BP vidareutvecklar värdegrundsarbetet – Glädje, Gemenskap, Gör sitt bästa

BP vidareutvecklar värdegrundsarbetet – Glädje, Gemenskap, Gör sitt bästa

Share

BP vidareutvecklar värdegrundsarbetet – Glädje, Gemenskap, Gör sitt bästa

I höstas genomförde vi en utredning inom ungdomsfotbollen. Det var en väldigt nyttig utredning som gav en väldigt klar och tydlig bild. Föreningen har genom åren tagit fram styrdo ...

I höstas genomförde vi en utredning inom ungdomsfotbollen. Det var en väldigt nyttig utredning som gav en väldigt klar och tydlig bild. Föreningen har genom åren tagit fram styrdokument som berättar hur vi vill att verksamheten skall fungera, men dessa dokument har inte varit tillräckligt förankrade ute i verksamheten. Även om verksamheten i största delar följer både värdegrund och BP-mallen så är det inte tack vare kännedomen och kunskapen om dessa styrdokument. 

Glädje – Gemenskap – Gör sitt bästa

För att tydligare kunna förankra och synliggöra värdegrunden i verksamheten, så har vi lagt till tre grundvärden till vår värdegrund. Dessa grundvärden skall synliggöras och genomsyra hela verksamheten från knatteskolan till seniorlagen. 

Värdegrundens förankringsprocess 

För att förankra och förbättra kännedomen om vår värdegrund har vi tagit fram en förankringsprocess för att nå ut med värdegrunden. Förankringsprocessen innehåller tio punkter som årligen skall genomföras av alla spelare och lag. Målsättningen är att 100% av alla aktiva spelare och ledare ska kunna föreningens värdegrund och våra tre grundvärden ”Gemenskap, Glädje & Gör sitt bästa”

Här kan ni läsa både Värdegrunden och Värdegrundens förankringsprocess 

https://www.bpungdom.se/start/?ID=416347

Vill ni läsa mer om utredningen i ungdomsfotbollen så kan ni läsa här http://bpfotboll.se/forening/utredning-av-ungdomsverksamheten-genomford/