BP presenterar jämställdhetsrapport

BP presenterar jämställdhetsrapport

Share

BP presenterar jämställdhetsrapport

I början av 2017 inledde vi i BP ett intensifierat arbete för att bli en mer jämställd förening. Vi insåg dock tidigt att det finns få bra svar och få goda exempel på vad jämstäl ...

I början av 2017 inledde vi i BP ett intensifierat arbete för att bli en mer jämställd förening. Vi insåg dock tidigt att det finns få bra svar och få goda exempel på vad jämställdhet inom fotboll, framför allt elitfotboll, egentligen är. Framför allt fastnade vi i frågan om vad jämställd ekonomi betyder. ​För att hitta svar på våra frågor har vi låtit stiftelsen FairPay och konsulter hos Ethos International ​titta på vår verksamhet och komma med fakta på hur jämställda vi är idag och hur vi kan komma vidare. Arbetet har bland annat mynnat ut i en rapport i två delar,​ varav den första presenteras idag.
– Vi är ödmjuka inför att jämställdhetsfrågan är större än BP och det faktum att vi har lång väg kvar att gå, säger Stefan Bärlin, marknadschef i BP.

Ett av BPs långsiktiga mål är att, med fotbollen som bas, vara en motor för integration och jämställdhet och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling. Som Europas största fotbollsförening har vi ett ansvar och samtidigt stora möjligheter att leda utvecklingen och inspirera andra. Isabelle Widmark jobbar för stiftelsen FairPay och har sedan våren 2017 tittat på BPs verksamhet utifrån FairPays certifieringsmodell för jämställd sponsring.
– ​Ett område där bristen på jämställdhet syns tydligt är ekonomi och resurser, säger Isabelle Widmark.​ ​Omkring ​70 procent av idrottens totala resurser tillfaller männen, trots att nästan hälften av utövarna är kvinnor. Att BP vill vara med på den här förändringsresan är inspirerande.
– Vi måste arbeta aktivt för att komma ifrån en struktur där vi satsar på pojkar med ett utvecklingsperspektiv, medan tjejer och kvinnor måste prestera innan de får resurser, säger Widmark.

För att vi ska lyckas integrera jämställdhetsfrågorna i hela föreningen innebär det att vi behöver öka kunskapen hos alla spelare, ledare och medlemmar. Vi vill att ledarskapet på alla nivåer ska främja jämställdhet, jämlikhet och inkludering. Stefan Bärlin är  Marknadschef i BP ​och har jobbat med föreningens samhällsansvarsfrågor sedan hösten 2016.
  ​Ett hinder vi ser är att bristen på kunskap och osäkerhet på vad jämställdhet i en elitidrottsverksamhet faktiskt betyder bromsar utvecklingen. Därför blir utbildning och att föreningen får samsyn en viktig del i det arbete vi har framför oss, säger Stefan Bärlin.
– ​För oss är inte jämställdhet ett kortsiktigt projekt. Det är en strategisk utvecklingsfråga för föreningen och borde vara för idrotten i stort. Genom vår jämställdhetssatsning ska vi arbeta för att vara en modern, relevant och trovärdig förening som bidrar till en hållbar och positiv samhällsutveckling.

Läs hela rapporten nedan.

Se videon med Maja och Lucas från BPs Akademilag födda 2006

BP är Europas största fotbollsförening, detta med våra totalt ca 4000 aktiva spelare. Dessutom är BP Sveriges största flickförening med ca 1000 aktiva fotbollsspelande flickor. För att ta hand om alla våra spelare har vi ca 700 ideella ledare vilket 2017 genererade 37 880 unika ledartillfällen. Under 2017 började 1164 nya barn i BPs verksamhet genom Knatteskolan för barn mellan 5-7 år. Knatteskolan är kärnan till BPs ungdomsverksamhet, men i förlängningen även akademi och seniorlag.

För att kunna mäta och följa upp vår ekonomiska resursfördelning utifrån ​ett jämställdhetsperspektiv har vi tagit hjälp av Ethos International. De har arbetat med att gå igenom hur resurser i föreningen är fördelade enligt AA1000AS–standard, vilket är ett verktyg för att säkerställa hållbara styrningsprocesser inom organisationer. Arbetet kommer redovisas i höstens jämställdhetsrapport.