Uttalande om stadgearbetet

Uttalande om stadgearbetet

Share

Uttalande om stadgearbetet

I en artikel på fotbollskanalen.se den 5 februari citeras medarbetare i föreningen om att rösträttsåldern på föreningens årsmöte ska förändras. Styrelsen vill tillbakavisa detta oc ...

I en artikel på fotbollskanalen.se den 5 februari citeras medarbetare i föreningen om att rösträttsåldern på föreningens årsmöte ska förändras. Styrelsen vill tillbakavisa detta och förtydliga att något sådant inte är beslutat.

I enlighet med årets verksamhetsplan kommer en generell översyn av föreningens stadgar att genomföras, något som meddelades under medlemsmötet i oktober 2018. Styrelsen har utsett en arbetsgrupp som kommer leda detta arbete. Bakgrunden är att stadgarna reviderades senast år 2011 och det finns skäl att vid var tid genomföra en sådan översyn. En av de frågor som kommer att diskuteras i denna översyn är frågan om rösträtt, hur den är utformad samt om nuvarande åldersgräns behöver revideras. Andra exempel som kommer behandlas är medlemskapets betydelse, medlemsavgifter i relation till träningsavgifter samt medlemmars möjligheter att komma väl förberedda till årsmötet. Några beslut finns således inte idag och eventuella förslag till ändringar kommer att ske i dialog med medlemmarna under hösten 2019.

Arbetsgruppen består av Peter Appelquist (kommunikationsansvarig), Anna Iwarsson (styrelsen), Staffan Helgesson (styrelsen), Claes-Göran Fri (föreningsrevisor) och Putte Salminen (medlem i BP och ordförande i Bromma Support). Gruppen kommer att återkomma med löpande information om hur projektet fortgår. Är du intresserad eller har tankar kring stadgarna, hör av dig till peter.appelquist@brommapojkarna.se