Lugnt årsmöte sammanfattade året

Lugnt årsmöte sammanfattade året

Share

Lugnt årsmöte sammanfattade året

Under tisdagskvällen 12 mars genomfördes föreningens ordinarie årsmöte. Det blev ett lugnt årsmöte med två nya styrelseledamöter och en godkänd verksamhetsplan och budget. Årsm ...

Under tisdagskvällen 12 mars genomfördes föreningens ordinarie årsmöte. Det blev ett lugnt årsmöte med två nya styrelseledamöter och en godkänd verksamhetsplan och budget.

Årsmötet inleddes som brukligt med en prisutdelning, läs mer om pristagarna här.

Innan mötesförhandlingarna inleddes fick medlemmarna fatta beslut om de ville tillåta att journalister närvarade under mötet. Medlemmarna godkände detta. Manfred Aronsson inledde sedan årsmötet med att pålysa parentation för de medlemmar och BP-vänner som lämnat oss under 2023.

Johan Heinonen valdes till mötesordförande och Peter Liljegren Appelquist till mötessekreterare. Christina Andersson och Tore Kleist valdes till justerare tillika rösträknare.

Se alla dokument från årsmötet här.

Under mötet valdes två nya styrelseledamöter in. Mikael Sörnäs och Nathalie Scharnke valdes både för två år. Samtidigt omvaldes Mats Örbrink och Petri Miettinen om för två nya år. Vi fick samtidigt tacka Annette Fagergren och Kjell Jonevret för tiden i styrelsen, efter att båda avböjt omval.

Manfred Aronsson fick förnyat förtroende som ordförande i föreningen och valdes på ett år.

Valberedningen omvaldes, med justeringen att Iver Schmidt blir sammankallande. Övriga i valberedningen är Henrik Strömblad och Maja Simonsson.