Utredning inom ungdomsverksamheten: En arbetsgrupp är utsedd och arbetet är igång

Utredning inom ungdomsverksamheten: En arbetsgrupp är utsedd och arbetet är igång

Share

Utredning inom ungdomsverksamheten: En arbetsgrupp är utsedd och arbetet är igång

BP:s styrelse beslutade i maj att tillsätta en utredning av hur ungdomsfotbollen följer klubbens värdegrund och riktlinjer som anges i BP-mallen. Utredningen leds av BP:s nya klub ...

BP:s styrelse beslutade i maj att tillsätta en utredning av hur ungdomsfotbollen följer klubbens värdegrund och riktlinjer som anges i BP-mallen. Utredningen leds av BP:s nya klubbdirektör Peter Kleve, som till sin hjälp har fått en särskild arbetsgrupp med både interna och externa personer. I arbetsgruppen ingår: 

Susanne Meckbach
Susanne är Doktor i idrottsvetenskap med inriktning Sport coachning. Susanne jobbar till vardags med utbildning och utredningar inom svensk idrott och är även föreläsare inom RF-SISU Stockholm. 

Anne Forsell 
Anne har mångårig erfarenhet i idrottsrörelsen i en rad olika roller; som aktiv, som tränare och i en mängd förtroendeuppdrag. Hon har också jobbat inom flera idrottsförbund med coaching och organisationsutveckling. 

Dan Sundblad
Dan har en bakgrund inom skolvärlden där han varit rektor på bland annat Solna Gymnasium och ingick i Skolverkets referensgrupp angående den Nationella idrottsutbildningen (NIU). Förutom mångårig erfarenhet från skolvärlden har Dan en bakgrund som fotbollstränare både på ungdom och seniornivå. 

Tor Dunér
Tor som sitter i BP:s styrelse arbetar till vardags som advokat och ingår i arbetsgruppen som styrelsens representant. 

Tidsplan:
Arbetsgruppen har haft sitt första möte och lagt en plan för hur utredningen kommer att genomföras.  Första steget är en omfattande enkätundersökning (Questback) som samtliga spelare, ledare och vårdnadshavare i BP kommer få möjlighet att besvara.  Respondenterna kommer att få svara på ett antal frågor om hur väl ungdomsfotbollen följer klubbens värdegrund och de riktlinjer som anges i BP-mallen. Då större delen av ungdomsverksamheten har uppehåll under sommarlovet så kommer den skarpa enkäten att gå ut efter sommarlovet, inför skolstarten, då alla lagen är i gång med verksamheten.

Mer information om Questback-enkäten kommer i samband med att den distribueras. Med i arbetet för att stötta arbetsgruppen i tekniska frågor kring enkäten är Axel Onnermark från Sportkontoret. 

Kontaktperson för arbetsgruppen är Peter Kleve, vid frågor maila peter.kleve@bpfotboll.se