Hemmaplaner genom tiderna

Hemmaplaner genom tiderna

1942-52: Diverse små och stora planer i Bromma, exempelvis: Riksby gräsplan (vid kolonilotterna), Riksby grusplan, Åkeshovs gräsplan, Abrahamsbergs grusplan, Olovslunds sandplan, Tranebergs gräsplan, Stora Mossens grusplan, Judarnskogens gräsängar, Ängby gräsplan (Norra Ängby skola).
1952-54: Seriespel på Stora Mossens grusplan
1955-64: Seriespel på Ängby IP grusplan
1965-69: Seriespel på Ängby IP gräsplan
1970-: Seriespel på Grimsta IP gräsplan