Elexir Pharma går in med 25 000kr i BP Stödfond.

Elexir Pharma går in med 25 000kr i BP Stödfond.

Share

Elexir Pharma går in med 25 000kr i BP Stödfond.

Elexir Pharma presenterades nyligen som ny officiell partner till BP Fotboll och har ett tydligt mål, nämligen alla ska få möjlighet att spela fotboll och ha roligt&nbsp ...

Elexir Pharma presenterades nyligen som ny officiell partner till BP Fotboll och har ett tydligt mål, nämligen alla ska få möjlighet att spela fotboll och ha roligt under samma villkor.

 ”Det är väldigt viktigt för oss på Elexir Pharma att det finns resurser för de barn och ungdomar som inte har lika ekonomiska förutsättningar” säger Stinne Frøslev,COO Elexir Pharma.

Stödfonden lever på bidrag från privatpersoner och företag. Fondens syfte är att ge ekonomisk hjälp till de medlemmar inom BP som är i behov av det. 

Villkor för ansökan

Utdelning från fonden får göras av både kapitalet och dess avkastning.
Medlem kan erhålla ett belopp om maximalt 4 000 kr/år.
Stöd ges endast till barn upp till 18-år.
Medel ur fonden kan beviljas enskild medlem och i vissa fall lag.
Medel beviljas inte till medlemsavgiften.
Medlemsavgiften måste vara betald för att ansökan ska behandlas. 
Ansökan om medel ur fonden sker löpande under året. Beslut tas på närmast kommande ledningsmöte efter det att ansökan inkommit.