Spela mera Lag träning – besök hos P08-11

Spela mera Lag träning – besök hos P08-11

Share

Spela mera Lag träning – besök hos P08-11

När BP startar upp den 12:e upplagan av Spela mera träning efter sommaren, var det även tredje gången som Spela mera Lag träning genomfördes parallellt. Spela mera Lag tränin ...

När BP startar upp den 12:e upplagan av Spela mera träning efter sommaren, var det även tredje gången som Spela mera Lag träning genomfördes parallellt. 

Spela mera Lag träningen bygger på samma koncept som Spela mera träning och riktar sig till unika lag där hela laget anmält sig till aktiviteten och gruppen är och förblir således intakt tillsammans med en av BPs många och duktiga akademiledare. 

Text: BP samt inslag av ledarna från P08-11, Rebecka Thulin Brunton och Stefan Hultberg
Bilder: Rebecka Thulin Brunton

Detta har många gånger varit ett önskemål från både spelare och ledare samt målsmän där man ofta vill delta i samma grupp som sin kompis vid träningstillfället berättar Anders Hermanson som ansvarar för verksamheten.

Vidare berättar Anders att inom BP har vi hela tiden ambitionen att fler barn och ungdomar ska få en så bra fotbollsutveckling som möjligt och där ingår även att kontinuerligt fortsätta vårt arbete med fortbildning av ledarna inom vår ungdomsverksamhet. Ungdomslagen är och förblir stommen i BP. 

– Vid Spela mera Lag träning får vi inte bara en spelarutbildning utan även en ledarutbildning, där ledarna parallellt ges möjligheten till att medverka tillsammans med BPs utbildade ledare under träningen.

Att en förening som BP kan arbeta både med spelarutbildning och ledarutbildning vid samma tillfälle, skapar bra förutsättningar för att organisationen ska orka arbeta över tid och de är ett långsiktigt och hållbart arbetssätt som vi föredrar fortsätter Anders.

P08-11 är ett ungdomslag i BP som har valt att ta in en tränare från BPs Akademi till en träning i veckan. Laget spelar fotboll året runt med tre träningar och en till tre matcher per vecka. Fokus ligger på att ha roliga med fokuserade träningar. Under vintern spelar de i en Futsalserie och nu spelar de i svår och extra svår serie i S:t Eriks-Cupen. Laget består av 15 spelare, många kom till laget under vintersäsongen. Ledarstaben av föräldrar består av tre tränare, en lagledare, en kassör och en webbansvarig.

Genom att medverka i BPs Spela mera Lag träning en timme i veckan och få tillgång till en välutbildad instruktör från BP, utvecklas laget spelmässigt samt individen i att växa som person. Tillfällena vid Spela mera Lag träningarna återspeglar glädje och gemenskap. Det ger även spelarna en ny röst att lyssna på.

Uppställning! Spelarna i P08-11 brukar ställa upp sig inför träningarna med Oscar för att visa att man är fokuserade och redo för träning.

-Som tränare kan man säga samma sak tio gånger men sedan kommer någon annan in och säger det och plötsligt lyssnar spelarna, säger Oscar Wigart som varit P08-11 akademitränare under våren. Oscar som utbildad ledare använder sig av BP´s träningsmetodik, han planerar cirka 10-15 träningspass varje vecka vilket innebär att han har en bra rutin hur träningarna ska läggas upp. 

En av lagets spelare, Oscar Hultberg, håller med:

-Det roligaste med att ha en akademitränare är att inte ha samma tränare hela tiden. Man tröttnar lite på de vanliga tränarna.

Tillskillnad från de ideella tränarna, som måste hitta tid till planering mellan sitt vanliga jobb och tiden med spelarna, har BPs akademitränare mer tid att planera sina träningspass och lägga upp dessa i detalj samt anpassar träningarna till det aktuella laget. 

Oscar berättar att P08-11 under våren har fokuserat på att träna mycket kollektivt och lagt mycket fokus på grunderna i anfallsspelet och grundförutsättningarna spelbredd, speldjup, spelbarhet och spelavstånd. 

Oscar utmanar ofta med nya teknikmoment. Både roligt och lärorikt

– Det har varit ett bra sätt att svetsa samman ett lag där många knappt kände varandra för ett halvår sedan.

Oscar tycker att de som lag främst utvecklat just sitt sätt att spela tillsammans och för varandra, där fokus har gått från ”hur kan jag bidra individuellt” till ”hur kan jag bidra i relation till mina medspelare”. 

Att spelarna tycker det är roligt med Spela mera Lag träningen syns inte minst på det stenhårda fokus som laget har under hela träningspasset.

Det är ofta tacksamt att komma in som utomstående tränare i ett lag, för spelarna skärper alltid till sig lite extra, medger Oscar med ett leende. 

Nisse som spelar i P08-11, tycker de är kul att få en träning i veckan med en annan tränare.

– Han är bra

Nisse fortsätter med att ge Oscar beröm, 

De är genomtänkta träningar och bra övningar

Spela mera Lag träningen ger inte bara spelarna en rolig och lärorik timme, även de ideella tränarna får inspiration och utvecklas som tränare. De kan ställa frågor till BPs utbildade instruktörer och får tips om övningar att fortsätta med till de egna träningarna.

-Jag lär mig väldigt mycket av Oscar. Många övningar tar vi med oss till de andra träningarna och vi kan diskutera olika moment under tiden på Spela mera Lag träningen. Jag har utvecklats själv som tränare genom att vara med på träningarna med Oscar.” Berättar Andreas Goding tränare P08-11.

Ordinarie tränare Andreas får goda råd av Oscar.

Oscar Wigart har varit en del av BPs organisation i två år och tränar flera lag som konkurrerar mot Europas bästa fotbollslag. Hans tränarkarriär har dryga 10 år på nacken och där mycket utbildning även har hunnits med. 

Han är en otroligt duktig tränare med erfarenhet och kompetens inom området. Genom Spela mera Lag träningarna ger han tillsammans med flera andra medverkande akademiinstruktörer ungdomslagen i BP en helt ny dimension att utvecklas inom.