Förslag om namnbyte till IF BP på föreningens ordinarie årsmöte 2018

Förslag om namnbyte till IF BP på föreningens ordinarie årsmöte 2018

Share

Förslag om namnbyte till IF BP på föreningens ordinarie årsmöte 2018

Under senare tid har namnfrågan aktualiserats i olika sammanhang av våra egna medlemmar och bland externa intressenter. Av denna anledning gav styrelsen tidigare i år marknadskommi ...

Under senare tid har namnfrågan aktualiserats i olika sammanhang av våra egna medlemmar och bland externa intressenter. Av denna anledning gav styrelsen tidigare i år marknadskommittén i uppdrag att utreda frågan. Efter att ha klargjort de juridiska förutsättningarna för ett namnbyte och inhämtat åsikter från ett flertal olika grupper inom föreningen under hösten, har föreningens styrelse för avsikt att till årsmötet föreslå att föreningens namn ändras till IF BP. Motionen till årsmötet kommer att skickas ut i samband med årsmöteskallelsen. Föreningens årsmöte hålls 20:e februari.

Bakgrund
BP bildades den 13 april 1942, av ett gäng kvartersgrabbar i källaren på Yllevägen 6, i närheten av Brommaplan. I år firar föreningen sitt 75-års jubileum.

BP har idag utvecklats till Europas största fotbollsförening sett till antal registrerade spelare och lag i seriespel. BP har ca 4 000 aktivt spelande barn och ungdomar i verksamheten, varav ca 25 % utgör flickor. Med all sannolikhet är BP därigenom även Sveriges största flickfotbollsförening. Inom damfotbollen var BP pionjärer i Sverige, genom att etablera verksamhet redan 1971. BP’s första flicklag deltog i Sanktan 1974 och sedan hösten 2015 har BP även akademiverksamhet på flicksidan.

Varför förslag om namnbyte?
Medlemmar i föreningen och andra intressenter, har genom åren väckt frågan om namnbyte i olika sammanhang och framfört att Brommapojkarna borde byta namn av jämställdhetsskäl. Dessa röster och åsikter har under senare tid framförts allt mer frekvent.

En annan utgångspunkt i namnfrågan är föreningens värdegrund, med bas i breddfotbollen där alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna och inkluderade. Vårt föreningsnamn är en viktig symbol som bör reflektera hela vår verksamhet.

Byte till vilket namn?
I alla tider har Brommapojkarna i folkmun kallats för BP, både internt i föreningen och externt bland övriga fotbollsintressenter. Redan på 1980-talet fanns klisterdekaler på bilarna i Västerort med slogan ”Säg BP…det räcker”. En eventuell namnändring till BP skulle vara det naturliga alternativet, just utifrån att de flesta redan säger, och alltid har sagt, BP. Ur ett historiskt perspektiv kommer namnet även framöver att symbolisera det ursprungliga namnet, d v s IF Brommapojkarna.

Styrelsen har inhämtat förhandsbesked från SvFF som bifallit förfrågan om en eventuell namnändring till IF BP. Vidare bedömer styrelsen att det ej heller finns några immaterialrättsliga hinder för detta namnbyte.

Processen
BP är en ideell förening där medlemmarna själva, eller styrelsen på uppdrag av medlemmar, driver dylika frågor, genom motionsförfarande och eventuellt beslutsfattande på års- eller medlemsmöte.

Marknadskommittén gavs tidigare i år uppdraget av styrelsen att utreda förutsättningarna och intresset för ett namnbyte bland medlemmarna. En analys av de juridiska och ekonomiska förutsättningarna gjordes. Vidare inhämtades åsikter från våra medlemmar via medlemsmöte 11:e oktober, dialog och möten med Bromma Support, BP’s vänner, herr- och damlag, åldersgruppsträffar (både flickor och pojkar) och Sportkontoret via samtal och olika möten. Utifrån överlag positiv inställning vid det extra medlemsmötet och övriga möten har föreningens styrelse för avsikt att via motionsförfarande lämna förslag till föreningens årsmöte om en namnändring, från IF Brommapojkarna till IF BP. En stadgeändring, som ett namnbyte är, kräver omröstning där minst 2/3 röstberättigade och närvarande medlemmar röstar för förslaget.

De praktikaliteter och eventuella formalia som ett namnbyte medför kommer att hanteras löpande av föreningens Styrelse, Marknadskommitté och Sportkontor.

För eventuella frågor kontakta Kommunikationsansvarig Peter Appelquist på 07029-310 174 eller peter.appelquist@brommapojkarna.se.