Stadgegruppens arbete är inlett

Stadgegruppens arbete är inlett

Share

Stadgegruppens arbete är inlett

På föreningens årsmöte informerades det om att en särskild arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med föreningens stadgar, i syfte att göra dessa mer förståeliga. Arbetet inledd ...

På föreningens årsmöte informerades det om att en särskild arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med föreningens stadgar, i syfte att göra dessa mer förståeliga. Arbetet inleddes med ett första möte under vecka 13 där arbetsgruppen beslutade sig för process och mål med arbetet under året.

Det absoluta målet är att kunna presentera ett förslag till uppdaterade, ”nya” stadgar till föreningens ordinarie årsmöte 2020. Fram till dess kommer gruppen att jobba fram ett första utkast till medlemsmötet i oktober 2019.

Målet med stadgearbetet är att BPs stadgar ska upplevas som moderna, tidlösa, enkla, tydliga och positiva, samt vara skrivna med ett tydligare fotbollsspråk.

Arbetsgruppen består av: Peter Appelquist (kommunikationsansvarig, sportkontoret), Anna Iwarsson (vice ordförande i styrelsen), Claes-Göran Fri (föreningsrevisor samt med i ledningsgruppen för BPs Vänner), Putte Salminen (medlem och ordförande i Bromma Support) och Fredrik Dahlin (styrelseledamot).

Föreningens stadgar går att läsa via IFBP.se/stadgar.

Till sommaren kommer nästa rapport från stadgegruppens arbete.