Starten av Ettan är senarelagd

Starten av Ettan är senarelagd

Share

Starten av Ettan är senarelagd

Text: Fia GrönborgBild: Erik Bjernulf Under gårdagen beslutades det om att senarelägga starten för Ettan säsongen 2020 ytterligare. Det nya premiärdatumet som nu är satt är den ...

Text: Fia Grönborg
Bild: Erik Bjernulf

Under gårdagen beslutades det om att senarelägga starten för Ettan säsongen 2020 ytterligare. Det nya premiärdatumet som nu är satt är den 13-14 juni. Beslutet fattades gemensamt av Ettanfotboll och SvFF:s tävlingsavdelning efter att intresseorganisationen inhämtat synpunkter från medlemsföreningarna.

SvFF, Ettanfotboll och BP följer samhällsutvecklingen noga och är alla beredda att fatta nya beslut om så krävs. Skulle samhällsläget göra att seriestarten måste senareläggas ytterligare kan tävlingsformatet för serien komma behöva ändras.