Med anledning av fredagens uppgifter i media

Share

Med anledning av fredagens uppgifter i media

Vi ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkom under fredagen i media via Aftonbladet. Vi vill understryka att den typ av beteende som beskrivs inte är något som föreningen v ...

Vi ser mycket allvarligt på de uppgifter som framkom under fredagen i media via Aftonbladet. Vi vill understryka att den typ av beteende som beskrivs inte är något som föreningen vill bli förknippad med och som en konsekvens av detta har vi omedelbart startat en utredning i ärendet med syftet att få all relevanta fakta på bordet. Detta inkluderar samtal med spelare, ledare och övriga relevanta personer och vi ber om att få återkomma när vi har mer information eller när utredningen är klar. 
– De uppgifter som framkommit är något vi tar mycket allvarligt på. Av den anledningen och att vi har med individer att göra är det viktigt att utredningen är grundlig. Jag ber om att få återkomma så snart vi har mer information, säger Daniel Majstorovic, Sportchef Herr i BP.
– Föreningen har fattat beslut att ansvarig tränare tar timeout från sina uppgifter under utredningens gång. Laget leds tillsvidare av assisterande tränare, förklarar Majstorovic.