Ordförandebloggen #25 – Har alla varit i BP?

Ordförandebloggen #25 – Har alla varit i BP?

Share

Ordförandebloggen #25 – Har alla varit i BP?

Bildspelet ”BP Alumner”, ett projekt som en del av föreningens 75-års jubileum, innehåller ett urval av fotbollsprofiler som är fostrade eller som har verkat i BP genom åren. Både ...

Bildspelet ”BP Alumner”, ett projekt som en del av föreningens 75-års jubileum, innehåller ett urval av fotbollsprofiler som är fostrade eller som har verkat i BP genom åren. Både ledare och spelare. Bildspelet är ett sätt att uppmärksamma dessa personer, men också ett sätt att berätta om BPs historia. Härmed sätter vi punkt för årets 75-års jubileum. Även 2017 blev ett bra år i BP.

Se bildspelet ”BP Alumner” nedan eller ladda ner den via dokumentbanken.

[flipbook pdf=”http://ifbp.se/wp-content/uploads/2017/12/BP-Alumner1.compressed.pdf”]

När jag själv har läst igenom bildspelet, så slås jag av frågan i rubriken: ”Har alla varit i BP?” Nä, inte alla, men väldigt många. När man vidare reflekterar över att bildspelet endast utgör ett mycket litet urval av alla fotbollsprofiler som har verkat i BP, att urvalet i huvudsak kommer från våra representationslag och elitförberedande verksamheter (akademin), att ca 95% av BPs verksamhet utgörs av barn- och ungdomsfotboll, och att vi uppskattningsvis börjar närma oss ca 20.000 barn och ungdomar som har spelat fotboll i BP genom åren (20.000! Det motsvarar en ganska stor svensk stad.), det är först då som man verkligen slås av omfattningen av BPs enorma verksamhet över tid.

Förhoppningen är att bildspelet ska utgöra intressant julläsning för alla medlemmar i, och intressenter till, BP. Men också för alla andra ca 3.100 fotbollsföreningar och övriga fotbollsentusiaster runtom i Sverige.

Bildspelet ”BP Alumner” utgör också en bra urvalsbas för att kunna nominera till BPs Hall of Fame. Jag passar därför på att påminna om att BP vill ha din nominering till BP Hall of Fame senast fredagen den 22 december 2017 (peter.appelquist@brommapojkarna.se).

#samhällsviktigtivästerort

#systemkritisktförsvenskfotboll

Vänligen notera följande om bildspelet:

  • Det är enbart ett urval av ”BP Alumner” som finns med, tidigare ledare och spelare, som är fostrade i eller som har verkat i BP.
  • Personer som idag är anställda, kontrakterade eller förtroendevalda i BP har exkluderats i urvalet.
  • Många av fotbollsprofilerna har varit i ett stort antal fotbollsklubbar utöver BP, i många fall under en längre tid och kanske som mer kända, än under deras tid i BP.
  • Den gemensamma nämnaren för utvalda profiler är att de antingen är fostrade i BP, har varit ett stort antal år i BP, har varit betydande för BPs utveckling, eller har fått sin start, sitt genombrott eller kanske sin avslutning på karriären i BP.
  • Kommer att finnas på BPs hemsida med ambitionen att uppdateras årligen, men inte på regelbunden basis.
  • Det kommer förhoppningsvis att finnas både synpunkter och åsikter om personer som också borde vara med.
  • Innehåller en blandning av profiler, historiska och samtida, sådana som är kända i stora fotbollskretsar, och några som kanske är mer ”BP interna”.

Med önskan om en God Jul & ett Gott Nytt Fotbollsår!

Fredrik Bergholm
Styrelseordförande

PS 1. Om någon fakta i bildspelet är felaktig, vänligen uppmärksamma BP på detta. Kontakta också BPs Sportkontor om du saknar någon ledare eller spelare som du tycker borde vara med i bildspelet. DS.

PS 2. En alumn (av latinets alumnus, elev; plural mask. Alumni, plural fem. alumnae, försvenskad plural alumner) är en tidigare student från en viss skola, (vanligen på gymnasienivå) eller ett universitet eller högskola. Ordet alumn, som enligt svenska ordböcker har använts sedan 1835 i betydelsen elev, har på 1990-talet inlånats på nytt från amerikansk engelska i sin nuvarande betydelse. Det motsvarar de gamla svenska läroverkens så kallade ”föredettingföreningar”. DS.