Kommuniké: Nya läktaren på Grimsta
Foto: Henke Råssmo

Kommuniké: Nya läktaren på Grimsta

Share

Kommuniké: Nya läktaren på Grimsta

Foto: Henke Råssmo Under onsdagen har BP fått besked av Stockholms Stad gällande den nya läktaren på Grimsta IP. Vid besiktningar av läktaren har det påvisats att ...

Foto: Henke Råssmo

Under onsdagen har BP fått besked av Stockholms Stad gällande den nya läktaren på Grimsta IP.

Vid besiktningar av läktaren har det påvisats att det finns problem i bottenvåningen med sättningar i väggarna. Efter undersökningar så har nu Stockholms Stad beslutat att den nya läktaren skall renoveras. Planen är att detta skall utföras under perioden mars 2021 t.o.m. april 2022. Det finns ingen säkerhetsrisk kring läktaren utan åtgärderna är för att läktaren skall vara fortsatt funktionell på lång sikt.

Det som kommer att ske är att våning 1 kommer att grävas ur och bottenplattan kommer att åtgärdas. Våning 2 och 3 samt läktaren kommer inte påverkas under perioden och läktaren kommer fortsatt att kunna användas för publik.

Under denna period så kommer Stockholms Stad att bygga upp ersättningsmoduler på den bortre parkeringen (bredvid resultattavlan). Modulerna kommer att innehålla alla delar som är krav enligt SEF (Svensk Elitfotboll). Detta inkluderar t.ex. omklädningsrum, pressrum och gym. Det kommer att byggas ett utrymme för BP och ett för Akropolis samt en separat modul för bortalag och domare.

– Det var inget oväntat besked. Vi har haft en bra dialog med både Stockholms Stad och Akropolis kring situationen. Under omständigheterna är det en ok lösning även om det självklart blir lite stökigt då det blir en byggarbetsplats, lastbilar in och ut och annat här under en period, men vi fixar det. Vi är nöjda med att de problem som finns nu blir åtgärdade och att vi kan fortsätta använda vår fina anläggning under många år framöver, säger klubbdirektör Manuel Lindberg.