Henrik Nilsson lämnar BP

Henrik Nilsson lämnar BP

Share

Henrik Nilsson lämnar BP

Nuvarande klubbdirektör Henrik Nilsson har tagit initiativ till att lämna föreningen under 2020.  Detta efter att ha varit klubbdirektör i BP sedan september 2016, och efter att h ...

Nuvarande klubbdirektör Henrik Nilsson har tagit initiativ till att lämna föreningen under 2020.  Detta efter att ha varit klubbdirektör i BP sedan september 2016, och efter att ha genomfört sitt uppdrag med en mängd interna förbättringar och en positiv föreningsutveckling i stort. Som tidigare meddelats tillträder Manuel Lindberg som ny klubbdirektör den 15 oktober.

– Henriks extraordinära insatser av förändringar, att bygga en i stora delar ny organisation, professionalisera och kvalitetssäkra många processer samt inte minst att kraftfullt ha utvecklat BPs arbete kring hållbarhet och jämställdhet, har varit mycket värdefullt för föreningen.  Andra exempel på projekt och aktiviteter där Henrik har varit starkt bidragande är etableringen av konceptet BPs Sportkontor, Mötesplats Västerort, byte av ekonomisystem, olika samarbeten med partners och andra intressenter, samt anläggningsfrågor inklusive projektet ”Nya Grimsta”. Ovanstående i tillägg till driften av vår stora barn- och ungdomsverksamhet., säger Fredrik Bergholm, styrelseordförande

Fr o m den 15 oktober t o m BPs ordinarie årsmöte i februari/mars 2020, kommer Henrik i nära samarbete med Manuel som tillträdande klubbdirektör och styrelsen, att arbeta med överlämningsfrågor med primärt fokus på ekonomi, administrativ uppföljning och interna processer. Henrik kommer också att vara högst involverad i övergripande ekonomi och administration, såsom bokslut, revision, årsredovisningar, verksamhetsberättelse, budgetprocess, överlämning av vissa samarbetsrelationer och anläggningsfrågor mm.

– Vi är idag en stor förening som har vuxit och utvecklats sedan 2016. Jag har genomfört mitt uppdrag under de senaste åren och gjort det förändringsarbete jag planerat och därmed känns det bra att gå vidare med nya utmaningar, säger Henrik Nilsson, klubbdirektör

– Henrik kommer att avtackas vid flera tillfällen, till att börja med på medlemsmötet den 15 oktober, säger Fredrik Bergholm.

Styrelsen  

För frågor:
Fredrik Bergholm, styrelseordförande, 070 558 25 53
Henrik Nilsson, klubbdirektör, 072 078 75 16
Peter Appelquist, kommunikationsansvarig, 072 931 01 74