Ordförandebloggen #1: På gång i BP

Ordförandebloggen #1: På gång i BP

Share

Ordförandebloggen #1: På gång i BP

Hej! Jag fick årsmötets förtroende att bli ny styrelseordförande i BP. Ett stort förtroendeuppdrag. En viktig fråga för BP är "nästa steg". Vi är inte riktigt där än. Det är en de ...

Hej!
Jag fick årsmötets förtroende att bli ny styrelseordförande i BP. Ett stort förtroendeuppdrag. En viktig fråga för BP är ”nästa steg”. Vi är inte riktigt där än. Det är en del som ska komma på plats under året, så att föreningen får rätt förutsättningar för fortsatt utveckling. Därefter kan vi prata om nästa steg. Låt oss ha arbetsnamnet ”BP 2.0 – 2020”.

I en medlemsenkät som genomfördes förra året, inkom synpunkter som bl a handlade om information, kommunikation och öppenhet. Naturligt i en så stor förening som BP. ”Ordförandebloggen” är min ambition att regelbundet återkomma med information om övergripande tankar och idéer som finns i föreningen, styrelsens arbete mm. Detta är i tillägg till alla nyheter och den information som regelbundet kommer från kansliet.

Nedan några exempel på projekt som pågår i BP:

• Nytt fotbollstält (Grimsta).
Driftsattes i november. Kommer att användas året runt, med störst behov på vintern. I stort sett full beläggning första vintern.
• Ny huvudläktare (Grimsta).
Kommunfullmäktige fattade sitt beslut, 2.000 nya sittplatser under tak. Kommer ge helt nya arenaförutsättningar. Tidplan är att läktaren kommer på plats under hösten, dvs i praktiken till säsongen 2016.
• WiFi-system (Grimsta).
Trådlös uppkoppling till Grimsta, genom EFIT (Elitfotbollens Affärs- och IT-system). Kommer öppna upp för helt nya möjligheter. Alla Superettanklubbar ska kopplas upp under året.
• Ledarkontrakt införs.
BP har som förening arbetat med tydliga riktlinjer för våra ledare på ungdomssidan under lång tid. BP vill alltid ligga i framkant, och tar nu ytterligare steg genom att införa en etisk policy, ett kontrakt för alla våra ledare på ungdomssidan.
• Knatteskolan expanderar.
Utifrån ”närhetsprincipen”, antalet planer ökar från fem till sju. Startar också från fem års ålder (tidigare sex år), då efterfrågat och då flera andra klubbar erbjudit detta under en längre tid.
• Digitala Fotbollsakademin.
Nätbaserat utbildningskoncept där BPs alla ledare har fri tillgång till färdigt material såsom träningar, utbildningar och övningar. Marknadsförs också till externa klubbar. Driftsattes 2014.
• Laget.se. De nya lagsidorna för ungdomssidan, dvs för administration, närvarorapportering, kallelser, nyheter mm. Implementering genomförd under 2014. Fortsättning följer med föreningens ordinarie hemsida.
• Nissan Bromma Cup.
Ny träningsturnering inför utesäsongen, för årskullarna 04-07. Nytt för i år är att i åldrarna 06 och 07 så kommer cupen genomföras tillsammans med några av våra grannklubbar; Hässelby SK, FK Bromma, Nockebyhovs IF och Kälvesta IOF. Allt för att främja samarbetet i Västerort. Cupen genomförs i slutet av mars.
• Nytt planbokningssystem.
Ett nytt planbokningssystem för kansliet har utvecklats, för att effektivisera administrationen av träningstider.
• ”BP-körkortet”. Ett utbildningsprojekt bedrivs i Ungdomskommittén, i syfte att informera om och utveckla de utbildningar som redan finns. Avser både fotbollsmässigt (för tränare) och administrativt (för lagledare). Arbetsnamnet är ”BP-körkortet”.
• ”BP-modellen” och BP-mallen. Ett projekt genomförs till 2016, bl a utifrån större förändringar i Sanktan, med ambition att uppdatera och utveckla ”BP-modellen” inkl. BP-mallen (det huvudsakliga styrdokumentet för ungdomsverksamheten).

Andra projekt som pågår handlar om hur vi ska förnya och förstärka våra marknadsaktiviteter.

BP är fantastiskt, men det finns alltid saker som kan bli bättre. Styrelsens ambition är att få upp engagemangnivån för hela BP, i tillägg till allt fantastiskt engagemang som redan finns i själva verksamheten. Utgångsläget på ungdomssidan är att vi är Europas största fotbollsklubb sett till antalet lag i seriespel (263), vi är Sveriges största flickförening (trots namnet), och vi har av Svensk Elitfotboll återigen rankats som den bästa Akademin i Sverige. En bred ungdomsverksamhet kommer alltid att vara kärnverksamheten.

Som StFF uttryckte det i sin rapport ”En elva med 08:or”: ”Under många år och perioder har ungdomsfotbollen varit frånskild seniorfotbollen i flera av stockholmsklubbarna. För BP är ungdomssektionen själva kärnverksamheten och har alltid varit så, oavsett vilken nivå A-laget spelar, vilket tyder på en tydlig verksamhetsidé.”

Eller som en god vän sa: ” De flesta pratar om BP utifrån Akademiverksamheten och tabelläget för seniorlagen, men det är bara ca 5% av verksamheten. Ni måste berätta om allt annat som BP handlar om. De flesta klubbar hade drömt om en vision att vara samhällsviktigt i Västerort, och systemkritiskt för svensk fotboll. BP är ju redan där.”

Alla får vara med, ”så många som möjligt, så länge som möjligt”. Glöm inte bort det. Glöm inte heller bort det viktigaste – att alla ska ha kul!

Nu kör vi!

Fredrik Bergholm
Styrelseordförande