Kort sammanfattning av årsmöte 2021
Foto: Henke Råssmo

Kort sammanfattning av årsmöte 2021

Share

Kort sammanfattning av årsmöte 2021

Till ordförande av årsmötet 2021 valdes Doris Högne Rydheim. Manfred Aronsson valdes till ny ordförande i BP:s styrelse. Sara Kroon och Anna Iwarsson blev omvalda till två n ...

Till ordförande av årsmötet 2021 valdes Doris Högne Rydheim.

Manfred Aronsson valdes till ny ordförande i BP:s styrelse.

Sara Kroon och Anna Iwarsson blev omvalda till två nya år som ledamöter i styrelsen.

Nyvalda till BP:s styrelse blev Tor Dunér och Ola Danhard.

Till professionell revisor blev Stefan Norell omvald och Josefine Fors som suppleant.

Till föreningsrevisor omvaldes Claes Göran Fri och till suppleant valdes Iver Schmidt.

Till valberedningen blev Robert Hernadi omvald som sammankallande och Henrik Strömblad. Ny in i valberedningen valdes Helena De Brito.

Stort tack till alla som lämnar sina uppdrag; Jonas Bodin, Fredrik Sträng, Fredrik Dahlin, Niclas Melin och Anni Lindberg.