Ordförandebloggen #9: Nya BP-mallen och BP-modellen

Ordförandebloggen #9: Nya BP-mallen och BP-modellen

Share

Ordförandebloggen #9: Nya BP-mallen och BP-modellen

Nu är den här! Klicka här, för att läsa den nya BP-mallen inklusive BP-modellen. Här får du svar på frågor som ”Vad gäller i BP?”, ”Vad förväntas i och av verksamheten, och av dig ...

Nu är den här!
Klicka här, för att läsa den nya BP-mallen inklusive BP-modellen. Här får du svar på frågor som ”Vad gäller i BP?”, ”Vad förväntas i och av verksamheten, och av dig själv?”, ”Hur är verksamheten organiserad?”.


BP-mallen är helt enkelt en vägledare och det övergripande styrdokumentet för ungdomsverksamheten i åldrarna 6-19 år, inklusive Akademin. BP-mallen beskriver vilka riktlinjer och vilket ansvar spelare, ledare och föräldrar har inom föreningen (och självfallet alla andra intressenter till BP), samt vilket uppträdande föreningens medlemmar förväntas ha när hon eller han representerar föreningen.

Den första BP-mallen författades 1994, den andra versionen kom 2005. Det här är således den tredje versionen. Föreningen har med åren vuxit och förändrats. Nya saker har tillkommit, medan andra försvunnit. Styrelsen beslutade därför om en total översyn av både BP-mallen och för en uppdatering av själva BP-modellen. Arbetet har pågått under hela 2015, där slutresultatet nu finns framme. I denna version, som gäller fr o m den 1 januari 2016, har nödvändiga uppdateringar och förtydliganden gjorts.

BP-mallen ger en inledning till föreningen, presenterar vår värdegrund och vision, samt innehåller instruktioner för ledare, spelare, föräldrar samt utbildning. Även själva BP-modellen, som bl a beskriver lagstrukturer för våra Ungdoms- och Utvecklingslag samt vår Akademi, utgör en del av BP-mallen. Slutligen en förteckning över bilagor som finns på BPs hemsida, och som ska ses som en integrerad del av BP-mallen. I tillägg till BP-mallen finns det kompletterande dokumentation och instruktioner som reglerar akademiverksamheten.

BP-mallen ska ses som ett stöd och regelverk för alla som är engagerade inom BPs ungdomsverksamhet. Föreningens förväntan är att dokumentet ska ge vägledning i hur verksamheten ska bedrivas, i stort och smått, och att en sund gemensam värdegrund skapar förtroende såväl inom som utanför föreningen. Ledord i arbetet har varit tydlighet och transparans. I takt med föreningens fortsatta utveckling och tillväxt, kommer BP-mallen att bli föremål för kontinuerlig översyn, dvs för fortlöpande uppdateringar och förbättringar.

De huvudsakliga kompletteringarna av BP-modellen är att:
• Begreppet Utvecklingslag införs (ersätter ”allstar” verksamheterna över tid)
• Akademilag för flickor etableras fr o m 12 års ålder (tidigare odefinierad startålder)
• För pojkar införs två akademilag per årsklass i de yngre årskullarna (utifrån vår allt större verksamhet)…
• …varav det ena laget kommer att bestå av ”sent födda” (BP vill på detta sätt åter vara pionjär och föregångare).

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla de personer och kommittéer som lagt ner ett enormt arbete under det senaste året, inklusive mängder av möten, korrektur- och remissrundor, i framtagandet av den nya BP-mallen inklusive den uppdaterade BP-modellen. I första hand ett stort tack till Ungdomskommittén och till Henrik Nilsson som leder densamma.

En tydlig uppmaning blir att alla i föreningen tar del av den nya BP-mallen så snart som möjligt, dock senast till säsongstart. Det är knappt 10 veckor kvar tills utesäsongen startar (1 april), men den nya BP-mallen gäller redan nu.

Föreningens storlek är ett resultat av vårt mångåriga och långsiktiga arbete, där barn- och ungdomsfotboll är vårt ursprung, och därmed vår kärnverksamhet. I BP är det alltid viktigast att utvecklas och ha roligt med sitt fotbollsspelande. I BP strävar vi alltid efter att ha ”Schyssta lirare” och ”Schyssta ledare”. Vårt absoluta mål är att alla ska tycka att BP är det naturliga valet för att spela fotboll. Läs gärna ”Varför BP?”, ”Schyssta Lirare” och ”Schyssta Ledare” som finns tillgängliga på vår hemsida.

Som avslutning: Glöm inte bort att det är försäsongsträningen som ger grunden för ett roligt, utvecklande, skadefritt och framgångsrikt fotbollsår!

Fredrik Bergholm
Styrelsens ordförande

För tidigare ordförandebloggar, klicka på kategorin Ordförandebloggen