Skolträffen för samman ungdomar på Grimsta
Fjärdeklassare från Grimstaskolan och Olovslundssskolan samlades på Grimsta för Skolträffen, bland annat med föreläsning av Samir Sabri Foto: Peter Appelquist

Skolträffen för samman ungdomar på Grimsta

Share

Skolträffen för samman ungdomar på Grimsta

Som en fjärde del i Mötesplats Västerort har en pilot av Skolträffen genomförts på Grimsta. Fjärdeklassare från Grimstaskolan och Olovslundsskolan träffades i BPs klubbhus för före ...

Som en fjärde del i Mötesplats Västerort har en pilot av Skolträffen genomförts på Grimsta. Fjärdeklassare från Grimstaskolan och Olovslundsskolan träffades i BPs klubbhus för föreläsningar, samarbetsövningar och intervjuer med varandra.
– Fantastisk att se hur några blir som bästa vänner efter bara några minuter, säger Stefan Bärlin, CSR-ansvarig i BP.

Skolträffen är ett projekt som stiftelsen Goodsport tagit fram för att knyta samman skolungdomar från olika socioekonomiska områden. I det första pilotprojektet samlades fjärdeklassare från Olovslundsskolan och Grimstaskolan för att, helt enkelt, lära känna varandra. Platsen var BPs Klubbhus och fotbollstältet vid Grimsta IP.

Lära känna varandra, barnen hade förberett frågor till varandra och fick svar på de allra flesta. Foto: Peter Appelquist

Dagarna inleddes i fotbollstältet med uppvärmning, sedan samlades barnen i klubbhuset där Samir Sabri höll i en uppskattad föreläsning om sig själv och om vilka känslor vi bär med oss som människor. Efter föreläsningen fortsatte dagen med samarbetsövningar i tältet och intervjuer med varandra, där barnen parades ihop mellan de olika skolorna.
– Ungdomarna rör sig väldigt lite mellan sina områden och träffas i princip aldrig, i Skolträffen låter vi ungdomarna mötas vilket är viktigt. Dessutom visar Goodsports erfarenhet att över 80 procent av de som deltar fortsätter ha kontakt med varandra, antingen att de träffas eller via sociala medier, säger Stefan Bärlin.

Efter att Grimstaskolan och Olovslundsskolan träffats på Grimsta är nästa steg att besöka varandra. Under en dag väntar besök på Grimstaskolan och nästa dag på Olovslundsskolan.
– Barnen får själva visa upp sin skola och sina områden. På så sätt försvinner alla illusioner om det andra området och vi kan se likheterna istället.

Att kunna lita på varandra och själv känna att ”jag kan” är viktigt för alla att lära sig. Foto: Peter Appelquist