Ordförandebloggen #23: BPs Sportkontor
Några saknas, men nästan hela personalstyrkan på BPs Sportkontor fotades i samband med ett måndagsmöte. Foto: Peter Appelquist

Ordförandebloggen #23: BPs Sportkontor

Share

Ordförandebloggen #23: BPs Sportkontor

Idag kallar nästan alla fotbollsklubbar sitt kansli för kansli. Nivån på de kanslierna är inte alltid så hög. Kim Bergstrand (tränare i Sirius) sa tidigare i år att det inte håller ...

Idag kallar nästan alla fotbollsklubbar sitt kansli för kansli. Nivån på de kanslierna är inte alltid så hög. Kim Bergstrand (tränare i Sirius) sa tidigare i år att det inte håller att sporten ligger så långt före resten av verksamheten. Det är bland annat därför som BP nu är i processen att göra om sitt kansli till ett sportkontor. Några fokusområden är utbildningskultur, CSR-arbete, publikrekrytering, att bygga en personoberoende verksamhet, med en bred bas av människor, kompetenser, erfarenheter, jämställdhet och mångfald. BPs Sportkontor, med sina medarbetare, är en oerhört central del av strategiplanen BP 2.0 – 2020.

Bakgrund
BPs historia och bredd saknar motstycke. Den är fantastisk, men man kan göra mer. Tänk på en klubb av BPs storlek som en oljetanker. Vet ni hur lång tid det tar att vända en sådan? Många mil. Hur genomför man förändring och utveckling i en enormt stor verksamhet, där det handlar om att ta BP till nästa steg? Det är många som vill ta klubben BP från en fantastisk verksamhet, till att bli en exceptionell. BP är egentligen som vilken verksamhet som helst, med tillägget att BP verkar i hela spektrat av ”fotbollsmarknaden”, som pendlar från en ekonomisk ideell föreningsvärld till en kommersiell inom elitfotbollen, där verksamheten totalt sett har att stå på helt egna ekonomiska ben.

Det pågår just nu en professionalisering inom alla områden: styrelsen, kommittéerna, Sportkontoret och alla ledare. Det handlar om att ha den bästa laguppställningen med det bästa strukturkapitalet. Att aldrig vara nöjd, att hela tiden utveckla organisationen, bland annat genom kompetensutveckling, målsättningar, utvärdering och uppföljning. På alla nivåer. I BP ska de bästa förutsättningarna finnas. De bästa ledarna och de bästa medarbetarna.

Många av BPs hjältar finns ute på fotbollsplanerna i form av alla fotbollsspelande barn och ungdomar, och framförallt i form av alla våra ideella ledare. Men glöm inte heller bort våra hjältar på Sportkontoret. De gör en fantastisk insats. Låt dem gärna få höra det någon gång. Personalen är vår viktigaste resurs. Ingen annanstans är det så sant som i BP.

BPs Sportkontor på turné
Under september månad kom BPs Sportkontor ut på fältet, dvs personalen flyttade ut kontoret till planerna, för att möta alla ideella ledare, tillsammans med spelarna och alla föräldrar. Det är nämligen inte alla lag som har nära till Grimsta. Kaffetermos och godsaker fanns med. Kaffekopparna och samtalen avlöste varandra. Sammantaget blev det åtta stopp under två veckor, där målet var att träffa så många som möjligt och att kunna svara på frågor. Men framförallt ge chansen att få en närmare kontakt mellan just de anställda på Sportkontoret och verksamheten på alla planer runt om i Västerort där BP-lag tränar och spelar.

Nästan full personalstyrka varje dag. Dessutom fanns delar av styrelsen och spelare från BPs seniorlag på plats för att prata om verksamheten. Planer som besöktes var Ängby IP, Olovslunds BP, Stora Mossens IP, Grimstafältet, Blackebergs BP och Åkeshovs BP. Alla lag hann inte få ett besök denna gång (ca hälften av lagen besöktes), men ambitionen är att ”Sportkontoret på turné” ska vara ett projekt som återkommer till våren, och sedan en gång per skoltermin. Nu sker utvärdering av de två testveckorna, för att se hur besöken ska upprepas på bästa sätt under våren 2018.

Kick-off, teambuilding, konferenser, utbildning, utvecklingssamtal mm
Under det senaste året har BP infört många nya rutiner, på temat personalvård och kompetensutveckling, för de anställda vid BPs Sportkontor. Några exempel:
· Kick-off & team building resa till fjällen (Åre)
· Konferenser under våren, med uppföljning under hösten (Scandic Alvik och Grimsta)
· Utbildningsaktiviteter, både gemensamma, och individuella för tjänsten (ex Konsulthuset)
· Utvecklings-, målsättnings- och lönesamtal
· Sociala sammankomster – genom BPs alla aktiviteter

Handelshögskolan i Stockholm – ”Center for Sports and Business”
En aspekt för BP är hur man bäst organiserar sin verksamhet också utifrån elitfotbollens möjligheter och krav. SEF (Svensk Elitfotboll) samarbetar i ett projekt kring just denna fråga med Handelshögskolan i Stockholm och deras enhet Center for Sports and Business. I grunden handlar det om att bygga strukturkapital och framtidens supporterupplevelse. Att skapa infrastruktur och ett supportsystem för tillväxt och lönsamhet, som därefter återinvesteras för bästa kvalitet i verksamheten. Att driva en förening som BP går att jämföra med att driva Coop, Skistar och Gröna Lund samtidigt. Att gå från ett idrottskansli till ett modernt sportkontor kräver en speciell ”verktygslåda” för att klara resan. Enligt Martin Carlsson-Wall, Associate Professor på Handelshögskolan i Stockholm, går det att resonera kring en modell för att skapa ett modernt sportkontor, där det gäller att kombinera den sportsliga verksamheten (både breddfotboll och talangutveckling) med den kommersiella verksamheten (t ex marknadsföring & försäljning, organisation & styrning). Vad krävs då för att utveckla ett modernt sportkontor?

1. Ny kompetens
a. Ledarutbildning b. Attrahera studenter
2. Nytt sätt att arbeta
a. Grundnivå b. ”Best practice”
3. Ny modell för målstyrning

Det gäller att skapa en ”utbildningskultur” och ”vinnarkultur”, inte bara sportsligt, utan även på Sportkontoret. Det gäller också att inte tappa bort interaktionen och samverkansfrågorna, dvs mellan den sportsliga sidan (alla lagen) och den administrativa och kommersiella sidan (Sportkontoret). Det förhållningssättet gäller på alla nivåer i föreningen. Det krävs ordning och reda samt strukturkapital för att kunna ta steg framåt. Det som gäller för fotbollen är också grundläggande i all organisationsteori. För att kunna anfalla måste du först utveckla ett bra försvarsspel. I BP arbetar vi just nu med precis detta, där vår ambition som klubb är att vara pionjär, i utvecklingen från kansli till att bli just ett modernt sportkontor.

Ny ”Support” kommitté 2018
För att kunna ”sparra” Sportkontoret på bästa sätt, bildas en ny ”Support” kommitté 2018. Formellt fr o m årsmötet i februari 2018. Den nya kommittén kommer att ledas av Tomas Bergström (kassör och vice styrelseordförande) och Henrik Nilsson (klubbdirektör). Redan nu och under det kommande halvåret söks efter lämpliga kandidater till den nya kommittén. Har du själv en lämplig bakgrund och starkt intresse, eller bra tips på namn, kontakta Henrik Nilsson (henrik.nilsson@brommapojkarna.se). Relevanta kompetensområden för Support kommittén är ekonomi, administration, juridik, organisation, personal och IT.

Hur viktig är då vår verksamhet?
Härom tvista de lärde. Man kan ha många olika synpunkter på fotboll, lite beroende på perspektiv. Själva fotbollen i sig, och samhällsengagemanget. Nedan två kända citat med helt olika perspektiv på just den frågan:

”Av alla oviktiga ting i världen är fotbollen den viktigaste.”, Johannes Paulus II, Påve.

”Vissa säger att fotboll handlar om liv och död. Den inställningen gör mig besviken. Det är naturligtvis mycket viktigare än så.”, Bill Shankly, legendarisk manager i Liverpool.

Fredrik Bergholm
Styrelseordförande
För tidigare ordförandebloggar, klicka här.

Appendix: BPs Dream Team
BPs Dream Team på Sportkontoret, varav många är nyanställda under det senaste året (kontaktinfo på hemsidan):
· Henrik Nilsson, Klubbdirektör
· Tommy Söderström, Sportchef Ungdom
· Staffan Jacobsson, Sportchef Dam
· Daniel Majstorovic, Sportchef Herr
· Mikael Sörnäs, Koordinator Akademi & Ungdom
· Roger Palmgren, Akademichef Pojk
· Richard Carler, Akademichef Flick
· Stefan Bärlin, Marknadschef & CSR
· Oscar Therén, Föreningsutveckling, Matcharrangemang & Event
· Calle Halvarsson, Ungdomskonsulent & Webbansvarig
· Madelene Sundin, Administration, Ekonomi
· Peter Appelquist, Kommunikationsansvarig
· Anders Hermansson, Coach av coach
· Lisa Ek, Coach av coach
· Fia Grönborg, Marknadskoordinator
· Dan Wallin, Anläggning och Material
· Mikael Fredborg, Klubbhus och Material