrekryteringar. Alla personer har presenterats enskilt på IFBP.se i samband med att arbetet påbörjats.

En kort status från Dam och Herr, då avslutningen av säsongen blir spännande, med båda representationslagen med chans till serieavancemang inför 2018. Staffan Jacobsson, Sportchef Dam, intervjuades inför helgens returmatch i kvalet till Elitettan. Samtidigt informerades det om att Jacobsson förlängt sitt kontrakt som Sportchef över de kommande två säsongerna. Kort därefter presenterades Daniel Majstorovic som ny Sportchef på herrsidan, information som först presenterades för medlemmarna på medlemsmötet, och som därefter skickades ut till media och i BPs digitala kanaler.

Föreningen jobbar hela tiden med att utveckla organisationen och bland annat har flera nyanställningar gjorts för att avlasta sportkontorets anställda som jobbar hård varje vecka. Tomas Bergström, kassör i styrelsen, informerade om att en ”supportkommitté” kommer att bildas till 2018 med lämpliga personer som kan bidra med kunskap och avlasta Sportkontoret inom områden som ekonomi, administration, IT, personal, juridik mm. Under hösten kommer fler nyheter kring organisationen att presenteras i takt med att de faller på palts. Vidare informerade Tomas Bergström om föreningens ekonomi, och att styrelsen har lagt ut ett uppdrag till Fredrik Bergholm, styrelsens ordförande, för att framförallt vara engagerad i många av de stora projekt som nu pågår i föreningen.

En fråga som kommit från medlemmarna är den i media uppmärksammade frågan om namnet IF Brommapojkarna. Staffan Helgesson och Tina Rolén från styrelsen berättade om hur frågan behandlats i styrelsen under året, där Marknadskommittén har fått i uppdrag av styrelsen att undersöka de grundläggande förutsättningarna i #namnfrågan”. Marknadskommittén utreder fortsatt frågan, där ett eventuellt namnbyte kan bli aktuellt först i samband med föreningens årsmöte i februai månad, och då genom beslut av just föreningens medlemmar. Under mötet lyftes flera goda tankar från medlemmarna kring olika aspekter såsom jämstälddhet och varumärke. I mötet konstaterades att vid en eventuell namnändring så är det förmodligen enbart förkortningen BP som kan komma att bli aktuell.
Som avslutning av mötet ställdes frågan om kvällens informationsmöte ”i halvtid” (dvs mellan BPs formella Årsmöten som alltid hålls i slutet av februari) har varit ett bra initiativ. Svaret blev ett rungande JA. Utifrån svaret lät styrelsen meddela att intentionen då blir att detta informationsmöte för medlemmarna i oktober månad ska bli ett årligen återkommande initiativ.

Presentationen från medlemsmötet (.pdf): Medlemsmöte 11/10 2017