Förändring inom Sportrådet Herr

Förändring inom Sportrådet Herr

Share

Förändring inom Sportrådet Herr

Under hösten etablerades BPs Sportråd för herrlaget, bestående av ansvariga och nyckelpersoner i både Herrverksamheten, Akademin och på Sportkontoret, där Fredrik Dahlin under en ...

Under hösten etablerades BPs Sportråd för herrlaget, bestående av ansvariga och nyckelpersoner i både Herrverksamheten, Akademin och på Sportkontoret, där Fredrik Dahlin under en intensiv period och i ett tidsbegränsat uppdrag fram till nu har haft rollen som t f Sportchef Herr som arbetsledare av Sportrådet. Fr o m idag går Sportrådet Herr in i nästa fas och det fulla sportsliga ansvaret tas över av duon Peter Kisfaludy och Tommy Söderström (båda redan befintliga medlemmar av Sportrådet och välkända nyckelpersoner i BP). Ansvaret avser på kort sikt i första hand fortsatt kontraktering av Herrtruppen samt kontraktering av spelare i U-trupperna på pojksidan.

I Sportrådet Herr ingår redan Andreas Engelmark, utifrån sin kapacitet som både utvecklingsansvarig och assisterande tränare Herr, och han fortsätter att delta i frågor rörande ungdomsspelare. Klubbdirektör Manuel Lindberg har det ekonomiska och administrativa ansvaret i Sportrådet inkl. personalansvaret för ledarna i herrverksamheten. Som rådgivande till Sportrådet Herr ingår ledarna i herrverksamheten, med huvudansvarig tränare Shaun Constable i spetsen, samt andra nyckelpersoner i BPs organisation och styrelse. Peter, Tommy och övriga medlemmar i Sportrådet arbetar fortsatt och framåt som vanligt med sina redan befintliga ansvar och roller i föreningen. En viktig del i uppdraget för Sportrådet Herr, tillsammans med övriga ansvariga i Akademin, är ett fortsatt stort fokus på egenfostrade spelare och ”hemvändare”. Detta är en temporär lösning som gäller tills vidare.

”Fredrik Dahlin och Sportrådet har gjort ett stort omställningsarbete med herrtruppen inför 2020. Nu går arbetet in i nästa fas, där det fortfarande finns några platser öppna för kontraktering i herrtruppen. Jag vill uttrycka ett stort tack till Fredrik för en utomordentlig insats under de senaste månaderna.” säger Manuel Lindberg, klubbdirektör.

För frågor:

Manuel Lindberg, klubbdirektör, 076 881 95 32