Spela Mera

Spela Mera

Share

Spela Mera

En av BP´s populäraste fotbollsaktiviteter är Spela mera träning.  Vi har pratat med utbildningsansvarig Anders Hermanson. Vad är Spela mera träning? De är tillfällen ...

En av BP´s populäraste fotbollsaktiviteter är Spela mera träning.  Vi har pratat med utbildningsansvarig Anders Hermanson.

Vad är Spela mera träning?

De är tillfällen för spelare och att utveckla sina individuella färdigheter tekniskt och taktiskt. Innehållet i träningen baserar sig på BP Fotbolls utbildningsmanual och träningsmetodik och anpassas individuellt utifrån ålder och kunskapsnivå.

Vad gör Spela mera så populärt? I grund och botten vill jag nog påstå att fler pojkar och flickor inom BP vill spela ännu mer fotboll än de tillfällen som de erbjuds med de egna lagen.

– Vidare berättar Anders att inom BP har vi hela tiden ambitionen att fler barn och ungdomar ska få en så bra fotbollsutveckling som möjligt och då är Spela mera träningen ett sådant tillfälle som vi kan erbjuda.

– Vid dessa tillfällen utbildas spelarna av våra duktiga akademiinstruktörer i föreningen inom BPs träningsmetodik i en lugn och trivsam inlärningsmiljö.

Är de återkommande spelare eller alltid nya?
– Ja, det är många spelare som återkommer men vi har även en hel del nya spelare som fått upp ögonen för aktiviteten, vilket vi självklart tycker är roligt! Spela mera träningen är tillgänglig även för spelare som tillhör andra föreningar. Till Spela mera träningen som pågår just nu vid Stora mossen på onsdagar är det över 100 spelare inom olika ålderskullar som deltar.

Varför ska man vara med i Spela mera?
– Om spelaren eller målsman tycker att de inte får nog med fotboll och önskar ytterligare ett tillfälle till i veckan utöver sin ordinarie träning med laget, är Spela mera trängen en perfekt möjlighet till det.

Vad får vi för feedback på utbildningen?
– Med tanke på att platserna till Spela mera träning går åt väldigt fort, till vårens, höstens och till vinterns träningar, och att det är väldigt många spelare som återkommer så är det ett gott betyg till verksamheten.

– Under alla åren som Spela mera träningarna har genomförts, har jag även fått förmånen att träffa många av föreningens duktiga föräldartränare och som även har sina barn i aktiviteten Spela mera. Genom dialog och feedback från dom har vi som exempel sjösatt Spela mera Lag träning under vintern 2019/2020. Spela mera Lag träningen bygger på samma koncept som Spela mera träning och riktar sig till unika lag där hela laget anmäler sig till aktiviteten och gruppen är och förblir således intakt tillsammans med en av BPs många och duktiga akademiledare, vilket har varit efterfrågat.

– Vid Spela mera Lag träning får vi inte bara en spelarutbildning utan även en ledarutbildning, där ledarna parallellt ges möjligheten till att medverka tillsammans med BPs utbildade ledare under träningen.

Att en förening som BP kan arbeta både med spelarutbildning och ledarutbildning vid samma tillfälle, skapar bra förutsättningar för att organisationen ska orka arbeta över tid och de är ett långsiktigt och hållbart arbetssätt som vi föredrar fortsätter Anders.

Här kan ni läsa mer om Spela mera Lag träning – besök hos P08-11