Vi säger BP

Vi säger BP

Share

Vi säger BP

På föreningens årsmöte i februari fattades beslut om att tydligare etablera BP som föreningens kommunikativa benämning i dagligt tal. - Vi kommer framöver att i första hand använ ...

På föreningens årsmöte i februari fattades beslut om att tydligare etablera BP som föreningens kommunikativa benämning i dagligt tal.
– Vi kommer framöver att i första hand använda BP i föreningens externa kommunikation, i relationen med medlemmar, samarbetspartners/sponsorer samt i kontakten med media och samhället i övrigt, meddelar föreningens styrelse.

– Som vi sa redan på 70-talet – BP!

Det förslag som röstades igenom på årsmötet beskrev just detta, att behålla det sedan tidigare registrerade namnet, men göra en medveten förflyttning mot att använda förkortningen BP i dagligt tal och kommunikation. Detta för att bli mer inkluderande och bättre reflektera föreningens enorma flick- och damverksamhet samt spegla föreningens stora jämställdhetsarbete som pågått intensivt sedan januari 2017.

Arbetet pågår nu med att ta fram en ny varumärkesplattform och grafisk profilmanual där BP läggs till och tydliggörs.
– Utvecklingsarbetet har påbörjats och kommer ske i dialog med våra medlemmar. Arbetet kommer att presenteras och diskuteras vid ett extra årsmöte i oktober när det sedvanliga medlemsmötet äger rum, säger Peter Appelquist, kommunikationsansvarig i föreningen.

BP bildades 1942 av en grupp pojkar som ville ha en förening i kvarteren runt Brommaplan. Idrottandet var i fokus, med både fotboll, bandy, armbrytning och andra aktiviteter. Ända sedan dess har föreningen tagit ett stort samhällsansvar för barn och ungdomar. Men tiderna förändras. Vi har vuxit till Europas största fotbollsförening och sysselsätter varje vecka 4000 barn och ungdomar. Men det räcker inte att vara stora. Kan vi verkligen säga att vi tar vårt samhällsansvar, om vi inte lyckas nå jämställdhet i vår egen förening? 

I början av 2017 tog föreningen ett beslut om att jobba aktivt för att bli en mer jämställd fotbollsklubb. Än har vi långt kvar att gå, men vi har påbörjat den viktiga resan. Att jobba med jämställdhet genererar en hel del tankar om vår förenings namn och det är helt naturligt. Där, liksom på många andra områden, vill vi bli mer inkluderande och att benämna klubben som BP i vår kommunikation är ett viktigt steg på vägen. 

Vi känner oss trygga i att vi i snart 40 år frekvent har använt oss av BP som kommunikativ benämning och lyckats etablera det. Nu vill vi driva på den utvecklingen ännu lite till – för att ännu fler ska känna sig hemma i klubben vi älskar.