Information kring arbetet med Barnkonventionen

Information kring arbetet med Barnkonventionen

Share

Information kring arbetet med Barnkonventionen

Under 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Vi i BP arbetar därför för att se över vår barn- och ungdomsverksamhet så att barnets bästa utgör ett genomgående perspektiv i allt ...

Under 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Vi i BP arbetar därför för att se över vår barn- och ungdomsverksamhet så att barnets bästa utgör ett genomgående perspektiv i allt vi gör. Som en del av förändringsprocessen kommer också BP-mallen att uppdateras och utvecklas. Fram till detta arbete är färdigt kommer dokumentet ”Du som ledare och vårdnadshavare i BP” att gälla i dess ställe. Läs nedan vad klubbdirektör Manuel Lindberg säger om arbetet.

Hur arbetar BP med barnkonventionen?
Barnkonventionen är nu lag och vi i BP har försökt förbereda oss på flera sätt både genom utbildning och genom framtagande av ett dokument till ledare och vårdnadshavare. Vi har också genomfört ett antal utbildningar under 2019 både för ledare och anställd personal vid Sportkontoret och vi kommer att fortsätta med utbildningsinsatser under 2020.

Hur kommer detta märkas i de olika lagen?
Ledarna i alla våra lag kommer uppmanas att genom lärgrupper diskutera frågor kopplade till trygga idrottsmiljöer och vi hoppas och tror att ledarna ser värdet i att arbeta med dessa frågor. Samtliga ledare har tillgång till både barnens spelregler samt Normbollen vilka är material som vi i BP i nuläget arbetar med kopplat till dessa frågor.

Vilka åldersgrupper rör det sig om?
Enligt barnkonventionen är alla barn till och med 18 års ålder. Idrottsrörelsen har dock valt att göra en uppdelning mellan barn och ungdomar, eftersom det ur idrottslig synvinkel finns stora skillnader mellan olika åldrar. Barn definieras därför som aktiva till och med tolv års ålder och ungdomar som de mellan 13-20 års ålder. Denna åldersgräns ska dock inte ses som absolut, utan snarare som ett riktmärke.

Det som fotbollen måste ta hänsyn till är inte barnets kronologiska ålder utan dess fysiologiska, psykiska och sociala utvecklingsnivå. Fotbollen för barn och ungdomar ska ledas av ledare med grundläggande kunskaper om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Kommer det göras ytterligare insatser kring detta arbete?
Under året kommer vi starta ett barn och ungdomsråd bestående av barn och ungdomar från våra lag. Syftet med rådet är att kunna lyfta frågor som barnen har, ta del av barnens åsikter och på allvar öka delaktigheten som rör beslut kopplat till våra barn och ungdomar.

Läs dokumentet ”Du som ledare och vårdnadshavare i BP” på denna länk:
http://ifbp.se/wp-content/uploads/2019/12/LEDARE_I_BP_V5.pdf

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta Charlotte Ovefelt:
charlotte.ovefelt@brommapojkarna.se